Tutkimus: Nuoret suomalaiset eivät tukeudu naapureihin

Ramboll Finland Oy
Lehdistötiedote 4.10.2017

Kyselyyn vastanneiden mukaan hyvä kaupunkiympäristö on vilkas kaupan, kulttuurin ja palveluiden keskittymä.

Asuntomessujen ja Rambollin teettämässä kyselyssä selvitettiin kaupunkiasumiseen ja yhteisöllisyyteen liittyviä teemoja. Osana asumisen tyytyväisyyden tutkimusta toteutettuun kyselyyn vastasi lähes 1000 suomalaista eri ikäryhmistä.

Kyselyyn vastanneiden mukaan hyvä kaupunkiympäristö on vilkas kaupan, kulttuurin ja palveluiden keskittymä. Enemmistö vastaajista piti viihtyisän kaupunkiympäristön tärkeimpinä elementteinä hyviä kaupan palveluita, monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä tapahtuma- ja ohjelmatarjontaa.

Kyselyyn vastanneiden nykyisessä asuinympäristössä parhaiten viihtyisän kaupunkiympäristön elementeistä toteutuivat monipuoliset liikuntamahdollisuudet (64 %), hyvät kaupan palvelut (63 %) sekä mahdollisuus tavata omia tuttuja säännöllisesti (42 %).

Asuinilmapiirissä parantamisen varaa

Vastaajista hieman yli puolet (58 %) oli sitä mieltä että yleinen ilmapiiri omalla asuinpaikkakunnalla on hyvä. Tulosten mukaan nuorimmilla suomalaisilla (alle 35 vuotta) on vähiten myönteinen suhde naapureihinsa. Heistä vain alle kolmasosa (28 %) arvioi saavansa naapurilta apua sitä tarvittaessa.

─ Tuloksissa on nähtävissä paljon kehittämisen varaa yhteisöllisyydessä. Nuorempi sukupolvi muodostaa yhteisöjä verkossa sekä sosiaalisen median kanavissa, mikä saattaa heijastua siihen, että perinteisempi vuorovaikutus esimerkiksi naapureiden kanssa ei nouse esille, kertoo Ramboll Finlandin digitaalisten palveluiden ja innovoinnin palvelupäällikkö Aino Mensonen.

─ Suomalaiset ovat Euroopan kärkitasoa tyytyväisyydessä asuinalueisiin, asuntoihin, asumisen turvallisuuteen ja asuntohintojen kohtuullisuuteen. Tyytyväisyydessä asuinilmapiiriin – ihmisten vuorovaikutukseen asuinalueilla on kuitenkin rajusti petrattavaa, kommentoi Asuntomessujen kehitys- ja tutkimuspäällikkö Kari Tervonen.

Kyselyssä selvitettiin myös kotitalouksien yhteishankintoihin liittyviä asenteita. Kyselyn tulosten mukaan yli kaksi kolmasosaa on kiinnostunut yhteishankinnoista.

− Nykyteknologialla ja moderneilla viestintäkanavilla on suuri merkitys yhteishankintojen toimivuudessa. Suomalaisten taipumus hakea yhteisöllisyyttä somesta on kuitenkin jakamistalouden kannalta haaste, sillä yhteishankinnat edellyttävät usein fyysistä kontaktia oman lähialueen asukkaiden kanssa, Aino Mensonen kiteyttää.

Eniten kiinnostusta vastaajilla oli hankkia kotitalouksien yhteishankintoina huolto- ja korjauspalveluita (47 %), yhteisiä harrastus- ja työtiloja (40 %) sekä verkkoyhteyksiä ja tietoteknisiä laitteita (36 %). Vähiten kiinnostusta oli veneen (13 %), polkupyörän (9 %) tai asumisen palveluiden (8 %) hankkimiseen yhteishankintoina.

Ota yhteyttä

Aino Mensonen, digitaalisten palveluiden ja innovoinnin palvelupäällikkö, Ramboll Finland Oy, aino.mensonen@ramboll.fi, +358 40 533 5198

Kari Tervonen, kehitys- ja tutkimuspäällikkö, Suomen Asuntomessut, kari.tervonen@asuntomessut.fi, +358 50 437 0677

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2200 asiantuntijan voimin. Tarjoamme asiantuntijapalveluja infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. www.ramboll.fi 

Avainsanat:

Yrityksestä

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 15 500 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 400 asiantuntijan voimin. Palvelujamme ovat innovatiiviset ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. fi.ramboll.com.