Muutosneuvottelut päättyneet Rautessa

Report this content

RAUTE OYJ SISÄPIIRITIETO 7.10.2022 KLO 13.00

MUUTOSNEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET RAUTESSA

Rauten 23.8.2022 aloittamat yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut koskien sopeuttamistoimenpiteitä on saatu päätökseen. Muutosneuvottelut koskivat henkilöstösopeutuksia Rauten Suomen yksiköiden toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden osalta. Yhtiön toimintaa sopeutetaan Rauten muuttuneeseen markkinaympäristöön.

Neuvotteluissa sovittiin, että yhtiö irtisanoo yhteensä enintään 25 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä Suomen yksiköissä neuvotteluesityksen enintään yhteensä 30 henkilön sijasta. Lisäksi osa henkilöstön vähennystarpeeseen liittyvistä kustannussäästötavoitteista sovittiin toteutettavaksi siirtämällä enintään 7 henkilöä liikkeenluovutuksen myötä toisen yhtiön palvelukseen.

Neuvottelujen perusteella toteutettavien irtisanomisten lisäksi yhtiön henkilöstömäärä vähenee vuoden loppuun mennessä 18 henkilöllä määräaikaisten työsuhteiden päättymisen, eläköitymisten ja neuvottelujen aikana tapahtuneiden irtisanoutumisten takia.

Henkilöstösopeutuksilla saavutetaan noin 1,5−2 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Lisäksi Raute on käynnistänyt muita toimenpiteitä, joilla parannetaan tehokkuutta ja säästetään kustannuksia useita miljoonia. Raute kertoi kesäkuussa vahvistavansa kehitysohjelmaa kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi vuosina 2022 ja 2023.

Nyt päättyneiden neuvottelujen piirissä oli 435 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä Suomessa. Raute-konsernin kokonaishenkilömäärä kesäkuun lopussa oli 845 henkilöä, joista Suomen henkilöstön osuus oli 582 henkilöä.

RAUTE OYJ
Mika Saariaho
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
President and CEO Mika Saariaho, puh. 040 154 9393
Executive Vice President, COO Petri Strengell, puh. 040 758 6580
 
JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Changzhoun alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2021 oli 142,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 802. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Tilaa