RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2004

Lehdistötiedote 7.5.2004, julkaisuvapaa klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2004 Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto nousi 16,2 miljoonaan euroon edellisen vuoden 12,2 miljoonasta eurosta. Kasvua oli 32,9 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto nousi 7,1 miljoonaan euroon (4,8 miljoonaa euroa) ja siirtokelpoisten tilojen 7,6 miljoonaan euroon (5,6 miljoonaa euroa). Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 1,6 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa). Kasvua oli 14,2 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,07) euroa. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihtoa kasvatti Suomen Projektivuokraus Oy:n liittäminen konserniin. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihdon kasvu johtui suotuisasta käytetyn kaluston myynnistä ja vuodenvaihteen yli siirtyneestä korkeasta tilauskannasta. Kilpailutilanne ja hintataso ovat pysytelleet kireinä talvikuukausien alhaisesta kysynnästä johtuen, mutta useilla rakentamisen sektoreilla rakennustoiminta kehittyy aikaisempia suhdanne-ennusteita paremmin tänä ja ensi vuonna. Vuokraustoimialalle tärkeät toimisto- ja teollisuusrakentaminen ovat kuitenkin edelleen laskussa ja aiheuttavat ylikapasiteettia ja hintakilpailua useissa vuokrakoneryhmissä tämän vuoden aikana. RK:n tytärkonsernin Tilamarkkinat Oy:n tilojen tilauskanta oli kuluvan vuoden huhtikuussa selvästi suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2003. Kuntien koulu- ja päiväkotihankkeiden kysynnän arvioidaan kasvavan vuoden 2004 aikana. Teollisuuden investoinneista johtuvan siirrettävien tilojen kysynnän ei sen sijaan odoteta kasvavan tänä vuonna. RK:n kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto kasvaa loppuvuodenkin aikana viime vuodesta johtuen pääosin Suomen Projektivuokraus Oy:stä, jonka liiketoiminnan haltuunotto on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Työmaapalveluiden sekä siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen ja myynnin liikevaihdot tulevat tämän hetken arvion mukaan kasvamaan lievästi viime vuoden tasosta. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan asettuvan 67-73 miljoonan euron välille, kun se viime vuonna oli 59 miljoonaa euroa. Tulos kasvaa viime vuodesta ja suhteellisen kannattavuuden arvioidaan pysyvän ennallaan. Konsernituloslaskelma 1.1.-31.3.2004 1-3/04 1-3/03 muutos % Liikevaihto, miljoonaa euroa 16,2 12,2 32,9 Tulos rahoituserien jälkeen, miljoonaa euroa 1,6 1,4 14,2 Tulos/osake, euroa 0,07 0,07 Lisätietoja: Konsernijohtaja Vesa Koivula, puh. 09-89 48 240, 040-5105 710 tai vesa.koivula@rk.fi Osavuosikatsaus julkaistaan kokonaisuudessaan 7.5. klo 10.30 osoitteessa www.rk.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/07/20040507BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/07/20040507BIT00240/wkr0002.pdf