RAY:n kanta väärinkäytösepäilyihin

RAY:n kanta on, että YLE:n uutisissa 3.10.2011 esillä olleessa asiassa ei ole syyllistytty luottamusaseman rikkomiseen eikä RAY ole toiminut vastoin omia sääntöjään tai RAY:n toimintaa säätelevää lainsäädäntöä

Maanantaina 3.10. YLE:n uutislähetyksessä kerrottiin, että RAY:n johtoa epäillään luottamusaseman väärinkäytöstä. YLE väitti myös virheellisesti, että epäiltynä olisi ollut myös RAY:n hallituksen nykyinen puheenjohtaja Hannes Manninen. YLE korjasi myöhemmin saman iltana, että Mannista ei epäillä mistään laittomuudesta. Kaikki epäillyt kiistävät syyllistyneensä mihinkään laittomaan.

Rikosepäilyn mukaan RAY:n johto olisi antanut tukea poliittiseen toimintaan eri muodoissa yhteensä yli 80 000 euroa vuosina 2001 - 2010. RAY:n liikevaihto tarkasteluaikana on ollut yli 5 miljardia euroa. Epäilty tuki muodostuu ilmoitusmainonnasta, ulkopuolisesta koulutuksesta (seminaarit ym.) sekä pieneltä osaltaan majoituskuluista ja merkkipäivämuistamisista. Kaikki toiminta, johon mainitut kulut kohdistuvat on ollut joko RAY:n liiketoimintaan liittyvää markkinointia, koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia ja RAY:n kannalta välttämätöntä suhdetoimintaa. Lehti-ilmoitukset ovat olleet osa kyseisenä ajanjaksona käynnissä ollutta mainoskampanjaa ja kuluiltaan koko kampanjan arvoon nähden vaatimattomia. Kampanjoinnin tarkoitus on ollut RAY:n lakisääteisen perustehtävän esittely ja sitä kautta liiketoiminnan edistäminen.

Seminaareihin osallistumisesta on päätetty seminaarin sisällön perusteella, ohjelma ja luennoitsijat ovat olleet korkeatasoisia ja ne ovat olleet myös hyviä verkostoitumispaikkoja. Seminaarimaksut ovat vaihdelleet 1000 eurosta 3000 euroon vuosittain ja ne ovat olleet osa RAY:n ulkoiseen koulutukseen vuosittain käytettävästä noin 400 000 eurosta.

RAY on julkistanut poliittisiin tahoihin liittyvät ilmoitus- ja seminaarikulunsa syksyllä 2009. RAY:n hallituksen tai johtoryhmän jäsenet tai muutkaan RAY:n toimihenkilöt taikka näitä lähellä olevat tahot eivät ole saaneet edellä todettua tukea hankintojen kautta tai muulla tavoin. Työjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja vastaa RAY:n yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteista ja muut johtajat osallistuvat näiden suhteiden hoitoon. Myös RAY:n Corporate Governance-ohjeessa todetaan, että RAY käy sidosryhmiensä kanssa jatkuvaa keskustelua liiketoiminnastaan ja yhteiskuntavastuustaan ja mainitaan keskeisinä sidosryhminä mm. päättäjät ja viranomaiset.

Lisätietoja antaa viestintäjohtaja Matti Hokkanen, puh. 040 706 3660

 

Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY:n koko voitto, lähes 370 miljoonaa euroa, käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Tämän tekevät mahdolliseksi lähes kaksi miljoonaa suomalaista, joille pelimme tarjoavat jännitystä ja viihdettä. RAY:n yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopeleihin perustuu vastuulliseen toimintaan. RAY - Hyvän tahdon pelejä. www.ray.fi

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.