Hyvinvointia vahvistavalle ja ongelmia ehkäisevälle järjestötoiminnalle olisi nykyistä enemmän tilaa

RAY haluaa jatkossa suunnata yhä enemmän järjestöavustuksia toimintaan, joka vahvistaa hyvinvointia ja ehkäisee jo ennalta ongelmien syntyä ja vaikeutumista. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on löytää keinoja, joilla hyvinvointi saadaan jakautumaan tasaisemmin eri väestöryhmien kesken.

RAY:n avustuksilla vastataan ajankohtaisiin terveys- ja hyvinvointihaasteisiin, joita aiheuttavat mm. päihteet, mielenterveysongelmat, ylipaino, väestön ikääntyminen ja maahanmuutto.

- Ongelmia jo kohdanneiden auttaminen ja tukeminen tärkeää, mutta se on reagoimista vasta jälkikäteen. Tärkeintä olisi vaikuttaa siihen, ettei tilanne pääse alun perinkään kehittymään huonoksi, osastopäällikkö Mika Pyykkö linjaa.

Strategiakaudella 2012–2015 RAY suuntaa rahoitusta erityisesti toimintaan, joka tukee ihmisten itsenäistä suoriutumista ja elämänhallintaa. Avustuksia myönnetään enemmän esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen.

- Haluamme varmistaa, että järjestöjen toimintaedellytykset on turvattu ja ihmisillä on mahdollisuus toimia ja osallistua. Jo se edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan, Pyykkö toteaa.

RAY:n pelitoiminnan liikevoitto jaetaan vuosittain avustuksina sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Avustuksilla katetaan keskimäärin noin 15 prosenttia toiminnan kuluista, tosin vaihtelu on suurta.

Avustuksia myönnetään toimintaan, joka ei kuulu kuntien tai valtion järjestämisvastuulle eikä ole myytävää, maksullista palvelua. Suurimpia avustuksensaajia ovat Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura ja Kuurojen liitto.

Rahoituksen kolme päälinjaa

RAY suuntaa avustuksia vuosina 2012-2015

  1. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen
  2. Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisemiseen ja
  3. Ongelmia kohdanneiden auttamiseen ja tukemiseen.

Ensimmäisessä rahoituslinjassa avustetaan järjestötoimintaa, joka vahvistaa ihmisten sosiaalisia verkostoja ja yhteisöllisyyttä. Toisessa päälinjassa, ehkäisevässä työssä, on tärkeää estää esimerkiksi syrjäytymistä tai merkittävien kansansairauksien yleistymistä.

Kolmannessa päälinjassa keskeisiä tuen tarvitsijoita ovat ne, joille kasaantuvat sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet kuten pitkäaikainen työttömyys, asunnottomuus, turvattomuus tai köyhyys.

Avustusstrategia julkistettiin seminaarissa Helsingin yliopiston juhlasalissa 8. maaliskuuta.

Mika Pyykkö, osastopäällikkö, 0400 841 662

Marika Leed, viestintäpäällikkö (09) 4370 2253, 0400 600 892, marika.leed@ray.fi

RAY tukee joka päivä yli miljoonalla eurolla suomalaista hyvinvointia. Avustusvarat kerätään raha-automaatti- ja kasinopelitoiminnalla ja ohjataan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan. Avustusstrategiassa RAY linjaa, mihin rahoitusta vuosina 20122015 suunnataan.