Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n tilinpäätös 2004 MENNYT VUOSI OLI RK:SSA KANNATTAVAN KASVUN AIKAA

Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n vuoden 2004 liikevaihto nousi 73,0 miljoonaan euroon edellisen vuoden 58,7 miljoonasta eurosta. Kasvua oli 24,2 prosenttia. Tulos rahoituserien jälkeen ennen satunnaisia eriä oli 11,5 miljoonaa euroa (9,8). Kasvua oli 17,6 prosenttia. Osakekohtainen tulos 0,55 euroa (0,56).

Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 35,8 miljoonaa euroa (25,2). Liikevaihtoa kasvatti pitkäaikaisen vuokrauksen lisääntyminen sen myötä, että Suomen Projektivuokraus Oy oli mukana konsernissa tilikauden alusta alkaen. Työmaapalveluiden liikevaihto oli 8,1 miljoonaa euroa (7,6) ja siirtokelpoisten tilojen liikevaihto 29,3 miljoonaa euroa (26,3). Loppuvuonna solmitut pitkäaikaiset vuokrasopimukset kasvattivat siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskantaa merkittävästi. RK-konsernin investoinnit vuonna 2004 olivat 12,0 miljoonaa euroa (16,6) ja kohdistuivat pääasiassa vuokrauskalustoon. Tulevaisuuden näkymät Talouskasvu ja kotimainen toimintaympäristö näyttävät vakailta vuodelle 2005. Rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan edellisen vuoden tasolla siten, että sektorikohtaiset kasvut tasoittuvat asuinrakentamisen kasvun hidastuessa ja teollisuusrakentamisen kääntyessä kasvuun. Kone- ja laitevuokrauksen kysynnän odotetaan kasvavan suotuisan rakentamisen kehityksen myötä. Suuret kotimaan teollisuus- ja liikerakennusprojektit kasvattavat osaltaan kysyntää sekä kone- ja laitevuokrauksessa että työmaatilojen vuokrauksessa. Siirtokelpoisten tilojen vuokrakysynnän kasvun arvioimme jatkuvan vuonna 2005. Sen sijaan tilojen ostokysynnän arvioimme laskevan vuoden 2004 tasosta. Odotamme konsernin liikevaihdon ja tuloksen kasvavan vuonna 2005. Konsernituloslaskelma 1-12/04 1-12/03 muutos % Liikevaihto, miljoonaa euroa 73,0 58,7 24,2 Liikevoitto, miljoonaa euroa 12,1 10,1 20,1 Tulos ennen satunnaisia eriä, miljoonaa euroa 11,5 9,8 17,6 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,55 0,56 Osinko; hallituksen ehdotus, euroa/osake 0,25 0,80 Lisätietoja: Konsernijohtaja Vesa Koivula, puh. 09-89481, 040-5105710 tai vesa.koivula@rk.fi Tilinpäätös on kokonaisuudessaan osoitteessa www.rk.fi RK-konsernin kone- ja laitevuokrausta tarjoaa emoyhtiön 57 vuokrauspalvelupisteen verkosto sekä tytäryhtiöiden toimipaikat, joista yksi on Pietarissa, kaksi Tallinnassa ja yksi Krakovassa sekä Suomen Projektivuokraus Oy:n viisi toimipistettä pääkaupunkiseudulla. Työmaapalveluja tarjotaan maan kattavasti 25:lla paikkakunnalla sijaitsevista palvelupisteistä. Siirtokelpoisten tilojen vuokrausta, myyntiä ja valmistusta harjoittaa tytäryhtiö Tilamarkkinat Oy. RK-konsernissa työskentelee yli 500 henkilöä.

Liitteet & linkit