RAY tarkistaa avustuslinjauksiaan

Raha-automaattiyhdistys tarkistaa parhaillaan avustuslinjauksiaan. Suurin remontti on luvassa yleisavustuksiin, joita saa valtaosa kansallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Yleisavustuksiin käytetään viidennes RAY:n avustuspotista.

RAY:n avustustoiminnan tavoitteita ovat hyvinvoinnin edistäminen, sosiaali- ja terveysongelmien ehkäisy sekä ongelmiin joutuneiden kansalaisten tukeminen. Tavoitteet omat samat jatkossakin, mutta avustuslinjauksia tarkistetaan; pelituotot halutaan kohdentaa aiempaa tavoitteellisemmin ja tuloksellisemmin terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Avustuspotti on lisäksi pienenemässä ensi vuonna noin 10 miljoonaa euroa, sillä pelitoiminnan vastuullisuusvaatimukset ja pelaajien odotukset uudentyyppisistä peleistä supistavat RAY:n tuotto-odotuksia ja vaativat investointeja.

- Kiinnitämme jatkossa entistä enemmän huomiota avustusta saavien järjestöjen toiminnan sisältöön, laatuun, tuloksiin ja yhteiskunnalliseen merkitykseen, osastopäällikkö Mika Pyykkö toteaa.

Suurin remontti on luvassa yleisavustuksiin, joita saa tällä hetkellä 206 sosiaali- ja terveysjärjestöä. Keskeisenä tavoitteena on poistaa päällekkäisyydet avustamisessa ja kohdella eri hakijoita ja toimialoja tasapuolisesti. Kevään aikana arvioidaan myös yleisavustusta saavien järjestöjen toiminnan sisältöä, varallisuustilannetta, toimintaa suhteessa kuntien järjestämisvastuuseen sekä avustusten kilpailuvaikutuksia.

Yleisavustusten myöntämisperusteita tarkistetaan ensi vuodesta lähtien. Avustusesitys vuodelle 2010 valmistuu joulukuussa. Jos yleisavustuksiin tehdään muutoksia, sopeutumiseen varataan kohtuullinen siirtymäaika. Kokonaisuudessaan avustusremontti kestää nykyisen avustusstrategiakauden loppuun vuoteen 2011 saakka.

Yleisavustus on RAY:n avustuksista käyttöehdoiltaan väljin. Sitä voi käyttää melko vapaasti yhteisön toiminnasta syntyneisiin kuluihin. Suurimpia yleisavustettuja järjestöjä ovat Näkövammaisten Keskusliitto, Invalidiliitto, Kuuloliitto ja Suomen Mielenterveysseura.

RAY ohjaa avustuksia yhä vahvemmin järjestö- ja kansalaistoimintaan kuten vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen. Vuodelle 2009 avustuksia jaettiin 302,5 miljoonaa euroa, joista yleisavustuksina 65 miljoonaa.


Lisätietoja

Osastopäällikkö Mika Pyykkö, 0400 841 662, mika.pyykko@ray.fi

http://www.ray.fi/avustustoiminta/hakeminen/ay-kriteerit.php?l1=3&l2=1

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.