Joesta voimaa Kauhavan keskustan kehityksessä

Ramboll Finland Oy
Lehdistötiedote 25.2.2016 klo 9.00

Kauhavan keskustan kehittämisestä järjestetyn suunnittelukilpailun on voittanut Ramboll Finlandin laatima Joesta voimaa -niminen työ. Tavoitteena on vahvistaa Kauhavan seudullista asemaa kauppapaikkana sekä lisätä kaupungin vetovoimaa asuinpaikkana ja matkailukohteena.

Kilpailulla haettiin keskusta-alueelle idearikasta ja kokonaisvaltaista pitkän aikavälin suunnitelmaa, joka luo edellytykset kuntakeskuksen vahvistumiselle sekä muodostaa yhtenäisen, toteuttamiskelpoisen ja kestävän kehityksen mukaisen kaupan ja asumisen ympäristön.

Palkintolautakunnan mielestä Rambollin tekemässä voittajaehdotuksessa onnistuttiin kokonaistavoitteissa parhaiten.

− Rambollin suunnitelma on toiminnallisesti ja aluerakenteen kannalta hyvin jäsennelty ja se muodostaa selkeät toiminnalliset osakokonaisuudet myös kaupallisten palveluiden sijoittumisen kannalta. Taajamakuvan jäsentely on selkeää ja johdonmukaista sekä kulttuurihistorialliset näkökohdat hyvin huomioivaa. Kilpailuehdotuksessa esitetään monipuolista asuinrakentamista noin 1 500 uudelle asukkaalle. Kokonaisuudessaan suunnitelma on persoonallinen ja Kauhavan keskustan erityispiirteitä korostava, innovatiivinen ratkaisu, kertoo Kauhavan kaupungin kaavoituspäällikkö Jari Leivo.

Voittoisan työn pääsuunnittelijana toimi Mikko Siitonen (arkkitehti SAFA), ja siinä on hyödynnetty Rambollin monialaista osaamista.

− Kauhava on kehittynyt joen ympärille, mutta samalla vuosien saatossa kääntänyt sille selkänsä. Kilpailuehdotuksemme nostaa Kauhavajoen vahvaksi maisemalliseksi elementiksi ja keskustan mieleenpainuvaksi identiteettitekijäksi avaamalla uusia asuinkortteleita ja kulkuväyliä sekä osoittamalla lisää toimintoja joen varrelle, Siitonen toteaa.

─ Kauhavan kaupunkia kehitetään määrätietoisesti suuntaan, joka kaupunkirakenteen selkeyden lisäksi tuo mukanaan sopivan yhdistelmän hallittua kaupunkielämää, viihtyisää ympäristöä ja puhdasta luontoa. Kaupungin pääkatu Kauppatie muodostaa keskustalle nauhamaisen pääakselin. Samalla se sitoo alueita taajamakuvallisesti yhteen ja luo reitin toiminnallisesti merkittävien kohteiden välille. Tämän reitin toimivuus varmistetaan keskittämällä suuri osa rakentamisesta Kauppatien ja Kauhavanjoen ympäristöön, hän jatkaa.

Voittanut ehdotus toimii samalla pohjana jatkosuunnitelmalle, jota täydennetään muun muassa muista kilpailutöistä kerätyillä ideoilla. Tavoitteena on hyödyntää suunnittelutyötä Kauhavan keskustan osayleiskaavatyön tausta-aineistona.

− Jatkotyö tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupungin kehittämistoimikunnan kanssa. Kilpailuvaiheen ideatasoinen suunnitelma jatkojalostetaan nyt keskustan kehittämissuunnitelmaksi, Siitonen sanoo.

Lue lisää Kauhavan kaupungin verkkosivuilta

Ota yhteyttä
Mikko Siitonen
Ryhmäpäällikkö, Arkkitehti SAFA, BREEAM Communities 2012 -arvioitsija
puh. 050 302 4257, mikko.siitonen@ramboll.fi

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti  yli 2 000 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.
www.ramboll.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit