Pandojen saapuminen polkaisee Ähtärin kehityksen käyntiin

Ramboll Finland Oy
Lehdistötiedote 17.1.2018 klo 10.15

Ähtäri on valtakunnallisesti tunnettu matkailukohde. Eläinpuiston imussa alueelle on rakentunut majoitus- ja vapaa-ajan toimintoja, viimeisimpänä pandatalo ulkoilutarhoineen. Nyt Ähtärissä valmistaudutaan vuotuisen matkailijamäärän merkittävään kasvuun kunnianhimoisen kehittämissuunnitelman avulla. 

Ulkomaisten turistien määrä tulee kasvamaan, eikä nykyinen perhematkailun kehittämissuunnitelma (masterplan) enää vastaa alueen nykytilannetta tai tue alueen tulevaisuuden vaatimuksia ja uusia tavoitteita. Tulevaisuuden visiossa tulee olla huomioituna muun muassa matkailun kansainvälistyminen.

‒ Toimivan alueen suunnittelu edellyttää holistista lähestymistapaa, jolloin suunnittelussa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon suunnittelun ja kestävän kehityksen eri näkökulmat sekä alueen imago, toiminnot ja maankäyttö. Meiltäkin on mukana monialainen tekijäjoukko, eri alojen asiantuntijoita on Tampereen, Espoon ja Seinäjoen toimistojemme lisäksi myös Singaporesta, kertoo projektia vetävä Mikko Siitonen Rambollista.

Suuri harppaus matkailun kehittämisessä

Ähtärin Moksunniemen alueelle tehdään kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, joka toimii yleis- ja asemakaavoituksen pohjana. Suunnitelmassa laaditaan visio alueen kehittämiselle, määritellään alueen kasvunäkymät ja -suunnat, kartoitetaan uusien toimintojen tarve sekä aluevaraukset esimerkiksi luonto- ja ohjelmapalveluille. Työssä otetaan huomioon myös eri toimintojen ja toimijoiden väliset seudulliset synergiamahdollisuudet.

Suunnitelman tavoitteena on ennen kaikkea kehittää visio siitä, mitä Ähtärin alue tarvitsee ottaakseen suuren harppauksen matkailun kehityksessä. Hankkeessa tuotettuja materiaaleja voidaan hyödyntää myös markkinointimateriaalina. Matkailun lisäksi mietitään myös yritystoiminnan kehittämistä. Kiinalaiset yhteistyökumppanit ovat jo nyt ilmaisseet kiinnostusta yritys-, opetus- ja kulttuuriyhteistyöhön.

Alueelle suunniteltavien toimintojen ja maankäytön täytyy tukea Moksunniemen alueelle luotavaa imagoa ja toisin päin: imago kannattaa rakentaa niiden vahvuuksien pohjalle, joita alueelle tulevat toiminnot ja maankäytön mahdollisuudet aidosti tukevat.

Kehittämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä Ähtärin kaupungin ja sen omistamien matkailuyhtiöiden, alueen toimijoiden, keskeisten sidosryhmien ja konsulttityöryhmän yhteistyönä. Työtä tehdään vuorovaikutteisesti ja eri sidosryhmiä osallistetaan sekä paikallisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisesti työpajojen ja verkkokyselyiden avulla.

Ota yhteyttä
Mikko Siitonen, ryhmäpäällikkö, arkkitehti SAFA, maankäyttö, Ramboll Finland, p. 050 302 4257

Eero Salminen, projektipäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys, Ramboll Finland, p. 050 325 7830

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2300 asiantuntijan voimin. Tarjoamme asiantuntijapalveluja infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. www.ramboll.fi 

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 15 500 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit