Palvelumuotoilulla toimivampaa Helsinkiä, puitesopimus allekirjoitettu

Ramboll Finland Oy
Lehdistötiedote 17.5.2018 klo 11

Helsingin kaupunki on valinnut suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollin palvelumuotoilua koskevaan puitesopimukseensa. Rambollin erityisosaamista ovat digitaalisten ja fyysisten palvelujen ja ratkaisujen suunnittelu kaupunkiympäristöihin ja organisaatioihin.

Tällä viikolla vahvistetussa puitesopimuksessa on Rambollin lisäksi mukana Kuudes, Pentagon Design, Futurice, Muotohiomo, Digitalist, Deloitte Consulting ja LINK Design and Development.

Suomen suurimpana työnantajana Helsingin kaupunki toteuttaa suuren määrän erilaisia palveluja. Mitä paremmin kaupungin moninaiset palvelut tavoittavat kohderyhmänsä ympäristöissään, sitä paremmin voivat sekä kaupunki että kaupunkilaiset. Työn murros, automatisaatio ja digitalisaatio muuttavat kaupunkilaisten tapaa toimia. Myös kaupunkien julkisten palveluiden tulee pysyä muutoksessa mukana.

 ‒ Helsinki määrittelee itseänsä avoimena, ihmislähtöisenä ja ennen kaikkea toimivana kaupunkina. Toimivuutta voidaan pitää hyvän kaupungin ydinpalveluna kaupunkilaisille ja laatulupauksena siitä. Toimiva kaupunki tarkoittaa myös toimivia arjen ratkaisuja, joissa teknologia on mahdollistaja eikä lannistaja, sanoo palvelumuotoilun kehittämistä Rambollissa vetävä Aino Mensonen.

Positiivisen palvelupolun suunnittelu kaupunkien tapaisissa monialaisissa organisaatioissa on usein haastavaa. Tämä johtuu siitä, että koko palveluverkosto muodostaa yhtenäisen kokonaispalvelukokemuksen, jonka eri osasten tulisi loksahtaa saumattomasti kohdalleen.

Poikkitieteellisen palvelumuotoilun avulla voidaan yhdistää eri asiakokonaisuuksia kaupunkisuunnittelusta kiertotalouden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Rambollin palveluiden kestävä kehittäminen kohdentuu erityisesti palveluiden kaupallisen, ympäristön ja sosiaalisen mallin kestävään kehitykseen.

‒ Palvelumuotoilu on myös kustannustehokasta kehittämistä. Se tuo asiakkaan kokemat ongelmat esiin tehokkaasti. Ongelmat ovat usein suhteellisen helposti korjattavissa, kunhan ne vain huomioidaan palvelun toteuttamisessa, Mensonen toteaa.

Nyt allekirjoitetun puitesopimuksen sopimuskausi on kahden vuoden mittainen kahden vuoden optiolla ja sen arvo on viisi miljoona euroa koko neljän vuoden ajalta.  

Ota yhteyttä
Aino Mensonen, palvelupäällikkö, digitalisaatio ja innovaatiot, Ramboll Finland Oy

puh. 040 5335198, aino.mensonen@ramboll.fi

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2300 asiantuntijan voimin. Tarjoamme asiantuntijapalveluja infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. www.ramboll.fi 

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 15 500 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit