Rambollilta hyvä tulos koronapandemiasta huolimatta

Report this content

Ramboll Finland Oy

Lehdistötiedote 17.3.2021 klo 8.00

Ramboll-konsernin tulos säilyi hyvällä tasolla ja kassavirta vahvana koronapandemiasta huolimatta. Tanskalaisen arkkitehtitoimisto Henning Larsenin integraation sekä uuden kestävän kehityksen strategisen palveluliiketoiminnan myötä kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö vahvisti asemaansa kestävän kehityksen johtavana asiantuntijaorganisaationa.

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Rambollin vuoden 2020 liikevaihto oli 1 827,3 miljoonaa euroa (2019:1904,5, laskua 4,1 %). Yhtiön orgaaninen kasvu oli 4,9 prosenttia negatiivinen. Tulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 91,5 miljoonaa euroa (2019:102,3) ja suhteellinen kannattavuus (EBITA-%) 5,0 (5,4) prosenttia.

Suomessa yhtiön liikevaihto pysyi 240 (240) miljoonassa eurossa.

- Onnistuimme saavuttamaan tyydyttävän taloudellisen tuloksen vaikeasta vuodesta huolimatta. Kassavirtamme parani merkittävästi. Tämä yhdistettynä siihen, että konsernimme oli vuoden lopussa nettovelaton osoittaa, että Ramboll on vahva ja terve yritys. Myös asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat yhtiössä vahvalla tasolla, sanoo konsernin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul.

- Vuoden aikana 16 000 työntekijäämme eri puolilla maailmaa sopeutuivat joustavasti uusiin työskentelytapoihin ja keskittyivät palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Haluankin kiittää kaikkia kollegoita sitoutumisesta ja panoksesta poikkeusoloissa, Saul jatkaa. – Olemme varovaisen optimistisia pandemian jälkeisistä talousnäkymistä.

– Sujuvan etätöihin siirtymisen, uusien projektiavausten sekä pääosin virtuaalisesti edistettävän asiakastoiminnan ansiosta liikevaihtomme pysyi Suomessa edellisvuotta vastaavalla tasolla. Näen sen tässä tilanteessa torjuntavoittona, sanoo Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Kari Onniselkä. – Jatkossa merkittävin painopistealueemme liiketoiminnassamme on kestävän kehityksen edistäminen suunnittelu- ja palveluliiketoimintamme kautta. Haluamme kehittää ratkaisujamme ja palvelujamme niin, että voimme aina tarjota kestäviä vaihtoehtoja asiakkaalle.

Yhtiö jatkoi menestyksekkäästi innovaatiotoimintaa. Rambollin portfoliossa on Suomessa 16 digitaalista palvelua, jotka tuottavat liikevaihtoa perinteisen suunnittelu-, projektinjohto- ja palveluliiketoiminnan ohella. Myös suurin osa yhtiön digipalveluista vauhdittaa kestävää kehitystä.  Yhteiskuntavastuuta Ramboll toteutti lisäksi maksamalla 110 miljoonaa euroa suomalaiselle yhteiskunnalle veroina ja veronluonteisina maksuina. Tämä on noin 46 % yhtiön koko liikevaihdosta Suomessa.

Rambollin kannattavuus Suomessa, Norjassa, Saksassa sekä Vesi-liiketoiminnassa ylitti vuoden 2019 tason. Pandemia vaikutti negatiivisesti Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Lähi-idän, Aasian ja Tyynenmeren sekä Ympäristö- ja terveys -liiketoimintojen kehitykseen. Energialiiketoiminnassa tulokseen vaikutti kielteisesti öljy- ja kaasusektorin maailmanlaajuinen laskusuhdanne. Sen sijaan yhtiö kehittyi vahvasti vihreän energiamurroksen ratkaisuiden, kuten merituulivoiman, vedyn, Power-to-X:n ja hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin (CCUS), alueilla.

