Rakentajain Konevuokraamon vuoden 2003 tilinpäätös: LUVUT PIENENIVÄT, MUTTA TOIMINTA LAAJENI LÄHIALUEILLE

Lehdistötiedote, 18.2.2004 Rakentajain Konevuokraamon vuoden 2003 tilinpäätös LUVUT PIENENIVÄT, MUTTA TOIMINTA LAAJENI LÄHIALUEILLE Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n konsernin liikevaihto vuonna 2003 laski 3,8 prosentilla 58,7 miljoonaan euroon edellisen vuoden 61,0 miljoonasta eurosta. Emoyhtiön liikevaihto laski 5,3 prosentilla ollen 30,7 miljoonaa euroa johtuen kysynnän ja hintatason laskusta kone- ja laitevuokraus- sekä urakointitoiminnoissa. Tytärkonsernin Tilamarkkinat Oy:n liikevaihto laski 10,6 prosentilla 26,3 miljoonaan euroon johtuen teollisuuden alhaisesta investointien määrästä sekä kuntien odotettua pienemmästä koulu- ja päiväkotirakennusten kysynnästä. Tulos rahoituserien jälkeen ennen satunnaisia eriä ja veroja laski 31,1 prosentilla 9,8 miljoonaan euroon edellisen vuoden 14,2 miljoonasta eurosta. Tulos oli 16,7 prosenttia liikevaihdosta, kun se edellisenä vuotena oli 23,3 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,69 euroa). Tilikauden investoinnit nousivat 16,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden 8,1 miljoonasta eurosta ja olivat 28,2 prosenttia liikevaihdosta kohdistuen pääasiassa vuokrauskalustohankintoihin sisältäen Suomen Projektivuokraus Oy:n osakkeiden oston. Osakkuusyhtiönä olleesta Suomen Projektivuokraus Oy:stä tuli kokonaan omistettu tytäryhtiö lokakuussa solmitulla kaupalla. Yhtiön marras- joulukuun liikevaihto 2,1 miljoonaa euroa sisältyy konsernin liikevaihtoon. Pitkäkestoiseen vuokraukseen suuntautuneella toimintamallillaan yhtiö vahvistaa konsernin kone- ja laitevuokrauksen liiketoimintaa. Yhtiöllä on viisi toimipistettä pääkaupunkiseudulla sekä tytäryhtiöt Pietarissa ja Tallinnassa. Maa- ja vesirakentamisen sekä korjaus- ja asuinrakentamisen kasvun ansiosta rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kääntyvän lievään nousuun, mikä vaikuttaa positiivisesti kone- ja laitevuokrauksen kysyntään. Myös seuraavien vuosien aikana maassamme toteutettavat suuret teollisuus- ja rakennusprojektit kasvattavat kysyntää sekä kone- ja laitevuokrauksessa että työmaatilojen vuokrauksessa. Siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan elpyvän erityisesti kuntasektorilla huolimatta kuntien edelleen kireästä taloudellisesta tilanteesta. Alkaneen vuoden rakennuskohteiden valmistuminen ajoittuu kolmannelle vuosineljännekselle. RK-konsernin odotetaan pääsevän liikevaihdon lievään nousuun vuonna 2004. Kasvuennuste perustuu yleisen talouskasvun lisäksi vuokraustoiminnan kokonaismarkkinoiden kasvun vaikutuksiin konsernin pääliiketoimintasektoreilla Suomessa ja lähialueilla. Hyvä kannattavuus on edelleen kasvua ohjaava tekijä. Rakentajain Konevuokraamo -konserni 1.1.-31.12. 2003 2002 Liikevaihto, miljoonaa euroa 58,7 61,0 Tulos rahoituserien jälkeen, miljoonaa euroa 9,8 14,2 Tulos/osake, euroa 0,56 0,69 Osinko; hallituksen ehdotus, euroa/osake 0,50 0,50 Lisätietoja: Konsernijohtaja Vesa Koivula, puh. 09-89 48 240 tai 040-5105 710 tai vesa.koivula@rk.fi Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan 18.2. klo 11.00 lähtien osoitteessa: www.rk.fi Tiedotteen lähetti: AC-tiedotus Oy, Marja-Liisa Rosberg, puh. 09-696 2810 tai 040-5150 696 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/18/20040218BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/18/20040218BIT00260/wkr0002.pdf