VTV:n tarkastuskertomus vahvistaa RAY:n jo aloittamat kehittämistoimet

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään julkaistussa tarkastuskertomuksessaan todennut, että Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan käytäntöjä on kehitettävä. RAY:ssä kehittämistyö on ollut käynnissä jo parin vuoden ajan.

- VTV:n raportin mukaan RAY on huolehtinut avustusten käytön asianmukaisesta ja  riittävästä valvonnasta. Olemme kiinnittäneet huomiota moniin VTV:n esille  nostamiin asioihin jo ennen VTV:n tarkastusta. Meillä on käynnissä useita  kehittämisprosesseja, jotta voimme täsmentää avustamisen periaatteita ja kriteerejä  tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla, RAY:n avustusosaston osastopäällikkö Mika  Pyykkö toteaa.

Kansalaistoiminta eroaa julkisesta palvelujärjestelmästä

RAY on ollut säännöstulkinnoissaan joustava suhteessa järjestöjen toimintaan, koska kansalaistoiminta on luonteeltaan erilaista verrattuna esimerkiksi julkisen palvelujärjestelmän toimintaan. Kansalaistoiminta perustuu merkittäviltä osin vapaaehtoistoimintaan, ei maksua vastaan toteutettavaan palvelutoimintaan.

- Kun lakia raha-automaattiavustuksista ensi keväänä mahdollisesti muutetaan, sen yhteydessä on hyvä huomioida VTV:n esille nostamia asioita. Toivoisimme, että laissakin otettaisiin huomioon kansalaisjärjestöjen toiminnan luonne, Pyykkö jatkaa.

Järjestöjen johdon riittävällä ohjeistamisella ja tilintarkastusinstituution saamisella tiiviimmin osaksi RAY:n valvontatoimintaa voidaan avustusten käyttöön liittyviä mahdollisia väärinkäytöksiä estää huomattavasti tehokkaammin.

- VTV:n raportti tukee kehittämistyötämme. Tähän tarvitaan tarpeeksi aikaa, koska RAY:n avustustoimintaa kehitetään vuorovaikutuksessa järjestöjen ja sidosryhmien kuten sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, Pyykkö sanoo.

RAY:n tehtävä on hankkia varoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Raha-automaattiyhdistyksen 380 miljoonan euron avustuksista muodostuu valtion suurin yksittäinen harkinnanvarainen avustusjärjestelmä. Vuosittain harkinnanvaraisten valtionavustusten määrä on noin 1,9 miljardia euroa.

RAY avustaa tänä vuonna 781 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Tänä vuonna avustuksia jaetaan 268,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi Valtiokonttorille osoitetaan 99,3 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. RAY:n avustuksista päättää vuosittain valtioneuvosto sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä.

Lisätietoja:

Mika Pyykkö, avustusosaston osastopäällikkö, 0400 841 662, mika.pyykko(at)ray.fi
www.ray.fi/jarjestot

 

 

Yrityksestä

RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.