Kestävä kehitys kaiken perustana

Vuonna 2020 Rambollin liikevaihdosta 62 prosenttia tuli hankkeista, jotka tukevat yhtä tai useampaa YK:n määrittelemää kestävän kehityksen tavoitetta (SDG).

Tanskalaisen arkkitehtitoimiston Henning Larsenin osto vahvisti merkittävästi yhtiön asemaa globaalisti integroitavien, kestävää kehitystä edistävien suunnitteluratkaisujen toteuttajana kaupungeille, kiinteistökehittäjille ja rakennusliikkeille. Yhtiö perusti vuonna 2020 arkkitehtuurin liiketoimintayksikön, jossa työskentelee noin 600 arkkitehtia, maisema-arkkitehtia ja kaupunkisuunnittelijaa. Yhtiö jatkaa toimintaa Henning Larsen -nimellä.

Vuonna 2020 Ramboll perusti myös uuden kestävän kehityksen strategisen palveluliiketoiminnan. Hyödyntämällä strategista liikkeenjohdon konsultointiosaamistaan yhtiö auttaa julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita tunnistamaan toimintansa keskeiset vastuullisuusteemat ja viemään kestävän kehityksen tavoitteet osaksi koko organisaation toimintakulttuuria.

Merkittäviä projekteja ympäri maailmaa

Suomessa Ramboll on mukana toteuttamassa Keilaniemen porttia, josta on tulossa innovatiivinen ja ainutkertainen puurakentamisen taidonnäyte. 60 metrin harjakorkeudellaan se tulee olemaan maailman korkeimpia puurakenteisia toimistorakennuksia ja korkein puurakennus Suomessa. Ramboll vastaa hankkeessa rakenne-, LVI-, energia-, sähkö- ja geosuunnittelusta sekä BREEAM-ympäristösertifioinnin konsultoinnista. Tavoitteena on toteuttaa innovatiivinen ja kestävä rakennus, jonka ympäristövaikutukset ovat pienet. Keilaniemen portti rakennetaan työeläkeyhtiö Varman omistukseen.

Iso-Britanniassa Ramboll nimitettiin jälleen brittiläisen Antarktiksen tutkimuksen tekniseksi neuvonantajaksi. Työt sisältävät projekteja, joilla parannetaan ja nykyaikaistetaan Etelämantereen tutkimusasemia ja infrastruktuuria. Myös Suomesta on asiantuntijoita mukana näissä projekteissa.

Ruotsissa Ramboll on mukana Ulsbergin ja Vindåslienen välisen uuden valtatien rakentamisessa. Projektissa hyödynnetään kansainvälisesti käytössä olevaa CEEQUAL-järjestelmää ja tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko projektin elinkaaren ajalta. Ramboll toimii neuvonantajana E6-moottoritien 25 km:n pituisella osuudella.

Tanskassa norjalainen Quantafuel valitsi Rambollin uuden, muovista nestettä valmistavan, tehtaan tutkimusprojektiin. Ramboll tarjoaa konsultointipalveluja kaikissa kehitys- ja suunnittelutoiminnoissa sekä sopimusten hallinnassa ja hankintastrategioissa, ja toimii kumppanina Quantafuelin teknologian teollistamisessa maailmanlaajuisesti.

Yhdysvalloissa amerikkalainen energiayhtiö Dominion Energy valitsi Rambollin tukemaan Coastal Virginia Offshore Wind -projektin kehitystä, sopimusten hallintaa ja käyttöönottoa. Kyseessä on Yhdysvaltojen suurin merituulipuisto ja yksi suurimmista maailmassa.

Ramboll-konsernin tulostiedote kokonaisuudessaan on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://ramboll.com/

Ota yhteyttä
toimitusjohtaja Kari Onniselkä, Ramboll Finland Oy, puh. 040 595 0505
markkinointi- ja viestintäjohtaja Karoliina Lehmusvirta, Ramboll Finland Oy, puh. 040 581 3710

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 16 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 500 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com

Multimedia

Multimedia