Skanska, Pöyry ja Ramboll valittu toteuttamaan valtatie 6:n Taavetti−Lappeenranta-parannushanke

Ramboll Finland Oy
Lehdistötiedote 21.9.2015 klo 10

Liikennevirasto on solminut sopimuksen Skanska Infran, Pöyryn ja Rambollin muodostaman ryhmittymän kanssa valtatie 6 Taavetti–Lappeenranta-välin allianssihankkeen toteutusvaiheesta. Sama ryhmittymä on vastannut myös hankkeen kehitysvaiheen läpiviennistä, joka alkoi maaliskuussa 2015.

 

Allianssi on suunnittelu- ja rakennushankkeen toteutusmuoto, jossa hankkeen tilaaja ja keskeiset toteuttajat vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta, jakavat riskit ja mahdollisuudet yhdessä osapuolten sopimalla tavalla ja muodostavat yhteisen organisaation.

Taavetti−Lappeenranta-osuuden kattavassa parannushankkeessa valtatie 6 parannetaan pääosin nykyiselle paikalle keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi. Parannettava osuus on 28 km pitkä, josta 12 km on kokonaan uutta tietä. Tien parantaminen tekee liikenteestä sujuvampaa ja turvallisempaa. Ympäristöhaittoja vähennetään melu- ja pohjavesisuojauksilla.

Valtatie 6 on Etelä-Karjalan pääyhteys. Tie palvelee sekä paikallista että pitkänmatkan liikennettä, ja on tärkeä väylä teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetuksille.

Hankkeen kokonaisarvo on 76 miljoonaa euroa. Kehitysvaiheessa hankkeen ratkaisuja on tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyöllä kehitetty ja muutettu niin, että hankkeen kustannusarvio ja laadulliset tavoitteet saavutetaan. Hanke valmistuu osa kerrallaan vuosina 2017 ja 2018.

─ Kaikkien hankkeen osapuolien hyvällä yhteistyöllä ja allianssimallin tuottamilla innovaatioilla olemme saavuttaneet kehitysvaiheen tavoitteet ja pääsemme nyt aloittamaan allianssiurakan toteutusvaiheen, toteaa projektipäällikkö Harri Liikanen. Taavetti-Lappeenranta -hanke on Liikenneviraston ensimmäinen allianssimallilla toteutettava ns. tavallinen tienrakennusurakka. ─ Kehitysvaiheen perusteella malli soveltuu hyvin myös tällaiseen hankkeeseen.

─ Olemme yhdessä pystyneet viemään hankkeen suunnittelua eteenpäin tavoitteiden mukaisesti. Kehitysvaiheen aikana olemme löytäneet ratkaisuja, joilla tien vaiheittainen liikenteelle otto on mahdollista alkuperäistä aikataulua nopeammin. Tämä tarkoittaa myös, että tienkäyttäjille aiheutetut haitat pienenevät, kertoo rakennuspäällikkö Janne Tikkamäki Skanskasta.

─ Tämän allianssihankkeen kehitysvaihe pystyttiin viemään puolessa vuodessa läpi, koska suunnittelijat oli valittu jo ennen urakoitsijan valintaa. Skanskan tullessa mukaan suunnittelun lähtötietomalli, pohjatutkimukset sekä jo tunnistettujen vaihtoehtojen alustavat selvitykset olivat pitkällä. Jatkamme myös Pöyryllä hankkeen toteutusvaiheen suunnittelua hankkeen parhaaksi, sanoo Pöyryn Infra-yksikön johtaja Mikko Inkala.

─ Suomessa on noin 78 000 km yleisiä teitä, joilla on elintärkeä merkitys paitsi päivittäisen liikkumisemme myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta. Digitalisaatio on vahvasti mukana myös tiestön suunnittelussa, ja esimerkiksi tässä hankkeessa kehitetään tietomallinnusta tien kunnossapitoa ajatellen. Näin hyödyt eivät rajoitu pelkästään suunnittelu- ja rakennusvaiheeseen tai tähän hankkeeseen, sanoo johtaja Peter Molin Rambollin Infra-toimialalta.

Lisätietoja:

Ramboll Finland Oy, Infrastruktuuri ja liikenne, johtaja Peter Molin, puh. 040 752 3667, peter.molin[at]ramboll.fi 
Ramboll Finland Oy, Liikenneväylät, yksikön päällikkö Emil Matintupa, puh. 050 596 0358, emil.matintupa[at]ramboll.fi

Liikennevirasto, projektipäällikkö Harri Liikanen, puh. 0295 34 3007, harri.liikanen[at]liikennevirasto.fi

Pöyry Finland Oy, Infra-yksikkö, Alueelliset toiminnot Pohjois-Eurooppa, johtaja Mikko Inkala, puh. 01033 21112, mikko.inkala[at]poyry.com
Pöyry Finland Oy, toimitusjohtaja Pasi Tolppanen, puh. 01033 26656, pasi.tolppanen[at]poyry.com

Skanska Infra Oy, rakennuspäällikkö Janne Tikkamäki, puh. 0400 712 304, janne.tikkamaki[at]skanska.fi


Hanke verkossa

www.liikennevirasto.fi/taavettilappeenranta

www.facebook.com/taavettilappeenranta

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee yli 12 800 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 1 900 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.
www.ramboll.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 15 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com.

Tilaa

Liitteet & linkit