Ramboll jatkoi kasvu-uralla tammi-heinäkuussa

Report this content

Ramboll Finland Oy
Lehdistötiedote 2.9.2019 klo 8.00

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Ramboll jatkoi vakaalla kasvu-uralla vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiön palveluksessa on nyt maailmanlaajuisesti yli 15 500 työntekijää. Alkuvuonna ostetun yhdysvaltalaisen suunnittelu- ja konsultointiyrityksen OBG:n integroiminen on edennyt suunnitellusti.

Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla Ramboll-konsernin liikevaihto ylsi 941,6 miljoonaan euroon (2018: 762,5), mikä on 24 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Orgaaninen kasvu oli 3,9 (7,1) prosenttia. Tulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 41,4 (36,9) miljoonaa euroa ja suhteellinen kannattavuus (EBITA-%) 4,4 (4,8) prosenttia. Kun huomioidaan työpäivien vertailukautta vähäisempi määrä ja OBG:n oston vaikutus, EBITA-% oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöstön määrä kasvoi 9 prosenttia pääasiassa yhdysvaltalaisen OBG:n oston myötä. 

- Ramboll jatkaa vahvaa kasvuaan. Olemme menestyneet hyvin Isossa-Britanniassa ja Pohjoismaissa, etenkin Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa, sekä globaaleilla Vesi-, Liikenne- ja Kiinteistöt ja rakentaminen -toimialoilla, konsernin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul toteaa. - Olen myös tyytyväinen siihen, että OBG:n integrointi on edennyt suunnitellusti. Laajan osaamispalettimme ansiosta olemme jo alkuvuoden aikana voittaneet ennakoitua useampia yhteishankkeita, hän sanoo.

- Jatkamme investointeja digitalisaatioon ja innovointiin. Tähän liittyy muun muassa maailmanlaajuinen innovaatio-ohjelmamme, jonka näemme tärkeänä ponnahduslautana kohti alan digitaalista johtajuutta, Jens-Peter Saul sanoo.   

- Suomessa vuoden ensimmäisen puolikkaan liikevaihtomme ylsi lähes 118 miljoonaan euroon. Orgaanisesti olemme kasvaneet yli tavoitteen, ja kasvua ovat vauhdittaneet erityisesti vilkkaana jatkuneet kiinteistörakentamisen markkinat. Talouden epävarmoista näkymistä huolimatta katson tulevaisuuteen positiivisin mielin, sillä tilauskantamme on vahva, Ramboll Finland Oy:n toimitusjohtaja Kari Onniselkä sanoo.

- Olemme jatkaneet panostuksia digitalisaatioon ja innovointiin. Keväällä tehdyllä Strafican ostolla vahvistimme edelleen mahdollisuuksiamme edistää älykkään ja kestävän liikkumisen digitaalisia palveluja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Startup-yrityksille toukokuussa järjestetyssä innovaatiokilpailussa pyrimme löytämään uusia palveluja älykkäiden rakennusten ja kaupunkien kehittämiseksi. Jatkamme palvelujen kehitystä asiakkaidemme ja tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan hyödyksi.

Monia laajoja hankkeita eri puolilla maailmaa

Ramboll on voittanut merkittäviä hankkeita eri puolilla maailmaa vuoden 2019 alkupuoliskolla. 

Yksi mittavimmista Rambollin ja OBG:n yhteishankkeista yritysoston jälkeen on Pohjois-Amerikan Ontariojärven ja St. Lawrence -joen rantavyöhykkeen uudelleenrakentaminen ja parantaminen osana REDI-aloitetta (Resiliency and Economic Development Initiative). Ramboll on mukana kehittämässä innovatiivisesti uutta visiota rantavyöhykkeelle. REDI keskittyy tämän tulvien koetteleman alueen välittömiin ja pitkäaikaisiin kestävyystarpeisiin samalla, kun se parantaa taloudellista kehitystä ja järven kuntoa. New Yorkin osavaltio valitsi Rambollin sen paikallisen osaamisen perusteella sekä siksi, että yhtiöllä on kokemusta Euroopan ilmastonmuutoksesta ja tulvilta suojautumisesta.

Tanskan valtiollinen rautatieyhtiö DSB valitsi Rambollin täyden palvelun suunnittelukonsultiksi kolmelle suurelle junien huoltokorjaamolle kolmessa tanskalaisessa kaupungissa. Korjaamoilla on keskeinen rooli sähköjunapalvelun käynnistämisessä, jotta Tanska saa käyttöön uudet ilmastoystävälliset junat.

Norjassa Ramboll on valittu uuden Trondheimissa sijaitsevan Øya-pumppausaseman konsultiksi. Asema lisää merkittävästi jäteveden käsittelyn kapasiteettia ja turvallisuutta yhdellä Trondheimin suurimmista alueista. Aseman suunnittelussa ja rakentamisessa käytettiin rakennuksen tietomallia, 3D-skannausta ja muita edistyneitä digitaalisia työkaluja. Seuraavassa vaiheessa pumppausasemalle otetaan käyttöön digitaalinen käyttö- ja huoltojärjestelmä.

Ruotsissa Ramboll tekee raideliikenteen historiaa: se on mukana suunnittelemassa uuden sukupolven huippunopeaa rautatieverkostoa, joka tekee henkilöliikenteestä nopeampaa ja kestävämpää. Ruotsin päärautatieyhteyksien rakentamisesta on kulunut jo 150 vuotta. Ramboll on saanut toimeksiannon Ruotsin liikennevirastolta suunnitella ratalinja Linköpingin kaupungin läpi sekä reitti Göteborgin ja Boråsin välille.

Suomessa Ramboll valittiin yhdessä WSP:n kanssa tekemään yleissuunnitelmaa, jonka avulla pyritään saamaan Tampereen ja lähikuntien alueelle seudullinen kokonaisnäkemys raitiotiejärjestelmän kehittämisestä. Tarkoituksena on helpottaa arkea ja liikennettä jatkuvasti kasvavalla kaupunkiseudulla. Yhteen 37-metriseen raitiovaunuun mahtuu 240 matkustajaa eli noin kolme kertaa enemmän matkustajia kuin tavalliseen bussiin tai noin 185 henkilöautoon. Modernin raitiotiejärjestelmän ensimmäinen vaihe on parhaillaan rakenteilla, ja sen odotetaan olevan käyttövalmis vuonna 2021. Jos laajennus otetaan käyttöön, alueellisen raitiotiejärjestelmän pituudeksi tulee noin 32 kilometriä.

Isossa-Britanniassa Ramboll tekee infra- ja rakennesuunnittelua kahdelle uudelle tärkeälle asuntoalueelle Wandworthissa Lontoon keskustassa. Näissä kahdessa kohteessa on 950 asuntoa, myymälöitä ja vapaa-ajan tiloja. Kehitys on olennainen osa asiakkaan Legal & General’s yksityistä vuokrausstrategiaa, joka auttaa vastaamaan Lontoon asuntokriisiin sekä tarjoaa nykypäivän elämäntapaan sopivia koteja.

Lue koko tiedote Ramboll-konsernin sivuilta https://ramboll.com

Ota yhteyttä

Kari Onniselkä, toimitusjohtaja, Ramboll Finland Oy, puh. 040 595 0505
Karoliina Lehmusvirta, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Ramboll Finland Oy, puh. 040 581 3710

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 15 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com.

Avainsanat: