72 tunnin liikennehaasteen voittaja valittu

72 tunnin liikennehaasteen on voittanut joukkue Kompassi. Tuomariston arvion mukaan joukkue sai luotua rohkean ja innostavan vision Oulun tulevaisuudesta. Kilpailutyö muodosti laadukkaan ja eheän kokonaisuuden, jossa huomioitiin taidokkaasti eri käyttäjäryhmät.

Liikennehaasteen tavoitteena oli löytää innovatiivisia tulevaisuuden ratkaisuja liikkumisen ja maankäytön kehittämiseen Oulun seudulla. Haaste käynnistyi 7.11. ja se toteutettiin 72 tunnissa. Kilpailuun osallistui eri alojen opiskelijoita Oulun yliopistosta ja Oulun ammattikorkeakoulusta. Voittajajoukkueen muodostivat Anniina Heiskanen, Santeri Kallio ja Aki Korkeamaa (Oulun ammattikorkeakoulu) ja Erika Taube (Oulun yliopisto).

Voittajatiimin työssä on rohkea ja innostava visio Oulun tulevaisuudesta. Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen on esimerkillistä ja käyttäjäryhmät on huomioitu taidokkaasti. Ihminen on keskiössä kaikissa ratkaisuissa. Raikkaana ajatuksena työssä korostetaan terveysvaikutuksia. Muutenkin teemat säilyvät ehyinä työn alusta loppuun. Esityksessä näkyy tiimin monialaisuus, eikä työtä olisi voinut tehdä ainoastaan yhden tekniikkalajin osaaja. Kaikki tuomariston jäsenet totesivat, että haluavat asua Kompassin kuvaamassa Oulussa vuonna 2050. 

─ Kilpailussa saatiin runsaasti ideoita Linnanmaan alueen kehittämiseen ja liikkumisratkaisuihin. Uskon, että joitakin ideoita voidaan viedä jatkosuunnitteluun ja toteutukseen jo nopeallakin aikataululla, toteaa liikenneinsinööri Saija Räinä Oulun kaupungilta.

─ Kansallisena toimijana Liikennevirastolle on tärkeää varmistaa hyvä liikenneosaamisen taso kaikkialla Suomessa. Viimeiset 72 tuntia ovat toimineet erinomaisena inspiraationa opiskelijoille ja uskomme, että useampikin kisaan osallistunut innostui aidosti alasta, toteaa ylitarkastaja Seppo Serola Liikennevirastosta.

─ Lähdimme miettimään, mistä liikenne ja liikenteen ongelmat johtuvat. Näkökulmaksi valittiin ennen kaikkea maankäyttö, ja keskiössä pidettiin ihminen ja yhdenvertaisuuden tavoite. Kilpailun järjestäjät ja asiantuntijat kehottivat meitä katsomaan rohkeasti tulevaisuuteen, ja ryhmän jäsenten monialaisuus toi uusia näkökulmia. Onneksi uskalsimme olla rohkeita ja pitää visiostamme kiinni loppuun asti, kertoo voittajajoukkueen projektipäällikkönä toiminut Aki Korkeamaa.

─ Liikennehaaste on ollut erinomainen esimerkki Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston välisestä monialaisesta yhteistyössä. Oulun ammattikorkeakoulu haluaa jatkossakin olla mukana hankkeissa, joissa hyödynnetään uudenlaisia opetusmenetelmiä ja tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien ja yritysmaailman kanssa, sanoo tie- ja liikennetekniikan lehtori Terttu Sipilä Oulun ammattikorkeakoulusta.

─ Nämä 72 tuntia ovat olleet täynnä uskomattomia oivalluksia ja out-of-the-box-ajattelua. Oulun seutu tulee aivan varmasti säilymään jatkossakin digitaalisen liikkumisen pioneerialueena, sillä osaamista, intoa ja näkemyksellisyyttä ei ainakaan seudun opiskelijoilta – eikä nykyisiltä toimijoiltakaan – puutu, hehkuttaa kilpailun koordinaattori Jukka-Pekka Pitkänen Rambollista.

Kilpailun voittajajoukkue pääsee Liveable cities -opintomatkalle Kööpenhaminaan kevään 2018 aikana.

Kilpailun järjestivät Oulun kaupunki, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Ramboll Finland Oy. Järjestäjien edustajat toimivat työn ohjaajina ja tuomareina. Kilpailun koordinaattorina toimi Ramboll Finland Oy.

Kilpailutyöt löytyvät liikennehaasteen verkkosivuilta: http://projektit.ramboll.fi/liikennehaaste2017/index.html

Ota yhteyttä
Saija Räinä, liikenneinsinööri, Oulun kaupunki, puh. 050 5700 723
Anna Saarlo, liikennejärjestelmäasiantuntija, Liikennevirasto puh. 050 342 2911
Päivi Hautaniemi, ympäristövastaava, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 239
Petri Aarnio, yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto, puh. 0294 484966
Terttu Sipilä, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, puh. 050 5117874
Jukka-Pekka Pitkänen, sektorijohtaja, Ramboll Finland Oy, puh. 040 738 4190

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2300 asiantuntijan voimin. Tarjoamme asiantuntijapalveluja infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. www.ramboll.fi 

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 15 500 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia