Uusi Infra-nimikkeistö yhtenäistää alan käsitteistöä

Report this content

Onnistuneen rakennushankkeen yksi keskeisistä tekijöistä on toimiva ja yhtenäinen käsitteistö. Käsitteistö palvelee rakennushankkeeseen olennaisesti kuuluvaa osapuolten välistä tiedonkulkua. Uudistettu INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje –kirja palvelee tätä tarvetta.

Infra 2015 -nimikkeistön ovat laatineet alan parhaat asiantuntijat ja se yhtenäistää alan käsitteistön. Infra 2015 -nimikkeistöä voidaan hyödyntää rakennushankkeen suunnittelu-, rakennuttamis- ja tuotantovaiheissa. Nimikkeistön rakennusosat kuvaavat lopputuotteiden rakenteellisia osia. Hanketehtävät kuvaavat rakennushankkeen eri osapuolten tehtäviä ja vastuita. Hankenimikkeiden jaottelun lähtökohtana ovat hankkeen läpikäynnin edellyttämät tehtävät sekä alan yleinen sopimuskäytäntö.

Tämä julkaisu on jo toinen uudistettu versio INFRA 2006 -nimikkeistöstä ja se - tukee aikaisempaa enemmän tietomallintamista - helpottaa väylähankkeiden määrä- ja kustannuslaskentaa - pitää sisällään entistä tarkemmat ja selkeämmät määritelmät käytetyistä termeistä.

Infra 2015 -nimikkeistö soveltuu käytettäväksi kustannusten hallinnan ja tuotannon ohjauksen apuvälineenä uus-, laajennus- ja korvaushankkeissa. Rakennusosa- ja hankenimikkeistö kuvaa lopputulosta ja sille asetettuja laatuvaatimuksia. Nimikkeistön määrämittausperusteiden avulla varmistutaan siitä, että kaikki osapuolet tietävät käytössä olevat mittayksiköt. Rakennusosa- ja hankenimikkeistö toimii parhaimmillaan lähtökohtana tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välisille sopimuksille.

Kirja ilmestyy tammikuun lopussa.

Kirja on saatavilla Rakennustiedon verkkokaupasta: www.rakennustietokauppa.fi sekä

RT Kirjakaupoista: Helsinki, Runeberginkatu 5 ja Kuopio, Kauppakatu 40-42.


INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje
Rakennustieto Oy, 2015
168 s.
58 € (sis. alv)
ISBN 978-952-267-082-3

Lisätiedot: tuote- ja palvelujohtaja Lea Vettenranta, lea.vettenranta@rakennustieto.fi, puh. 040 723 1203.
Lehdistökappaleet: Satu Laine, satu.laine@rakennustieto.fi, puh. 040 581 0138.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, Infra-, LVI-, SIT- , Ratu- ja KH Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Liitteet & linkit