Kestäviä liikennemuotoja käyttävät tuovat valtaosan Helsingin keskustan liikkeiden ja palvelujen liikevaihdosta

Report this content

Ramboll Finland Oy
Lehdistötiedote 13.9.2019 klo 8.30

Suunnittelu- ja asiantuntijayritys Ramboll selvitti, mikä on eri kulkumuotojen osuus Helsingin ydinkeskustaan virtaavasta kaupan ja palvelujen ostovoimasta ja minkälaisia eroja eri asiointitapojen välillä on. Joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä keskustaan tulleiden asioinnit muodostavat yli 80 prosenttia keskustan liikkeiden ja palvelujen liikevaihdosta.

Helsingistä halutaan kehittää maailman toimivin kaupunki. Ramboll toteutti Helsingin keskustan kehittämisen tueksi keväällä 2019 ydinkeskustan asiointiselvityksen, johon vastasi yhteensä noin 2000 henkilöä pääkaupunkiseudulta ja lähiseuduilta.

Selvityksen tehtävänä oli löytää taustatietoja kysymykseen, mikä on eri kulkumuotojen osuus Helsingin ydinkeskustaan virtaavasta kaupan ja palveluiden ostovoimasta ja minkälaisia eroja eri asiointitapojen välillä on. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, ketkä asioivat Helsingin keskustassa, millä tavoin ja miksi.

Kysymys asiointitavoista ja käytetyistä kulkumuodoista on erityisen tärkeä kulutuskäyttäytymisessä tapahtuvien muutosten, liikkumisen ja liikenteen murroksen sekä verkkokaupan kasvun vuoksi. Kauppa ja palvelut ovat avaintekijöitä keskustan elinvoimaisuuden näkökulmasta, minkä vuoksi niiden toiminta- ja kehittymisedellytysten turvaaminen on tärkeää.

Asiointiselvityksen keskeiset tulokset

Helsingin keskustassa asioinnin taustalla on useita erilaisia syitä. Alueelle tehdään paljon erillisiä ostos- ja asiointimatkoja, mutta ostosten teko osana työ- tai opiskelumatkaa on myös yleistä.

Helsingin keskustan osalta arvostetaan erityisesti sen hyvää saavutettavuutta joukkoliikenteellä sekä alueen monipuolista kaupan ja palveluiden tarjontaa. Keskusta saa negatiivisia arvioita huonosta autosaavutettavuudesta, pysäköintipaikkojen vähäisyydestä sekä pysäköinnin kalleudesta.

- Suurin osa, lähes 75 prosenttia, Helsingin keskustaan suuntautuvista asiointimatkoista tehdään joukkoliikenteellä. Joukkoliikenne tuo keskustan kokonaisliikevaihdosta noin 60-70 prosenttia riippuen kauppa- ja palvelutyypistä, sanoo projektipäällikkö Eero Salminen Rambollista.

Keskustaan kohdistuvista asiointimatkoista tehdään kävellen noin 10 prosenttia ja pyörällä noin 3 prosenttia. Kävelijät ja pyöräilijät tulevat tyypillisesti kohtalaisen läheltä ja heille keskusta on niin sanottua arjen asiointiympäristöä. Tällainen henkilö kuluttaa vuositasolla keskustassa suhteellisen paljon, vaikka keskikulutus asiointimatkaa kohden onkin usein melko pieni. Kävellen ja pyörällä asiointimatkoja tekevät vastaavat Helsingin keskustan kokonaismyynnistä 14-29 prosenttia kauppa- ja palvelutyypistä riippuen.

Autolla keskustaan asioimaan tyypillisesti tulevien keskiostos on suurin. Autolla suurempien ostosten kuljettaminen on helpompaa kuin muilla kulkuvälineillä. Autoilijat kuitenkin asioivat keskustassa suhteellisen harvoin, minkä vuoksi heidän tuomansa kokonaisostovoima on arviolta noin 8-18 prosenttia.

Helsingin keskusta houkuttelee vastaajia vapaa-ajanviettoon ja asiointeihin myös tulevaisuudessa.

- Kehittämisen näkökulmasta kiinnostavaa on se, että vastaajista 33 prosenttia asioisi useammin Helsingin keskustassa, jos alueella olisi miellyttävämpää liikkua jalan ja 32 prosenttia, jos keskusta olisi henkilöautolla helpommin saavutettavissa, Salminen sanoo.

Selvitys on kokonaisuudessaan luettavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilla:
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-22-19.pdf

Tutkimuksen taustatietoja

Ramboll Finland Oy toteutti Helsingin keskustan kehittämisen tueksi keväällä 2019 ydinkeskustan asiointiselvityksen. Selvitys toteutettiin Helsingin kaupungin, Helsingin seudun kauppakamarin ja Helsinki City Markkinointi Ry:n toimeksiannosta. Rambollin alikonsulttina selvityksessä oli Suomen OnlineTutkimus Oy.

Asiointiselvitys toteutettiin pääkaupunkiseudulle ja Kuuma-kuntiin (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) kohdistetulla lomakekyselyllä sekä tätä täydentävällä puhelinhaastattelulla. Koko kyselyn otos oli noin 1 700 vastaajaa, minkä ansiosta selvitys antaa varsin luotettavan kuvan keskustaan kohdistuvasta asioinnista. Asukaskyselyn lisäksi keskustassa toteutettiin keväällä ns. katugallup, jonka otos oli 300 vastaajaa.

Tutkimuksella saadaan kehittämisen ja päätöksenteon taustaksi tärkeää tietoa mm. asiointikäyttäytymisestä, rahankäytöstä sekä sen riippuvuuksista keskustan saavutettavuuteen ja käytettyyn kulkumuotoon. Tulokset synnyttävät myös kansallisesti ja kansainvälisestikin arvokasta tietoa asiointikäyttäytymisestä sekä eri kulkumuodoilla tapahtuvien asiointien merkityksestä keskustoissa sijaitseville kaupoille ja palveluille. Tulokset antavat myös arvokasta tutkittua tietoa alueen yrittäjille siitä, mikä on todellinen keskustaan suuntautuvan asioinnin kulkutapa euromääräisesti mitattuna.

Ota yhteyttä
projektipäällikkö Eero Salminen, Ramboll Finland, puh. 050 3257830, 
eero.salminen@ramboll.fi

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 15 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com.

Avainsanat: