Ramboll saavutti kunnianhimoiset kasvutavoitteensa

Report this content

Ramboll Finland Oy
Lehdistötiedote 5.3.2020 klo 8.00

Ramboll-konserni jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2019. Yhtiö teki strategisen yritysoston hankkimalla omistukseensa tanskalaisen Henning Larsen -arkkitehtitoimiston. Näin luotiin uusia edellytyksiä kansainväliselle kasvulle. Suomessa tehty Strafica-yrityskauppa vahvisti Rambollin strategisen liikennesuunnittelun osaamista.

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Ramboll jatkoi kasvu-uralla vuonna 2019. Konsernin liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein, 1899 miljoonaa euroa (kasvua 25 prosenttia viime vuoden 1524 milj. eurosta). Tulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 102 miljoonaa euroa (2018: 80) ja suhteellinen kannattavuus (EBITA-%) 5,4 (5,3) prosenttia. Liikevoittomarginaaliin vaikutti 1.1.2019 voimaan astunut yrityskauppa, jossa Ramboll osti yhdysvaltalaisen suunnittelu- ja konsultointiyritys O’Brien and Gere Limitedin (OBG). Tulosta rasittivat sekä OBG-integraatiosta että palvelutarjonnan muokkaamisesta ja kansainvälisten tukitoimintojen kehittämisestä johtuvat kustannukset. Orgaaninen kasvu oli 4,2 (7,0) prosenttia.

Suomessa yhtiön liikevaihto kasvoi 240 (227) miljoonaan euroon.(* 

Ramboll eteni strategiansa toteuttamisessa hankkimalla omistukseensa Henning Larsen -arkkitehtitoimiston. Kaupan ansiosta Rambollilla on mahdollisuus toimittaa asiakkailleen aiempaa kokonaisvaltaisempia ratkaisuja, joissa yhdistyvät arkkitehtuuri ja tekninen osaaminen. Henning Larsen -yrityskauppa astui voimaan tammikuussa 2020, minkä vuoksi sitä ei ole sisällytetty vuoden 2019 tunnuslukuihin.

Suomessa Ramboll osti Suomen johtavan strategisen liikennesuunnittelun ja -mallinnuksen asiantuntijayrityksen Strafican. Kauppa vahvisti edelleen yhtiön valmiuksia kehittää kokonaisvaltaisia kestävän liikkumisen ratkaisuja Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. 

Vuoden 2019 aikana Ramboll-konserniin palkattiin 1 500 uutta työntekijää, ja yrityksen henkilöstömäärä on nyt 16 500 maailmanlaajuisesti. Suomessa Rambolliin palkattiin vuoden aikana noin 430 uutta työntekijää, ja yhtiön palveluksessa työskentelee nyt 2 500 henkilöä. 

- Teimme hyvän tuloksen vuonna 2019. Kasvu oli vahvaa etenkin Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa, jossa omistukseemme hankkimamme OBG-yrityksen kasvu oli 18 prosenttia. Myös maailmanlaajuiset Vesi-, Liikenne- ja Energia-toimialamme kasvoivat vakaasti, sanoo konsernin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul

- Operatiivinen kyvykkyytemme on vahva. Olemme myös menestyksekkäästi jatkaneet strategiamme toteuttamista niin maantieteellisestä kuin avainpalveluidemme, kestävän kehityksen ja digitalisoitumisen näkökulmistakin. Liikevaihdolla mitattuna Yhdysvallat on nyt 26 prosentin osuudellaan merkittävin maantieteellinen toiminta-alueemme. Globaalit avainpalvelumme, kuten kestävä liikkuminen ja korkea rakentaminen, kehittyivät myönteisesti. Liikevaihdostamme 59 prosenttia tulee hankkeista, jotka tukevat suoraan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Edistyimme suunnitelmiemme mukaisesti myös digitalisaation saralla, jossa meitä auttaa automaatioon keskittyvä osaamiskeskuksemme Intiassa, Saul sanoo.  

- Toiminnallamme on vahvasti positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Asiantuntijaorganisaationa luomme 15 000 vuosittaisen projektin kautta merkittävästi uutta tietoa, jolla yhteiskunnasta ja koko infrastruktuuristamme voidaan luoda entistä kestävämpiä myös tuleville sukupolville. Olen tästä erittäin ylpeä, sanoo Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Kari Onniselkä. - Toteutimme yhteiskuntavastuutamme vuonna 2019 myös maksamalla noin 44 prosenttia liikevaihdostamme suomalaiselle yhteiskunnalle veroina ja veronluonteisina maksuina.

Vuonna 2019 Rambollissa muokattiin palvelutarjontaa sekä kehitettiin kansainvälisten tukitoimintojen organisointia. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on tehostaa toimintaa sekä parantaa toimintojen yhdenmukaisuutta ja laatua. 

