RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSITULOS 1-6/2003

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 18.8.2003, klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSITULOS 1-6/2003 Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n konsernin liikevaihto laski 19,1 prosentilla 25,08 miljoonaan euroon edellisen vuoden 31,02 miljoonasta eurosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen tavoin myös puolivuosituloksessa emoyhtiön eli kone- ja laitevuokrauksen, timantti- ja kuivausurakoinnin sekä työmaapalveluiden liikevaihto säilyi kuitenkin lähes edellisen vuoden tasolla ja oli 14,18 miljoonaa euroa (15,26 miljoonaa euroa). Alakonsernin Tilamarkkinat Oy:n liikevaihto laski 11,01 miljoonaan euroon edellisen vuoden 16,51 miljoonasta eurosta. Notkahtaminen oli jatkoa jo ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttaneesta yleisen taloudellisen kasvun viivästymisestä, minkä seurauksena siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä lykkääntyi kuntasektorilla ja teollisuuden aloilla. RK-konsernin kuuden kuukauden tulos rahoituserien jälkeen ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 3,90 miljoonaa euroa (6,92 miljoonaa euroa) laskien siten 43,7 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,33 euroa) laimennusvaikutuksella oikaistuna. Poistoja yhtiö kirjasi kuluneena jaksona jälleen edellistä vuotta hivenen enemmän eli 3,46 miljoonaa euroa (3,26 miljoonaa euroa). - Emoyhtiö on sopeuttanut toimintojaan tulosyksikkökohtaisesti vallitsevan tilanteen mukaan. Kulujen ja resurssien leikkaukset ovat vaikuttaneet emoyhtiössä täysimääräisesti toukokuusta lähtien. Tilamarkkinat Oy:n tuotannon resursseja on sopeutettu jo edellisen vuoden loppupuolelta lähtien, konsernijohtaja Reijo Saarenoja toteaa. - Kone- ja laitevuokrauksen alalla toimii yrityksiä, joiden rahoitusrakenne on erittäin riippuvainen kassavirrasta. Hetkellinenkin kasvun pysähtyminen johtaa tällaisessa tilanteessa epäterveeseen hinnoitteluun. Tällä on ollut tuntuva vaikutus koko toimialan hintatasoon, liikevaihtoon ja kannattavuuteen kuluvana vuotena, Saarenoja jatkaa. - Nyt vaadimmekin itseltämme pitkäjänteisyyttä ja kestävyyttä, jotta jo pitkään tavoitteena ollut kannattavuuden säilyminen jatkuu. Vakaa hinnoittelu ja taloudenpito yrityksessä on kaikkien osapuolien etu pitkällä aikavälillä. RK:ssa tämä nähdään osana yhteiskuntavastuuta, joka yhtiössämme on muutakin kuin ympäristöä ja luonnon varojen kestävää kehitystä tukevaa. Se on myös taloudellista vastuuta osakkaita ja sijoittajia kohtaan, huolenpitoa omasta henkilökunnasta ja asiakkaiden hyvää palvelua, Saarenoja muistuttaa. RK:ssa nähdään vuoden loppupuoliskon kehitys myönteisenä. Vaikka vientiteollisuuden hidas elpyminen ei käynnistä uusia rakennusinvestointeja, rakentamisen volyymin voidaan ennakoida pysyvän suhteellisen korkeana koko kuluvan vuoden ajan. Lisäksi kone- ja laitevuokrauksessa toinen vuosipuolisko kerryttää perinteisesti enemmän liikevaihtoa kuin ensimmäinen. Myös siirtokelpoisten rakennusten kysynnän odotetaan kääntyvän kasvuun talouden elpymisen myötä. - Säilytämme loppuvuoden ennustetason tarkentamalla liikevaihto- odotuksemme 53-56 miljoonan euron välille (61,04 miljoonaa euroa). Tulosennusteen tarkennamme välille 9-11 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa), konsernijohtaja Saarenoja täsmentää. Konsernituloslaskelma 1.1.-30.6.2003 1.000 E 1-6/03 1-6/02 muutos % Liikevaihto 25.082 31.022 - 19,1 Voitto ennen 3.895 6.920 - 43,7 satunnaisia eriä Tulos/osake, euroa 0,19 0,33 Lisätietoja: Konsernijohtaja Reijo Saarenoja, puh. 09-89481, 0400- 940810, faksi 09-8948287 Osavuosikatsaus on 18.8. klo 10.30 lähtien osoitteessa www.rakentajainkonevuokraamo.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00170/wkr0002.pdf