Valmis Jännevirran silta kohoaa korkeuksiin

Report this content

Ramboll Finland Oy
Lehdistötiedote 26.11.2018 klo 13.40

Kuopion ja Siilinjärven rajalle rakennettu, vanhan Langer-palkkisillan korvaava uusi Jännevirran silta on virallisesti avattu liikenteelle tänään. Kokonaispituudeltaan 577-metrinen liittopalkkisilta kohoaa korkeimmillaan yli 25 metriin vedenpinnasta.

Vuonna 1951 valmistuneelle Jännevirran sillalle asetettiin käyttörajoituksia sen jälkeen, kun yksi sillan jänneteräksistä katkesi huhtikuussa 2015. Pian selvisi, ettei vanhaa siltaa voi peruskorjata kustannustehokkaasti. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Liikenneviraston yhteinen kanta oli, että uusi silta pitäisi suunnitella ja rakentaa mahdollisimman nopeasti.

Vanha silta todettiin tuolloin myös liian kapeaksi ja vesiliikennettä ajatellen alikulkukorkeudeltaan riittämättömäksi. Uusi silta tarvittiin siis sekä turvallisuus- että toiminnallisuussyistä sekä parantamaan Vt 9:n liikenteen sujuvuutta, koska vanha vesiliikenteelle avattava silta ruuhkautti valtatien liikennettä.

Näistä lähtökohdista Ramboll sai tehtäväkseen laatia tie- ja rakennussuunnitelman. Suunnitteluaikataulu oli tiukka, sillä työmaa oli aikataulutettu käynnistettäväksi täysin valmiilla suunnitelmilla lokakuussa 2016.

‒ Siltarakenteen suunnittelun optimointi johti siihen, että uusi silta päätettiin toteuttaa betonin ja teräksen liittorakenteena. Kansilaatta on betonoitu jatkuvana valuna, ja kansirakennetta tukee teräspalkisto, kertoo Jännevirran uuden sillan pääsuunnittelija Jouni Tiainen.

Sillan rakenteet, erityisesti sillan teräsosat, olivat myös vaativat asentaa. Sekä asennuksessa että teräsrakenteiden suunnittelussa oli avuksi pitkälle kehitetty tietomallinnus: tie- ja siltarakenteisiin kehitettiin lisäksi keskenään erilaisia tietomalleja, jotka yhdistettiin saumattomasti toisiinsa.

Jännevirran silta parantaa Kuopion seudun liikenneoloja merkittävästi. Jännevirran yli voi ajaa normaalia valtatienopeutta. Vesilläliikkuja puolestaan pääsee alittamaan sillan ilman harmillisia keskeytyksiä, jotka eivät olleet epätavallisia vanhan avattavan sillan mekanismien reistaillessa.

Jännevirran sillan rakentamisen lisäksi hankkeella parannettiin valtatien geometriaa lähes 3,2 kilometrin pituisella tieosuudella, johon sisältyi myös runsaasti melusuojausrakenteita. Lisäksi kehitettiin yksityistiejärjestelyjä muun muassa rakentamalla Jänneniemen risteyssilta. Liikenneturvallisuus koheni ylikulkukäytävän ja kahden alikulkukäytävän rakentamisen myötä.

‒ Myös liittymien rakentaminen paransi turvallisuutta. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet taas paranivat yli- ja alikulkujen rakentamisen lisäksi myös siksi, että valtatien varteen rakennettiin yhtenäistä jalankulku- ja pyöräilytietä noin kuuden kilometrin matkalle, toteaa projektipäällikkö Seppo Parantala Rambollilta.

Ota yhteyttä
projektipäällikkö Seppo Parantala, Ramboll Finland, 040 844 1912, seppo.parantala@ramboll.fi
sillan pääsuunnittelija Jouni Tiainen, Ramboll Finland, 0400 968 013, jouni.tiainen@ramboll.fi
pääsuunnittelija Jaakko Tolvanen, Ramboll Finland, 040 524 3379, jaakko.tolvanen@ramboll.fi

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 14 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2400 asiantuntijan voimin. Tarjoamme asiantuntijapalveluja infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. www.ramboll.fi 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit