Ramboll Jyväskylän uuden sairaalan rakennuttajakonsultiksi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on valinnut Ramboll CM Oy:n Jyväskylään suunnitteilla olevan uuden sairaalan rakennuttajakonsultiksi. Ramboll vastaa sairaalan rakennuttamis- ja valvontapalveluista. Sopimuksen arvo on lähes 4,8 miljoonaa euroa. Ramboll on jo aiemmin saanut vastuulleen uuden sairaalan rakennesuunnittelun sekä geo- eli maa- ja pohjarakenteiden suunnittelun.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uusi sairaala suunnitellaan terveelliseksi ja turvalliseksi työympäristöksi, jossa potilaan tarpeet ovat ykkössijalla. Ramboll CM Oy hoitaa hankkeessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalan rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät.

— Jyväskylän uusi sairaala palvelee noin 250 000 asukasta Keski-Suomen alueella, ja lähdemme hyvillä mielin viemään Rambollin kanssa eteenpäin mittavaa hankettamme. Yhtiön osaaminen sairaalarakentamisesta ja projektinjohtamisesta auttaa meitä toteuttamaan käyttäjä- ja toimintalähtöisen sairaalan, jossa potilaiden ja henkilöstön hyvinvointi on etusijalla, projektipäällikkö Jari Ilves Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä sanoo.

— On suuri kunnia olla mukana tässä yhteiskunnan kannalta merkittävässä projektissa, Ramboll CM Oy:n aluetoiminnasta vastaava johtaja Kari Jylhä sanoo ja jatkaa: — Panostamme lujasti siihen, että sairaalasta saadaan mahdollisimman toimiva ympäristö sen kaikille käyttäjille vuosikymmeniksi eteenpäin ja että hanke etenee aikataulussa ja suunnitellusti.

Rambollissa on vuosien kokemus sairaalarakentamisesta. Suomessa yhtiön osaamista hyödynnetään Helsingin Uudessa Lastensairaalassa, Vantaalla sijaitsevassa Katriinan sairaalassa, Hyvinkään sairaalassa, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sekä Kouvolaan rakenteilla olevassa Ratamo-sairaalakeskuksessa.

Jyväskylän uuden sairaalan rakennustyö käynnistyy keväällä 2016. Jyväskylän uuden sairaalan bruttopinta-ala on 99 700 brm2 ja sairaala otetaan käyttöön keväällä 2020.

Ota yhteyttä
Kari Jylhä, aluetoiminnasta vastaava johtaja, Ramboll CM Oy, p. 040 5018 744
Jari Ilves, projektipäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, p. 050 5705 214

Lisätietoa Rambollin sairaalaosaamisesta:
Sairaalaympäristön suunnittelu edellyttää paljon erikoisosaamista. Sairaalan tilojen suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi henkilökunnan ja potilaiden hyvinvointiin sekä toiminnan tehostumiseen. Suunnittelijan on ymmärrettävä sairaalan käyttäjien tarpeet. Tilojen tulee myös täyttää tiukat hygienia- ja äänieristevaatimukset ja niiden pitää olla muunneltavissa potilaiden ja henkilökunnan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Terve Talo –osaamisella varmistetaan, että suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kaikki kosteus- ja sisäilmastoasiat, joilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveyteen ja viihtyvyyteen. Tarvittaessa Rambollin apuna toimii sairaalarakentamisessa yhtiön kansainvälinen asiantuntijaverkosto.

Rambollissa on vuosien kokemus sairaalarakentamisesta. Suomessa Ramboll on vastannut Helsingin Uuden Lastensairaalan rakenne-, geo- ja LVI-suunnittelusta sekä toiminut hankkeen elinkaarikonsulttina. Vantaalla sijaitsevassa Katriinan sairaalassa Ramboll on huolehtinut LVI- ja sähkösuunnittelusta ja Hyvinkään sairaalassa rakennesuunnittelusta. Kouvolaan rakenteilla olevassa Ratamo-sairaalakeskuksessa Ramboll vastaa rakenne- ja geosuunnittelun lisäksi akustiikka-, elinkaari-, liikenne-, maisema-, piha- ja palotekniikkasuunnittelusta sekä kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelusta. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Ramboll hoitaa rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelutehtäviä. Keski-Suomen uudessa sairaalassa Jyväskylässä Ramboll vastaa sairaalan rakennuttamis- ja valvontapalveluista sekä rakenne- ja geosuunnittelusta.

Kuvat on tarkoitettu lehdistön käyttöön ja lähteenä on mainittava JKMM Arkkitehdit.

Ramboll Finland Oy

Ramboll Finland on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Suomessa toimimme maanlaajuisesti noin 1900 asiantuntijan voimin ja tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen, rakennuttamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita.

www.ramboll.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 15 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Rambollissa on vuosien kokemus sairaalarakentamisesta. Suomessa yhtiö on vastannut Helsingin Uuden Lastensairaalan rakenne-, geo- ja LVI-suunnittelusta sekä toiminut hankkeen elinkaarikonsulttina. Vantaalla sijaitsevassa Katriinan sairaalassa Ramboll on huolehtinut LVI- ja sähkösuunnittelusta ja Hyvinkään sairaalassa rakennesuunnittelusta. Kouvolaan rakenteilla olevassa Ratamo-sairaalakeskuksessa Ramboll vastaa rakenne- ja geosuunnittelun lisäksi akustiikka-, elinkaari-, liikenne-, maisema-, piha- ja palotekniikkasuunnittelusta sekä kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelusta. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Ramboll hoitaa rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelutehtäviä.
Tweettaa

Lainaukset

Jyväskylän uusi sairaala palvelee noin 250 000 asukasta Keski-Suomen alueella, ja lähdemme hyvillä mielin viemään Rambollin kanssa eteenpäin mittavaa hankettamme.
Jari Ilves, KSSHP
Panostamme lujasti siihen, että sairaalasta saadaan mahdollisimman toimiva ympäristö sen kaikille käyttäjille vuosikymmeniksi eteenpäin ja että hanke etenee aikataulussa ja suunnitellusti.
Kari Jylhä, Ramboll