RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSITULOS 1-3/2003

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 8.5.2003, klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSITULOS 1-3/2003 Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n konsernin liikevaihto laski 21,0 prosentilla 12,17 miljoonaan euroon edellisen vuoden 15,41 miljoonasta eurosta. Emoyhtiön kone- ja laitevuokrauksen, timantti- ja kuivausurakoinnin sekä työmaapalveluiden liikevaihto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ja oli 6,62 miljoonaa euroa (6,85 miljoonaa euroa). Tytärkonsernin Tilamarkkinat Oy:n liikevaihto laski 5,61 miljoonaan euroon (9,01 miljoonaa euroa). Lasku johtui vuodenvaihteen yli siirtyneestä pienestä työ- ja tilauskannasta. Konsernin kolmen kuukauden tulos rahoituserien jälkeen ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 1,42 miljoonaa euroa (2,85 miljoonaa euroa) laskien siten 50,1 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,14 euroa) laimennusvaikutuksella oikaistuna. Poistoja kirjattiin hieman edellisen vuoden jaksoa enemmän eli 1,70 miljoonaa euroa (1,61 miljoonaa euroa). - Talvi- ja kevätkauden taite rakentamisessa näkyi poikkeuksellisen selvästi emoyhtiön maaliskuun ja vielä huhtikuun alun liikevaihdossa. Huhtikuun loppupuolella on rakentamisessa tapahtunut kuitenkin selvää vilkastumista. Rakennusteollisuuden toimialakatsaus oli jonkin verran positiivisempi kuin helmikuussa esittämämme näkemys rakentamisen kehityksestä, konsernijohtaja Reijo Saarenoja toteaa. - Tilamarkkinat Oy:n tilauskanta huhtikuussa oli selvästi pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2002. Kuntasektorilla moni tarpeelliseksi todettu koulu- ja päiväkotihanke odottaa edelleen ratkaisua. Kuntapäätöksiä tehtäessä olisi tärkeää muistaa, että siirtokelpoinen, vuokrattu rakennus tarjoaa joustavan ja pääomia pysyvästi sitomattoman vaihtoehdon muuttuvan väestörakenteen tilatarpeisiin, konsernijohtaja Saarenoja muistuttaa. Toimisto- ja hallitilojen kysynnän odotetaan seuraavan yleistä talouden kehitystä. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan asettuvan 53,5-58,5 miljoonan euron välille (61 miljoonaa euroa) ja emoyhtiön liikevaihdon nousevan lähelle edellisen vuoden tasoa jääden siitä lievästi. Tilamarkkinat Oy:n liikevaihto tulee tämän hetken arvioinnin mukaan jäämään selvästi edellisen vuoden tasosta. Koko vuoden tuloksen rahoituserien jälkeen ennen satunnaisia eriä ja veroja arvioidaan asettuvan 9-12 miljoonan euron välille (14,2 miljoonaa euroa). - Toisesta peräkkäisestä laskun vuodesta huolimatta säilytämme pitkän tähtäyksen tavoitteenamme noin 200 miljoonan euron liikevaihtotason vuonna 2010. Emoyhtiön kulurakenteita on sopeutettu alkuvuoden laskevan suhdanteen mukaan, mutta niin, että odotettavissa olevan vilkkaan kesäkauden vaatimuksista hyvin selvitään. Myös Tilamarkkinoiden tuotantokapasiteetti on sopeutettu tilauskannan mukaiseksi. Sitä voidaan tarpeen mukaan nostaa tai laskea, Reijo Saarenoja toteaa. Konsernituloslaskelma 1.1.-31.3.2003 1.000 € 1-3/03 1-3/02 muutos % Liikevaihto 12.174 15.412 -21,0 Voitto ennen satunnaisia eriä 1.419 2.846 -50,1 Tulos/osake, euroa 0,07 0,14 Lisätietoja: Konsernijohtaja Reijo Saarenoja, puh. 09-89481, 0400- 940810, faksi 09-8948287 Osavuosikatsaus on 8.5. klo 10.30 lähtien osoitteessa www.rakentajainkonevuokraamo.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00330/wkr0002.pdf