Tripla moninkertaistaa Pasilan vetovoiman – Ramboll mukana suunnittelussa

Tulevina vuosina Keski-Pasilasta kasvaa Helsingin toinen kaupunkikeskus ja julkisen liikenteen solmukohta. Alueen uudistaminen alkaa monipuolisen Tripla-keskuksen rakentamisesta Pasilan aseman ympärille. Ramboll on valittu huolehtimaan keskuksen rakenne-, geo- ja maisemasuunnittelusta.

Keski-Pasila muodostuu kolmesta asemakaava-alueesta, joita ovat tornialue, ratapiha-alue sekä Itä- ja Länsi-Pasilan väliin rakentuva kolmen korttelin kokoinen keskusta, Tripla. Tämän keskuksen itäiseen kortteliin rakennetaan liikenneterminaali ja länteen nousee asuntoja. Rakennesuunnittelussa Rambollin vastuulla on keskimmäiseen kortteliin rakentuva kauppakeskus, pysäköintihalli, toimisto, hotelli ja tapahtuma-alue. Projektinjohtajana toimii Ilkka Mikkola.

Ramboll vastaa myös Triplan laajojen pihakansien ja viherkattojen suunnittelusta ja katusuunnitelmien yhteensovittamisesta. Tripla-keskuksen yhtenä lähtökohtana ja tärkeänä osana imagoa on ekologisuus, jolloin viheralueidenkin suunnittelussa kokonaisvaltainen näkemys on välttämätön.

— Triplaa suunnittelee useita konsultteja, ja sujuva yhteistyö eri osapuolten välillä on erittäin tärkeää. Tiiviin yhteistyön ansiosta voimme huomioida kansi- ja kattovihreän suunnittelussa kansien alapuoliset rakenteet jo ideointivaiheessa, kertoo maisemasuunnittelun projektipäällikkö Katja Virtala Rambollista.

— Tripla on rakenteellisesti erittäin vaativa kokonaisuus. Viisikerroksinen parkkitalo toimii käytännössä kantavana rakenteena koko keskukselle. Pysäköintirakennuksen betonirakenteet suunnitellaan jälkijännitettyinä rakenteina, joista Rambollilla on yli 20 vuoden kokemus. Olemme tämän vaativan tekniikan edelläkävijä Suomessa, toteaa suunnittelujohtaja Tapio Aho Rambollista.

Kohteen geosuunnittelu on hyvin vaativaa. Rambollin osalta geo-toimeksiantoon kuuluu myös Pasilan sillan, Maistraatin portin ja Pasilan aseman suunnittelu.

— Pysäköintilaitoksen patoseinärakenteen suunnittelua ohjaa Suomessa poikkeuksellinen 200 vuoden mitoitusikä. Kaivannolle on asetettu myös erittäin tiukat tiiviysvaatimukset, sillä orsi- ja pohjaveden pinnan taso ei saa laskea Pasilan alueella, kertoo geosuunnittelun suunnittelupäällikkö Petri Tyynelä Rambollista.

Toimiva kommunikaatio viranomaisten, urakoitsijan ja suunnitteluryhmien välillä on vaativan kohteen suunnittelun kulmakiviä. Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston rakenneyksikön päällikkö Risto Levanto korostaa suunnittelijan roolia kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.

— Erikoistuneen asiantuntemuksensa ansiosta suunnittelija tuo tilaajan tietoisuuteen erilaisia näkemyksiä ja tunnistaa eri ratkaisujen seurannaisvaikutukset. Rambollin hankkeissa kommunikaatio viranomaisen ja suunnittelijoiden välillä on ollut toimivaa, Levanto toteaa.

Ota yhteyttä
Suunnittelujohtaja Tapio Aho, Ramboll, puh. 050 553 9290
Projektinjohtaja Ilkka Mikkola, Ramboll, puh. 040 689 9104
Suunnittelupäällikkö Petri Tyynelä, Ramboll puh. 040 589 2007
Projektipäällikkö Katja Virtala, Ramboll, puh 0400 842 347

Ramboll Finland Oy

Ramboll Finland on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Suomessa toimimme maanlaajuisesti noin 1900 asiantuntijan voimin ja tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen, rakennuttamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita.

www.ramboll.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 15 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Suomen kaikkien aikojen suurimpiin lukeutuvan, noin miljardin euron rakennustyön toteuttaa YIT Rakennus Oy. Ramboll on valittu huolehtimaan keskuksen rakenne-, geo- ja maisemasuunnittelusta. Keskustakorttelissa sijaitsevan Tripla-keskuksen rakentaminen alkaa ensi vuonna ja se valmistunee vuonna 2021. Koko Pasilan alueella riittää kuitenkin rakentamista aina vuoteen 2023 asti, jolloin alue tarjoaa asuinpaikan noin 3 000 ja töitä 15 000 ihmiselle. Triplan konseptisuunnittelijana toimi hollantilainen arkkitehtitoimisto Office for Metropolitan Architecture (O.M.A.). Suomalaisena arkkitehtina ja pääsuunnittelijana toimii Arkkitehdit Soini & Horto Oy.
Tweettaa

Lainaukset

Tripla-keskuksen yhtenä lähtökohtana ja tärkeänä osana imagoa on ekologisuus, jolloin viheralueidenkin suunnittelussa kokonaisvaltainen näkemys on välttämätön.
Katja Virtala, Ramboll
Tripla on rakenteellisesti erittäin vaativa kokonaisuus. Viisikerroksinen parkkitalo toimii käytännössä kantavana rakenteena koko keskukselle
Tapio Aho, Ramboll
Pysäköintilaitoksen patoseinärakenteen suunnittelua ohjaa Suomessa poikkeuksellinen 200 vuoden mitoitusikä.
Petri Tyynelä, Ramboll
Erikoistuneen asiantuntemuksensa ansiosta suunnittelija tuo tilaajan tietoisuuteen erilaisia näkemyksiä ja tunnistaa eri ratkaisujen seurannaisvaikutukset. Rambollin hankkeissa kommunikaatio viranomaisen ja suunnittelijoiden välillä on ollut toimivaa.
Risto Levanto, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto