Ramboll kotiutti Kari Melanderin hankekehitysjohtajaksi

Report this content

Ramboll Finland Oy lehdistötiedote, julkaisuvapaa 27.1.2016 klo 9.00

Diplomi-insinööri Kari Melander aloitti Ramboll Finlandin hankekehitysjohtajana tammikuun puolivälissä. Tehtävä on yhtiössä ja koko konsulttialalla uudentyyppinen.

― Enää ei riitä, että konsulttitoimisto voi tarjota teknistä huippuasiantuntemusta ja monialaosaamista. Voimme palvella asiakkaita entistä paremmin, kun uudet hankkeet tunnistetaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, perustelee Ramboll Finlandin vt. toimitusjohtaja Mikko Leppänen.

Kari Melanderin työura Rambollissa juontaa jo 1980-luvun lopulle, jolloin hänen työkuvansa painottui geotekniseen suunnitteluun. Sittemmin hän on laajentanut osaamistaan teknisestä asiantuntijuudesta projektien johtotehtäviin sekä liiketoiminnan tukitoimintoihin.

Pitkäaikaiset kollegat Leppänen ja Melander näkevät teknisen konsulttialan muuttuneiden tarpeiden tärkeimpinä moottoreina hankkeiden uudet toteutustavat ja urakkamuodot sekä tietomallien yleistymisen.

― Suunnittele ja toteuta- tai allianssihankkeessa suunnittelijan on kyettävä ottamaan perinteisistä toteutusmuodoista poikkeava näkökulma. Jo pelkästään sopimusmallit vaativat erityistä osaamista: on ymmärrettävä sopimusten sisältö aiempaa tarkemmin ja kyettävä myös neuvottelemaan sopimusten yksityiskohdista, Leppänen painottaa.

― Tärkeintä on ymmärtää, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee. Sen taustalla projektin menestystä ohjaavat aikataulu, osaaminen, laatu ja kustannukset, Melander jatkaa.

Riskit ja mahdollisuudet tunnistettava

Mikko Leppänen ja Kari Melander näkevät yhdeksi keskeiseksi haasteeksi sen, miten tunnistaa potentiaaliset hankkeet ajoissa – jo ennen kuin tilaajan tarjouspyynnöt ovat edes valmisteilla.

― Hankekehitys- ja projektivaiheessa on kyettävä havaitsemaan signaalit tarkasti ja riittävän aikaisin, liittyivät ne sitten nähtävissä oleviin suuriin mahdollisuuksiin tai hankkeissa piileviin riskeihin – ja tulivat ne sitten asiakkaalta tai omalta projektiryhmältä, Melander toteaa.

Leppänen korostaa niin ikään liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen tärkeyttä ja täsmentää lisäksi näkemyksenään, että hankekehitysjohdon tehtäviin kuuluu myös liian riskipitoisten hankkeiden välttäminen.

Sopimustekninen osaaminen ja neuvottelutaidot ovat sekä Leppäsen että Melanderin mielestä aivan keskeisiä edellytyksiä sille, että konsulttitoimisto pystyy toimimaan menestyksekkäästi markkinoilla. Leppänen muistuttaa myös sen tärkeydestä, että projekteihin osallistuvat yritykset luovat toiminnalleen win win -ilmapiirin.

― Tämä merkitsee sitä, että perinteisiä jyrkkiä rooleja ja vastakkainasetteluja on syytä välttää. Tällaiset ovat eliminoitavissa jo sopimusvaiheessa, jolloin nimettynä pitää olla myös osaava ja hankkeeseen orientoitunut projektiryhmä, Mikko Leppänen painottaa.

Ota yhteyttä
Kari Melander, Johtaja, Hankekehitys, Ramboll Finland Oy
puh. 0400 922 501
kari.melander@ramboll.fi

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti  yli 2 000 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.
www.ramboll.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Kari Melander Ikä: 52 v.; Koulutus: diplomi-insinööri; Ammatti: hankekehitysjohtaja; Työura: geotekninen suunnittelija Viatek Oy:ssä 1989-90 ja projektipäällikkö Helsingin kaupungilla 1990–1994; useita päällikkötehtäviä Viatekissa ja Ramboll Finlandissa 1995–2013, joista viimeisimpänä laatupäällikkö; johtaja, liiketoiminnan tuki Sweco Finland Oy:ssä 2014–2015; Ramboll Finlandin hankekehitysjohtajana alk. 11.1.2016; Perhesuhteet: naimisissa, kaksi lasta; Harrastukset: jääkiekko, metsänhoito
Tweettaa

Lainaukset

Enää ei riitä, että konsulttitoimisto voi tarjota teknistä huippuasiantuntemusta ja monialaosaamista. Voimme palvella asiakkaita entistä paremmin, kun uudet hankkeet tunnistetaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa.
Mikko Leppänen, Ramboll
Tärkeintä on ymmärtää, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee. Sen taustalla projektin menestystä ohjaavat aikataulu, osaaminen, laatu ja kustannukset.
Kari Melander, Ramboll