KANNATTAVUUS SÄILYI MARKKINALASKUSSA

Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n tilinpäätös KANNATTAVUUS SÄILYI MARKKINALASKUSSA Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n konsernin liikevaihto vuonna 2002 laski 10,20 prosentilla 61,04 miljoonaan euroon edellisen vuoden 67,97 miljoonasta eurosta. Emoyhtiön liikevaihto nousi vuokrauksen oheistoimintojen tarjonnan monipuolistamisen ansiosta 0,89 prosentilla ollen 32,46 miljoonaa euroa. Tytärkonsernin Tilamarkkinat Oy:n liikevaihto laski 20,08 prosentilla 29,45 miljoonaan euroon kuntien koulu- ja päiväkotihankkeiden viivästymisestä johtuen. Tulos rahoituserien jälkeen ennen satunnaisia eriä ja veroja laski 16,08 prosentilla 14,20 miljoonaan euroon edellisen vuoden 16,92 miljoonasta eurosta. Tulos oli 23,26 prosenttia liikevaihdosta, kun se edellisenä vuotena oli 24,89 prosenttia liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,69 euroa (0,82 euroa). - Loppusyksystä 2002 oli havaittavissa merkkejä ja ennusteita pitkään jatkuneen talouden alavireen kääntymisestä nousuun vuoden 2003 toisella neljänneksellä. Kuluvan vuoden alku ei ole näitä odotuksia vahvistanut. Alavireen jatkuminen tärkeimmissä vientimaissa viivästyttää maamme bruttokansantuotteen kasvun nopeutumista ja siten myös uusia rakennusinvestointeja. Rakentamisen määrän maassamme odotetaan kuitenkin pysyvän lähes nykyisellä vuotuisella tasolla. Katsommekin, että merkittävämpi kysynnän kasvu kone- ja laitevuokrauksen osalta voi käynnistyä aikaisintaan toisella vuosipuoliskolla 2003, Rakentajain Konevuokraamon konsernijohtaja Reijo Saarenoja arvioi. - Siirtokelpoisten tilojen kysynnän ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna jonkin verran edellisestä vuodesta mm. kuntien tekemistä rahoituspäätöksistä johtuen. Kevätkaudella odotettavissa oleva tilauskannan kasvu vaikuttaa liikevaihtoon kolmannella vuosineljänneksellä. - Emme tällä hetkellä odota konsernin liikevaihdon nousua vuodelle 2003. Kulutasoa olemme sopeuttaneet jo edellisen vuoden loppupuolelta alkaen vallitsevan tilanteen edellyttämällä tavalla. Saarenoja vahvistaa, että RK-konsernin pitkän tähtäimen strateginen tavoite on edelleen 8-10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, joka on pääasiassa orgaanista, mutta myös tarkoin harkitut yritysostot ovat mahdollisia. Hyvän kannattavuuden säilyttäminen on tärkein kasvutavoitteitakin ohjaava tekijä. Rakentajain Konevuokraamo -konserni 1.1.-31.12 2002 2001 Liikevaihto, miljoonaa euroa 61,04 67,97 Tulos rahoituserien jälkeen, miljoonaa euroa 14,20 16,92 Tulos/osake, euroa 0,69 0,82 Osinko; hallituksen ehdotus, euroa/osake 0,50 0,45 Vuonna 2003 Rakentajain Konevuokraamo täyttää 50 vuotta. Hallituksen osingonjakoehdotus on 0,50 euroa, josta 0,05 euroa on merkkivuoden bonusta. Lisätietoja: Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan 18.2. klo 11.00 lähtien osoitteessa: www.rakentajainkonevuokraamo.fi Kysymyksiin vastaa konsernijohtaja Reijo Saarenoja, puh. 09-89 48 240 tai 0400-940 810 tai sähköpostitse reijo.saarenoja@rakentajainkonevuokraamo.fi Tiedotteen lähetti: Marja-Liisa Rosberg, AC-tiedotus Oy, puh. 09-696 2810 tai 040-5150 696 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00240/wkr0002.pdf