- Vuonna 2020 tavoitteenamme on valmistautua seuraavaan kasvuvaiheeseen. Jatkamme OBG:n ja muiden hankkimiemme yritysten integrointia ja tartumme Henning Larsenin tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Jatkamme myös tukitoimintojemme kehittämistä entistä tehokkaammiksi ja skaalautuvammiksi, Jens-Peter Saul sanoo. 

Maailmanluokan ratkaisuja kestävän kehityksen tueksi

Ramboll ja Henning Larsen ovat tehneet yhteistyötä vuosien ajan useissa laajaa tunnustusta saaneissa projekteissa. Tällä hetkellä yhteistyöhankkeita on käynnissä Carlsberg Cityssä ja Redmolenissa Kööpenhaminassa, ja yritykset voittivat äskettäin arvostetun Toronton yleiskaavasuunnitelman.

Ramboll voitti merkittäviä hankkeita myös muualla vuoden 2019 aikana.  

Yhdysvalloissa Ramboll on mukana kehittämässä uutta visiota Ontario-järven ja St. Lawrence -joen rantaviivojen uudelleenrakentamiseksi ja kehittämiseksi osana näiden alueiden palautumiseen ja taloudelliseen kehitykseen keskittyvää REDI (Resiliency and Economic Development Initiative) -hanketta. 
Kaakkois-Aasiassa Ramboll kehittää yhdessä Aasian kehityspankin (ADB) ja Australian ulkoministeriön kanssa älykkäiden kaupunkien konseptia kahdeksassa eri maassa. Hankkeessa käsitellään kaupunkien haasteita elinkelpoisuuden, ilmastonmuutoksen, kaavoituksen ja kestävyyden näkökulmista sekä hyödynnetään Rambollin kokonaisvaltaista asiantuntijaosaamista. 

Ramboll on mukana monissa merkittävissä raidehankkeissa. Tanskan valtiollinen rautatieyhtiö DSB valitsi Rambollin täyden palvelun rakennuskonsultiksi kolmelle suurelle junien huoltokorjaamolle kolmessa Tanskan kaupungissa. Korjaamoilla on keskeinen rooli käynnistettäessä sähköjunapalvelua, jonka avulla Tanskassa otetaan käyttöön uudet ilmastoystävälliset junat. Ruotsissa Ramboll suunnittelee uutta nopeaa rautatieyhteyttä Linköpingin kaupungin läpi sekä Göteborgin ja Boråsin välille. Isossa-Britanniassa Ramboll on ollut mukana tukemassa Network Railin Digital Railway -ohjelmaa, minkä ansiosta yhtiö toimii nyt yhtenä kumppanina hankkeessa, jossa modernisoidaan rautatiejärjestelmiä digitalisaation avulla. 

Suomessa Ramboll on mukana muun muassa Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettavassa pikaraitiotie Raide-Jokerissa, Kruunusillat-hankkeessa Helsingissä ja Tampereen seudullisen raitiotien kehittämisessä sekä Espoon ja Salon välisen oikoradan yleissuunnittelussa. 

Suomessa Ramboll osallistui myös kaupunkikeskus Triplan toteuttamiseen Helsingin Pasilassa. Rambollin erikoisosaamista projektissa ovat edustaneet geotekniikka-, rakenne- ja maisema-suunnittelu, ympäristötutkimukset, LVIA-, sähkö- ja valaistussuunnittelu sekä talotekniikan valvonta. Kolmen korttelin kokoinen Tripla yhdistää joukkoliikenteen, työympäristön, asumisen, kaupalliset palvelut ja vapaa-ajan toiminnot moderniksi, urbaaniksi kaupunkikeskukseksi. Mall of Tripla -kauppakeskukselle on myönnetty korkein, LEED Platina -tason ympäristösertifiointi. Kauppakeskuksen energiankulutus ja puhtaan veden kulutus ovat noin 40 prosenttia alhaisempia kuin vastaavien uudisrakennuksien yleensä. Viherkattotilaa on noin 40 prosenttia kaikesta kattotilasta.

Ramboll-konsernin tulostiedote kokonaisuudessaan on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://ramboll.com/ 

*) Suomen liikevaihtoluvut vahvistetaan tilinpäätöksessä maaliskuun 2020 aikana. 

Ota yhteyttä
toimitusjohtaja Kari Onniselkä, Ramboll Finland Oy, puh. 040 595 0505
markkinointi- ja viestintäjohtaja Karoliina Lehmusvirta, Ramboll Finland Oy, puh. 040 581 3710

 

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 16 500 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 500 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com

Avainsanat: