RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n konsernin tammi-syyskuun liikevaihto nousi 54,9 miljoonaan euroon edellisen vuoden 40,5 miljoonasta eurosta. Kasvua oli 35,4 prosenttia. Kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan liikevaihto oli 26,3 miljoonaa euroa (17,4), siirtokelpoisten tilojen 23,3 miljoonaa (17,9) ja työmaapalveluiden 5,7 miljoonaa euroa (5,7). Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 9,1 miljoonaa euroa (7,9). Kasvua oli 14,5 %. Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,40) laimennusvaikutuksella oikaistuna. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihdon kasvussa näkyy Suomen Projektivuokraus Oy:n kuuluminen konserniin. Siirtokelpoisten tilojen kasvu syntyi uusien ja käytettyjen myyntikohteiden lisääntymisestä. Konsernin investoinnit olivat 8,8 miljoonaa euroa (5,6) ja kohdistuivat pääasiassa vuokrauskalustoon. Rakentamisen kokonaismäärän kasvun odotetaan jatkuvan loppuvuoden aikana ja pysyvän ensi vuonna suhteellisen vakaana. Teollisuus- ja toimitilarakentaminen kääntyvät kasvuun, mutta asuntorakentamisen kasvu hidastuu. Kone- ja laitevuokrauksessa kesä- ja syyskauden kasvu oli odotusten mukainen ja myös vuoden viimeisen neljänneksen odotetaan olevan tulokseltaan paremman kuin viime vuonna. Ensi vuoden kuntabudjetteihin sisältyvien siirtokelpoisten tilojen määrän arvioidaan kasvavan maltillisesti. Teollisuuden investointien vähäisestä määrästä johtuen siirrettävien tilojen kysyntä pysyy alhaisena loppuvuodenkin aikana. RK-konsernin koko vuoden ennuste tarkennetaan liikevaihdon osalta 68-72 miljoonaan euroon (59) ja tuloksen osalta ennen satunnaisia eriä 10,5-11,5 miljoonaan euroon (9,8). Tilamarkkinat Oy:n konsernin toimintaa koskevien rationalisointisuunnitelmien vuoksi Tilamarkkinat Oy:n tytäryhtiöissä, Suomen Ykköstilat Oy:ssä ja Master Tilaelementit Oy:ssä, käynnistetään YT-neuvottelut, joissa käsitellään mahdollista Kouvolan tai Leppävirran tilaelementtitehtaan toiminnan lopettamista tai tuotannon ulkoistamista sekä tästä seuraavia henkilöstövaikutuksia. Tytäryhtiö Suomen Projektivuokraus avaa Tallinnassa toisen vuokrauspisteen joulukuun alussa. Kotimaassa on avattu vuoden aikana neljä uutta RK:n vuokrauspistettä ja suljettu yksi. Konsernissa on käynnistetty useita kehityshankkeita tavoitteena sisäisen tehokkuuden jatkuva parantaminen. Konsernituloslaskelma 1.1.-30.9.2004 (katso luvut pdf-liitteestä) Lisätietoja: Konsernijohtaja Vesa Koivula, puh. 09-89481, 040-5105710 tai vesa.koivula@rk.fi Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan osoitteessa www.rk.fi RK-konsernin kone- ja laitevuokrausta tarjoaa 59 vuokrauspisteen verkosto sekä Suomen Projektivuokraus Oy:n viisi toimipistettä pääkaupunkiseudulla ja tytäryhtiöt Pietarissa ja Tallinnassa. Työmaapalveluja tarjotaan maan kattavasti 25:llä paikkakunnalla sijaitsevista palvelupisteistä. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa hoitaa tytäryhtiö Tilamarkkinat Oy, jolla on Ylöjärvellä sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi kolme tuotantolaitosta. RK-konsernissa työskentelee yli 500 henkilöä. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Observer Tiedotepalvelu, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20470/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit