Väärin säilytettyinä käytetyt paristot ja akut lisäävät palovaaraa

Käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätys on lisääntynyt huomattavasti kaupoista löytyvien keräyslaatikoiden myötä. Kuluttajien toivotaan kuitenkin kiinnittävän erityistä huomiota paristojen ja akkujen palautusohjeisiin, sillä väärin palautettuina käytetyt paristot ja akut saattavat aiheuttaa palovaaran.

Erityisesti litiumparistojen ja -akkujen oikosulut ovat aiheuttaneet joitakin vaaratilanteita kauppojen keräyslaatikoilla. Kauppojen paristonkeräyspisteistä vastaava Recser Oy muistuttaa, että paristojen ja akkujen virtanavat pitää aina eristää teippaamalla ne ennen paristonkeräyslaatikkoon palauttamista. Lisäksi vuotavat paristot ja akut tulee palauttaa suljetussa muovipussissa.

Varomaton säilytys on riskitekijä jo kotona

Litiumparistoja ja -akkuja käytetään mm. kelloissa, palovaroittimissa, leluissa, kännyköissä ja tietokoneissa. Ne on merkitty Li-alkuisella tunnuksella.  

– Jos ei ole varma, onko kyseessä nimenomaan litiumparisto tai -akku, kannattaa teipata vaikka kaikki käytetyt paristot ja akut, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Jukka Lepistö neuvoo.

Käytetyt litiumparistot ja -akut voivat aiheuttaa palovaaran jo kotona, jos niissä on vielä varausta jäljellä, ja niitä säilytetään sellaisenaan laatikoissa ennen keräykseen viemistä. Paristojen ja akkujen virtanavat kannattaakin teipata heti kun ne poistetaan laitteesta, jotta vältytään vaaratilanteilta myös kotona.

Lisäksi kauppojen keräyslaatikoihin tulee palauttaa vain sinne tarkoitettuja kannettavia paristoja ja akkuja. Esimerkiksi ajoneuvo- ja teollisuusakut tulee palauttaa niille erikseen tarkoitettuihin keräyspaikkoihin, Lepistö muistuttaa.

Yli puolet akuista ja paristoista jää kierrättämättä

Kuluttajat ovat jo muutaman vuoden ajan voineet palauttaa käytetyt paristot ja akut keräyslaatikoihin, joita löytyy paristoja ja akkuja myyvistä liikkeistä. Kauppakeräyksen myötä paristojen ja akkujen keräysaste on noussut 15 prosentista noin 31 prosenttiin.  

– Tämä on jo hyvä saavutus, mutta suurin osa ongelmajätteitäkin sisältävistä paristoista ja akuista jää kuitenkin edelleen palauttamatta. Laki kuitenkin velvoittaa, että vuonna 2016 niistä kerätään 45 %. Siihen on siis vielä matkaa, Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Santakoski toteaa.

Kierrättävä kuluttaja säästää luontoa

Paristojen ja akkujen kierrätyksellä vähennetään haitallisten aineiden, kuten lyijyn ja raskasmetallien pääsyä luontoon, jossa ne imeytyvät maaperään. Samalla vähennetään ympäristökuormitusta käyttämällä akkujen ja paristojen raaka-aineet uudelleen.

Recser Oy:n organisoimassa kierrätysjärjestelmässä käytettyjen paristojen ja akkujen jatkokäsittelystä vastaa Nivalassa toimiva Akkuser Oy, joka erottelee raaka-aineet toisistaan kuivaerottelutekniikalla. Sen avulla jopa yli 90 % raaka-aineista pystytään hyödyntämään uudelleen. Tekniikan avulla myös patterien ja akkujen sisältämä muovi ja pahvi pystytään erottelemaan ja hyödyntämään energiana. Täten virtalähteiden teippaaminen tavallisella teipillä ennen palauttamista ei haittaa jatkokierrätystoimenpiteitä.

Laki velvoittaa keräämään käytetyt paristot ja akut

Akkujen ja paristojen talteenotosta ja kierrätyksestä vuonna 2006 annettu direktiivi (2006/66/EY) siirrettiin kansalliseen lainsäädäntöön syksyn 2008 aikana. Direktiivin mukaan kaikki kerätyt käytetyt paristot ja akut on esikäsiteltävä ja kierrätettävä. Laki määrää, että kaikkien paristoja ja akkuja Suomen markkinoille saattavien yritysten on rekisteröidyttävä paristo- ja akkutuottajiksi ja vastattava Suomen markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuollosta ja sen kustannuksista. Recser Oy huolehtii tuottajavelvotteiden täyttämisestä sen kanssa sopimuksen tehneiden tuottajien puolesta.

Kuluttajat voivat palauttaa käytetyt paristot ja akut niitä myyviin kauppoihin ja kioskeihin. Keräyslaatikoita löytyy yli 13 000 vähittäistavaraliikkeestä.

Ympäristöyritysten liiton mukaan kannettavia akkuja ja paristoja tulee markkinoille Suomessa vuosittain noin 3 000 - 4 000 tonnia, josta palautetaan keräykseen tällä hetkellä noin 1/3.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Liisa-Marie Santakoski, Recser Oy, puh 010 249 1704, liisa-marie@recser.fi,
http://www.paristokierrätys.fi, http://www.facebook.com/paristotkiertoon
Tukes (turvallisuus- ja kemikaalivirasto), ylitarkastaja Jukka Lepistö, puh. 010 6052460
STEK (Sähköturvallisuuden edistämiskeskus), Lauri Mäki. puh. 09 696 3696

Kuvia toimitukselliseen käyttöön http://www.recser.fi/?Recser_Oy:Kuvapankki

Recser Oy on tuottajayhteisö, jolle kannettavia paristoja ja akkuja tuottavat yritykset voivat siirtää 26.9.2008 voimaan tulleen tuottajavastuunsa. Recser Oy huolehtii sopimusyritysten puolesta kannettavien paristojen ja akkujen kierrätyksen organisoimisesta, toiminnasta tiedottamisesta, tuottajayritysten rekisteröinnistä ja muista lainsäädännön asettamista velvoitteista koko Suomessa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit