Rambollilta vahva puolivuotistulos vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta

Ramboll Finland Oy
Lehdistötiedote 22.8.2016 klo 8.00

Kansainvälinen suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys Ramboll teki vahvan tuloksen vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla ja kasvatti liikevoittoaan huomattavasti.

Öljy- ja kaasutoimialan haastavana jatkuneesta markkinatilanteesta huolimatta Ramboll-konsernin liikevaihto kasvoi hieman vuoden 2015 alkupuoliskoon verrattuna ja oli 726,6 milj. euroa (2015: 723,6 milj. euroa). Tulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 37,4 milj. euroa (25,2 milj. euroa) ja käyttökate 5,2 (3,5) prosenttia. Yhtiössä työskentelee nyt 13 200 asiantuntijaa 35 maassa.

─ Paransimme vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla tulostamme huomattavasti viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. On ilahduttavaa, että olemme haastavasta markkinatilanteesta huolimatta yltäneet viimeisen kahdentoista kuukauden aikana yhtiömme historian parhaaseen liikevoittoon (EBITA). Öljy- ja kaasutoimialan vaikean markkinatilanteen ja Brexitin mahdollisten vaikutusten vuoksi on kuitenkin varauduttava epävarmuustekijöihin ja haasteisiin. Uskomme silti, että vahva keskittymisemme asiakkaisiin tuo kasvua myös vuoden 2016 toisella puoliskolla ja hyvän tuloksen koko tilikaudelle, sanoo Rambollin pääjohtaja Jens-Peter Saul.

Konsernin hyvää puolivuotistulosta selittää myös Energia-liiketoimintayksikön vahva tulos. Tämä kertoo Rambollin vahvasta asemasta globaaleilla uusiutuvan energian markkinoilla. Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla Ramboll voitti useita uusiutuvan energian hankkeita ja muita näkyviä projekteja eri puolilla maailmaa.  

Ramboll sai suunniteltavakseen muun muassa Kiinan suurimpiin lukeutuvan merituulivoimapuiston. Sadan tuulivoimalan puiston kapasiteetti on 400 megawattia, mikä vastaa noin 35 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Isossa-Britanniassa Ramboll valittiin suunnittelemaan Lynemouthin hiilivoimalaitoksen uudistus biomassaa polttavaksi laitokseksi, minkä seurauksena laitoksen hiilidioksidipäästöt pienenevät 90 prosenttia. Yhdysvalloissa Ramboll auttaa New Yorkia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa selvittämällä, miten kaupunki voisi hallita lisääntyvien rankkasateiden vaikutuksia.

Konsernin pohjoismaiset liiketoimintayksiköt tekivät vahvaa tulosta. Esimerkiksi Suomessa liikevoitto vahvistui 19,2 prosenttia vuoden 2015 samaan ajanjaksoon verrattuna.

─ Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta olemme onnistuneet jatkamaan vahvalla kasvu-uralla myös Suomessa ja edistäneet monia yhteiskunnan ja elinkeinoelämämme kannalta merkittäviä hankkeita alkuvuoden aikana. Näihin lukeutuvat Helsingin Kalasataman REDIn talotekninen suunnittelu, Soneran uuden datakeskushankkeen projektinjohto sekä Lahden eteläisen sisääntulotien suunnittelutyöt, sanoo Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Kari Onniselkä

Ramboll on Suomessa rekrytoinut alkuvuoden aikana lähes 200 uutta työntekijää ja tehnyt kaksi yrityskauppaa. Maaliskuussa Ramboll vahvisti rakennuttamisen ja kiinteistökonsultoinnin tarjontaansa Itä-Suomessa joensuulaisen EK-tiimin oston myötä. Toukokuussa tehty Insinööritoimisto Savelan kauppa puolestaan vahvistaa Rambollin rakennesuunnittelun tarjontaa Länsi-Suomessa ja erityisesti Pohjanmaalla.

Lue koko tiedote Ramboll-konsernin sivuilta

Ota yhteyttä
Jens-Peter Saul, Group Chief Executive Officer, +45 5161 1893
Kari Onniselkä, toimitusjohtaja, Ramboll Finland, 040 595 0505

Ramboll on johtava suunnittelu- ja konsultointiyritys, joka perustettiin Tanskassa vuonna 1945. Yhtiön palveluksessa on noin 13 200 työntekijää. Kansainvälisenä yhtiönä Rambollilla on vahva asema Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa, Pohjois-Amerikassa, Lähi-idässä sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Yli 300 toimistoamme 35 maassa mahdollistavat vankan paikallistuntemuksen yhdistämisen laajaan kansainväliseen osaamiseen. Tavoitteenamme on luoda innostavia ja vaativia ratkaisuja, jotka tukevat aidosti asiakkaidemme, loppukäyttäjien ja koko yhteiskunnan toimintaa. Rambollin toimialat ovat Kiinteistöt ja rakentaminen, Infra ja liikenne, Kaupunkisuunnittelu, Vesi, Ympäristö ja terveys, Energia, Öljy ja kaasu sekä Johdon konsultointi. www.ramboll.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 15 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com.