Uusilla ohjeilla kiinteistön koko elinkaari hallintaan

Kiinteistönpitokirja-ohjekorttisarja on ilmestynyt Rakennustiedon KH-kortistossa. Ohjeissa käsitellään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen sisältöä, laadintaperiaatteita, sekä sen käyttöä ja hyödyntämistä kiinteistönpidossa koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Kiinteistönpitokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus. Siinä esitetään ja ylläpidetään kiinteistön ylläpidon lähtötiedot, hoidon ja kunnossapidon tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. Kiinteistönpitokirjasta löytyy myös korjaus- ja muutostöiden tiedot ja tilojen käyttäjille suunnatut ohjeet.

MRL 117 i §:ssa mainittua rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta on vakiintuneesti kutsuttu huoltokirjaksi. Usein käytännössä huoltokirjaksi kutsutaan myös pelkästään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen huoltokalenteria. Nyt julkaistujen ohjeiden Kiinteistönpitokirja-nimityksellä halutaan korostaa, että ohjeilla katetaan koko kiinteistönpito kiinteistön elinkaaren ajan.

Kiinteistönpitokirja-ohjekorttisarjaan kuuluvat seuraavat ohjeet:

  •  KH 90-00611 Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa.

Ohjeessa esitetään kiinteistönpitokirjan sisältö, laadintaperiaatteet, sekä sen käytöllä ja hyödyntämisellä saavutettavia etuja.

  •  KH 90-00612 Kiinteistönpitokirja. Uudisrakennukset ja rakennukset, joita RakMK A4:n määräykset velvoittavat (KP1).

Ohjeessa esitetään uudisrakennuksen ja RakMK A4:n voimaantulon jälkeen rakennetun kiinteistön kiinteistönpitokirjan sisältö ja laadintaa.

  •  KH 90-00613 Kiinteistönpitokirja. Ennen RakMK A4:n voimaantuloa rakennettu kiinteistö (KP2).

Ohjeessa on esitetty kiinteistöpitokirjan sisältö ja laadinta sellaiselle rakennukselle, jolle Suomen rakentamismääräyskokoelman osan Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen (RakMK A4) määräykset eivät ole velvoittavia.

  •  KH 90-00614 Kiinteistönpitokirjan laadinnan tehtävät.

Tässä ohjeessa esitetään kiinteistöpitokirjan laadintaan liittyviä tehtäviä kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa.

Ohjeet on julkaistu myös RT- ja LVI-kortistoissa ja ne korvaavat nykyiset huoltokirjaohjeet.

Ohjesarjan on laatinut Rakennustietosäätiö RTS sr:n asettama toimikunta TK 329 Kiinteistöjen huoltokirjat, johon on kuulunut:

Pietikäinen Anita, toimikunnan puheenjohtaja, Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy; Jari Virta, Suomen Kiinteistöliitto ry; Johanna Jalas, Ramboll Oy; Jusu Kainulainen, Vahanen-yhtiöt; Jussi Niemi, Kuntaliitto; Virpi Sallinen, Talokeskus Oy; Martti Pennanen, Awillas Oy; Marko Salo, ISS Palvelut Oy; Katja Outinen, ympäristöministeriö; Ilkka Friman, toimikunnan sihteeri, Rakennustieto Oy

Lisätietoja ja arviointikappaleet medialle:

Ilkka Friman, Rakennustieto Oy, ilkka.friman@rakennustieto.fi, puh. 0400-477 268

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit