Klubitalot parantavat mielenterveyskuntoutujien elämänlaatua ja tukevat kuntoutumista

Mielenterveyskuntoutujille suunnattuun klubitalotoimintaan osallistuneista kolmanneksen elämänlaatu koheni jo ensimmäisen vuoden aikana. Valtaosalla myös terveyspalveluiden käyttö väheni, selviää Kuntoutussäätiön Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta.

Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja henkilökunnan muodostama yhteisö, jonka tavoitteena on parantaa mielenterveyskuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea kuntoutujan paluuta työelämään. Klubitaloyhteisö tarjoaa kuntoutujille työpainotteista toimintaa sekä vertaistukea muilta samassa elämäntilanteessa olevilta.

Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksessa tarkasteltiin 18 klubitaloa, jotka saivat vuonna 2004 yhteensä 3,2 miljoonaa euroa RAY-avustuksia. RAY:n tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin jäsenten kokemuksia toimintaan osallistumisesta sekä klubitalotoiminnan taloudellisia vaikutuksia.

Kuntoutujat kokivat kuulumisen klubitaloyhteisöön tärkeäksi tueksi sairaudesta toipumisessa ja oireiden kanssa selviytymisessä. Osallistumisen katsottiin tarjonneen mielekästä tekemistä ja tukeneen säännöllistä päivärytmiä sekä vahvistaneen itsearvostusta.

Klubitalon jäsenyydellä havaittiin tutkimuksessa myös myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, sillä uusien jäsenten terveyspalvelujen käyttö väheni seuranta-aikana. Terveyspalveluiden tarpeen väheneminen saattoi tosin liittyä laaja-alaisemminkin henkilön kuntoutumiseen eikä selity yksinomaan klubitalotoimintaan osallistumisella.

Klubitalotoiminta perustuu kansainväliseen Fountain House -klubitalomalliin, joka on syntynyt Yhdysvalloissa. Suomessa toiminta käynnistyi vuonna 1995 ja klubitaloja toimii tällä hetkellä 20 paikkakunnalla. Toimintaa rahoittavat RAY ja kunnat.

Mielenterveyskuntoutujien klubitalotoimintaan osallistujien kokemuksia selvitettiin lomakekyselyillä, jotka toteutettiin vuoden välein ja jotka oli suunnattu sekä uusille että pitkäaikaisille jäsenille. Vastauksia saatiin noin 400. Henkilökohtaiseen haastatteluun tutkimusjakson alussa ja lopussa osallistui 19 henkeä. Taloudellisia vaikutuksia selvitettiin myös klubitaloille ja kunnille suunnatuilla kyselyillä.

Julkaisu verkossa: Ray.fi > Avustustoiminta > Aineistopankki > Muut julkaisut. Painetun version voi tilata os. avustus@ray.fi.


Lisätietoja

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kristiina Härkäpää, 040 548 3889, sukunimi@kuntoutussaatio.fi
Tutkija Timo Hujanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 020 610 7656 tai 040 717 1664, etunimi.sukunimi@thl.fi

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.