Ramboll panostaa vahvasti kestävään kehitykseen

Report this content

Ramboll-konserni lanseeraa uuden nelivuotisen strategian, jossa yhtiö korostaa sitoutumistaan kestävän kehityksen edistämiseen. Tavoitteena on auttaa asiakkaita ja yhteiskuntaa muuttumaan kestävästi ja tulla globaalisti johtavaksi suunnittelu- ja konsultointitoimistoksi vihreään energiaan siirtymisessä.

Lehdistötiedote 10.2.2022

Ramboll-konserni julkaisee tänään uuden strategiansa The Partner for Sustainable Change. Strategiassaan Ramboll on asettanut tavoitteekseen olla kestävässä kehityksessä johtava kansainvälinen toimija, joka auttaa asiakkaitaan ja yhteiskuntaa siirtymään kohti kestävää tulevaisuutta.

- Edellisen strategiakauden aikana Ramboll on kasvanut 35 prosenttia, ja olemme rakentaneet erittäin vahvan kestävän kehityksen konsultointipalveluiden portfolion kaikilla markkinoillamme. Jatkona tälle vastaamme yritysten ja yhteiskunnan nopeasti kasvavaan tarpeeseen tunnistaa keskeiset toimenpiteet kestävän muutoksen toteuttamiseksi. Autamme asiakkaitamme muuttamaan vastuullisuustavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi, sanoo konsernin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul.

Kestävä kehitys liiketoiminnan ytimessä

Jatkossa Ramboll tuo kestävän kehityksen osaksi kaikkia asiakasprojektejaan, samoin kuin auttaa asiakkaitaan kehittämään ja toteuttamaan vastuullisia liiketoimintastrategioita. Yhtiö keskittyy neljään osa-alueeseen: hiilineutraalisuus, elinvoimaisuus ja sopeutuminen, resurssitehokkuus ja kiertotalous sekä luonnon monimuotoisuus. Nämä keskeiset yhteiskunnalliset muutokset ovat yhtiön suunnittelu- ja palveluliiketoiminnan ytimessä.

- Seuraavan neljän vuoden aikana toimintamme painottuu näiden tärkeimpien kestävyyshaasteiden ympärille. Teemme tämän muodostamalla vahvempia kumppanuuksia asiakkaidemme kanssa, olivatpa he kunnianhimoisia kestävän kehityksen suhteen tai siirtymävaiheen alussa. Tarvitsemme näitä tiiviitä kumppanuuksia, jotta voimme parhaiten tuoda hankkeisiin kestävän kehityksen näkemyksemme, innovaatiomme ja suunnitteluratkaisumme, Jens-Peter Saul sanoo.

Vaikka Rambollilla on jo vahva asema kestävän kehityksen suunnittelu- ja konsultointiyhtiönä, yhtiö aikoo panostaa osaamisen kehittämiseen kohdennetuilla investoinneilla, yritysostoilla ja uusilla rekrytoinneilla sekä yhtiön nykyisten työntekijöiden osaamisen strategisella kehittämisellä.

- Olemme liiketoiminnassamme suuren muutoksen edessä. Investoimme yli 300 miljoonaa euroa yritysostoihin ja innovaatioihin, jotka vahvistavat osaamistamme entisestään. Lisäksi koulutamme ja päivitämme 16 000 työntekijämme osaamista, jotta voimme ohjata asiakkaitamme kestävän kehityksen suuntaan. Keskitymme erityisesti vahvistamaan kansainvälisiä osaajaverkostojamme, joiden avulla viemme tätä tärkeää agendaa eteenpäin.

Globaali johtaja vihreässä energiasiirtymässä

Strategian yhtenä tavoitteena on olla globaali toimialajohtaja vihreässä energiasiirtymässä. Rambollin energialiiketoiminta työllistää nykyään 1 500 asiantuntijaa. Vuoden 2025 loppuun mennessä tavoitteena on työllistää 2 500 asiantuntijaa, jotka työskentelevät maailman vaikuttavimpien uusiutuvan energian hankkeiden parissa. Ramboll on jo nyt maailman johtava merituulivoiman asiantuntija ja toimialan johtaja kehittyvissä energiateknologioissa kuten Power-2-X-teknologiassa, vedyn valmistuksessa sekä hiilen talteenotossa ja varastoinnissa.

Ramboll myös luopuu öljyn ja kaasun etsintään liittyvistä hankkeista vuoden 2025 loppuun mennessä. Pohjanmeren öljy- ja kaasukentillä hankittua kokemusta voidaan hyödyntää uusiutuvien energialähteiden asiantuntijapalveluissa. Muutos on jo hyvässä vauhdissa:

- Öljy- ja kaasuteollisuuden asiantuntijoillamme on vankka tuntemus rakentamisesta meriolosuhteissa, joissa aiomme laajentaa jo nykyisinkin vahvaa osaamistamme merituulivoimaan, Power-2-X-teknologiaan ja vedyn tuotantoon liittyen. Olemme jo vähentäneet öljy- ja kaasutoimintojamme 75 prosenttia ja vauhditamme suunnitteluosaamisemme siirtoa uusiutuviin energialähteisiin ja hiilioksidipäästöjen vähentämiseen, Jens-Peter Saul sanoo.

Ramboll-konsernin uusi strategia The Partner for Sustainable Change ajalle 2022–2025 julkaistaan tänään yhtiön 16 000 työntekijälle.

Lisätiedot:

Head of marketing and communications Heta Heino, Ramboll Finland Oy, p. 040 5604 202

Kuvateksti: Havainnekuva Marble Pier -toimistorakennuksesta Kööpenhaminassa. Vastuullisuus on ollut lähtökohtana tämän monia eri loppukäyttäjiä palvelevan ja täysin puurakenteisen rakennuksen suunnittelussa. Copyright:Sora

Ramboll is a global engineering, architecture and consultancy company with a leading edge in creating sustainable cities and societies. Our 16,000 experts drive sustainable change within Buildings; Transport; Water; Environment & Health; Architecture & Landscape; Energy and Management Consulting. ramboll.com

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia