Uutuuskirja avuksi projektinjohtourakoinnin haasteisiin

Projektinjohtourakka
Erityispiirteet, sopimustekniikka ja ongelmakohdat

Uudenmuotoiset yhteistoimintaa vaativat urakkamuodot ovat jatkuvasti yleistyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Etenkin tavoite- ja kattohintaisten projektinjohtourakoiden suosio on kasvanut voimakkaasti. Rakennushankkeen toteutukseen valittava urakkamuoto vaikuttaa siihen, millaiseksi hankkeessa mukana olevien toimijoiden tehtäväkenttä muodostuu. Sillä on myös juridisesti merkitystä tarkasteltaessa osapuolten vastuita, oikeuksia ja velvollisuuksia.

Uusi kirja keskittyy projektinjohtourakan erityispiirteisiin, sopimustekniikkaan ja käytännön ongelmakohtiin. Kirjan kirjoittaja, asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö kommentoi kokemuksensa sekä rakennusalan sopimus- ja oikeuskäytännön perusteella vallitsevia projektinjohtourakointia koskevia tulkintalinjauksia. Keskeistä ovat projektinjohtorakentamisessa ongelmallisina pidetyt vastuukysymykset ja menettelytavat, joita käsitellään myös rakennusalan oikeustapausten valossa.

Kirja on tarkoitettu projektinjohtourakointia koskevan osaamisensa syventämisestä kiinnostuneille tilaajille, urakoitsijoille, konsulteille ja lakimiehille sekä kaikille, jotka haluavat perehtyä tämän urakkamuodon erityispiirteisiin. Kirja soveltuu hyvin rakennusalan ammattilaisten käsikirjaksi työmaalle.

Kirjan kirjoittaja, asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö on erikoistunut rakennusurakkasopimuksiin ja -riitoihin. Hän toimii tilaajien ja urakoitsijoiden neuvonantajana vaativissa rakennusprojekteissa ja teollisuuden hankkeissa ja edustaa asiakkaitaan myös tuomioistuin- ja välimiesmenettelyissä. Vuodesta 2010 lähtien hän on työskennellyt Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n lakimiehenä.

Projektinjohtourakka
Erityispiirteet, sopimustekniikka ja ongelmakohdat
Emma Niemistö
Sarja MentorBooks
ISBN 978-952-267-065-6
180 s., 58 €

Kirja on saatavilla Rakennustiedon verkkokaupasta www.rakennustietokauppa.fi
tai RT kirjakaupoista:
Helsinki, Runeberginkatu 5, puh. 0207 476 366
Kuopio, Kauppakatu 40-42, puh. 0207 476 494

Lisätietoja: Kristiina Bergholm, Rakennustieto Oy, kristiina.bergholm@rakennnustieto.fi, puh. 040 824 0765

Kannen kuva löytyy materiaalipankistamme rakennustieto.materiaalipankki.fi hakusanalla projektinjohtourakka.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme tietoa ja työvälineitä rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. RT-tuotetietokanta ja sitä hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto ovat ratkaisu rakennustuotetiedon ja -dokumenttien hallintaan. Julkaisemme myös kirjoja ja ammattilehtiä. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, myyntikonttorit Tampereella ja Kuopiossa, toimipisteet myös Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi. Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Kirja on tarkoitettu projektinjohtourakointia koskevan osaamisensa syventämisestä kiinnostuneille tilaajille, urakoitsijoille, konsulteille ja lakimiehille sekä kaikille, jotka haluavat perehtyä tämän urakkamuodon erityispiirteisiin.
Tweettaa