Ei lasten aikana!

Reguksen tutkimuksen mukaan etätyön tekijöiden huolena eivät ole vain perheestä johtuvat häiriötekijät 

Etätyö voi kuulostaa suositulta ja käytännölliseltä ratkaisulta silloin, kun halutaan vähentää työmatkustusta ja panostaa enemmän vapaa-aikaan. Todellisuus on kuitenkin toinen. Suomalaisista työntekijöistä yli puolet sanoo, että lapset tai perhe häiritsevät tämän tästä keskittymistä etätyössä.

Eikä tämä ole ainoa ongelma. Työskentely huonossa työasennossa tilapäisessä kotitoimistossa (mikä koskee yli neljäsosaa työntekijöistä) voi aiheuttaa myöhemmin vakavia terveyshaittoja. Tuottavuutta haittaaviksi asioiksi mainitaan muun muassa hidas internetyhteys, se ettei kotona ole käytettävissä toimiston työvälineitä ja jopa lemmikkien hoitaminen.

Nämä asiat käyvät keskeisimpinä ilmi Reguksen, maailman suurimman joustavien toimitilaratkaisujen tarjoajan, maailmanlaajuisessa tutkimuksessa, johon haastateltiin yli 24 000 liike-elämän edustajaa yli 90 maasta.

”Kotona työskentely haittaa selvästi keskittymistä ja tuottavuutta,” Olivier de Lavalette, Reguksen edustaja toteaa. ”Hyödyntämällä joustavia työskentelytapoja työntekijät voivat välttää pitkät työmatkat, tehdä työtä itselleen sopivina aikoina ja parantaa työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa. Tutkimuksen tulosten perusteella työskentely lähellä kotiasijaitsevassa ammattimaisessa työympäristössä on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin työskentely kotona. Näin perhesuhteet eivät rasitu, ja työntekijä voi välittää itsestään ammattimaisemman kuvan ja tehdä työtä tuottavammin.”

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja tilastot

  • Suomalaisten vastaajien kolme suurinta ongelmaa etätyössä ovat:
    • lapset ja perhe vaativat huomiota (52 %)
    • työasioihin on vaikea keskittyä (45 %)
    • perhe ja lemmikit häiritsevät työpuheluita (29 %).
  • Etätyöhön liittyy myös merkittäviä terveysriskejä, sillä 26 % vastaajista valitti kotitoimiston työskentelyyn soveltumattomista tiloista johtuvasta huonosta työasennosta. Hyvä työasento on ratkaisevassa asemassa rasitusvammojen ja pysyvien haittojen ehkäisemisessä.
  • Lisäksi 25 % vastaajista mainitsi ongelmaksi hitaan tai epäluotettavan internetyhteyden.
  • Kaiken kaikkiaan vastaajat mainitsivat 15 erilaista etätyön tuottavuutta haittaavaa tekijää.

Olivier de Lavelette jatkaa: ”Etätyön suosion kasvaessa yhä useammat ihmiset kokevat myös sen huonot puolet. Etätyössä muu elämä on sovitettava työn vaatimuksiin, eikä tämä ole aina helppoa. Kyselyssä esille tulleiden asioiden lisäksi etätyön tekijät tuntevat olevansa yksinäisiä[1] ja erossa kollegoistaan. Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on tärkeässä osassa myös työntekijöiden ylenemisen kannalta. Etätyötä tekevät työntekijät eivät ole yhtä vahvassa asemassa edes sellaisissa yrityksissä, jotka aktiivisesti rohkaisevat henkilöstöään tekemään etätyötä.”[2]

”Huolestuttavampaa on kuitenkin se, että yli neljäsosa vastaajista valitti erilaisista kotitoimiston tilapäisratkaisuista johtuvasta huonosta työasennosta. Huonosta työasennosta voi aiheutua työntekijälle rasitusvammoja tai muita vakavia terveyshaittoja ja työnantajalle puolestaan työajan ja tuottavuuden menetystä. Kyselyn tulokset osoittavat, että koti ei välttämättä sovellu työympäristöksi ja etätyöstä saattaa olla jopa haittaa terveydelle.”

Tiedoksi toimittajille:

1) Reguksen edustaja on käytettävissä haastatteluja varten
2) Täydellinen selvitys on saatavana osoitteessa www.regus.presscentre.com
3) Tutkimusmenetelmä:

Tutkimusta varten haastateltiin yli 24 000 liike-elämän edustajaa yli 90 maasta syyskuun 2012 aikana. Vastaajat valittiin Reguksen maailmanlaajuisesta tietokannasta, jossa on yli miljoonan henkilön yhteystiedot. Heidän joukossaan on useita yritysten ylimpään johtoon ja omistajaportaaseen kuuluvia henkilöitä. Vastaajilta kysyttiin, mitkä heidän mielestään olivat suurimmat etätyön tuottavuutta koskevat haasteet. Kyselyä hallinnoi riippumaton MindMetre-yritys, www.mindmetre.com.


[1] The Washington Post, An isolation solution: How to conquer the most common peril of working at home, 26. heinäkuuta 2012

[2] MIT Sloan Management review, Why showing your face at work matters, 19. kesäkuuta 2012

Tietoja Reguksesta

Regus on maailman suurin joustavien toimitilojen tarjoaja, jonka tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluvat täysin varustetut toimistot, korkealaatuiset kokoushuoneet, business lounge -tilat ja maailman laajin videoneuvottelustudioiden verkosto. Reguksen palvelujen ansiosta yrityksen työntekijät voivat työskennellä yhtä tehokkaasti toimistossa, kotona ja liikkeellä ollessaan. Kansainväliset suuryritykset, kuten Google, GlaxoSmithKline ja Nokia, käyttävät tuhansien pienten ja keskisuurten yritysten tavoin Reguksen toimitilaratkaisuja, joiden ansiosta ne voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Reguksen toimitiloja käyttää päivittäin eri puolilla maailmaa yli 1 000 000 asiakasta. Toimipisteverkkomme kattaa 550 kaupunkia 96 eri maassa – 1 200 toimipisteessämme yritykset ja yksityishenkilöt voivat työskennellä ilman ajan, paikan ja toimintatapojen asettamia rajoituksia. Regus on perustettu Brysselissä vuonna 1989. Yrityksen päämaja on Luxemburgissa. Regus on listattu Lontoon pörssissä. Lisätietoja on osoitteessa www.regus.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Regus on maailman johtava toimistoratkaisujen tarjoaja. Reguksen tuote- ja palveluvalikoima käsittää täysin varustellut toimisto- ja kokoustilat, business lounget ja maailman laajimman videoneuvottelustudioiden verkoston. Regus tarjoaa uuden tavan työskennellä kotoa, matkalta ja toimistolta käsin. Reguksen asiakkaita ovat mm. Google, GlaxoSmithKline, Nokia sekä tuhannet pienet ja keskisuuret kasvuyritykset, jotka hyötyvät toimitilojen ulkoistamisesta ja voivat näin keskittyä ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Reguksen toimistoja hyödyntää yli 1 000 000 asiakasta päivittäin 1200 kohteessa 550 kaupungissa ja 89 maassa. Laaja kohdeverkosto sallii yritysten ja työntekijöiden toimia ja työskennellä vapaasti aikaan, paikkaan ja tapaan katsomatta. Lisätietoja on osoitteessa www.regus.fi.

Liitteet & linkit