Markkinoiden epävakaus maailmalla jatkuu – luottamus talouteen romahti Suomessa

Luottamus talouteen on romahtanut monilla nopeasti kasvavilla markkinoilla, joten globaalien markkinoiden epävakaus jatkunee tulevina kuukausina. Reguksen Business Confidence -indeksin mukaan luottamus talouteen putosi Suomessa 21 pistettä huhtikuuhun 2012 verrattuna (ennen 119 pistettä, nyt 98).

Myös johtavilla kasvavilla markkinoilla luottamus talouteen on pienentynyt merkittävästi viimeisen puolen vuoden aikana. Pudotuksesta huolimatta kasvavilla markkinoilla talouteen suhtaudutaan edelleen huomattavasti luottavaisemmin kuin kehittyneillä markkinoilla. Reguksen uusimman Business Confidence -indeksin osoittama luottamuspula kuitenkin kertoo, että talouden epävakaus jatkuu vielä ja nousukautta saadaan odotella. Yritysten kannattaa siis jatkossakin panostaa joustavuuteen. Reguksen indeksi perustuu yli 24 000 kokeneen liikemiehen arvioihin 92 maassa.

Pienyritysten luottamus talouteen on tällä hetkellä heikkoa sekä kehittyneillä että kasvavilla markkinoilla. Nämä ovat huonoja uutisia, sillä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on erittäin tärkeä yhteiskunnallinen rooli työllistäjänä ja kasvun moottorina. Pienten ja keskisuurten yritysten suurimpiin huolenaiheisiin kuuluvat kassavirran hallinta ja luoton säilyminen kohtuuhintaisena. Joustaville, käytön mukaan veloitettaville liiketoimintapalveluille on siis tarvetta, sillä niiden avulla yritykset voivat reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja tilastot

  • Maailmanlaajuinen luottamus talouteen on pysynyt suurin piirtein samana kuin puoli vuotta sitten: huhtikuuhun 2012 verrattuna tulos laski 2 prosenttiyksikköä ja on nyt 111.
  • Liikevaihdon kasvusta ilmoittaneiden suomalaisten yritysten määrä (45 %) väheni huhtikuusta 2012 (53 %), mutta tulojaan kasvattaneiden yritysten osuus pysyi samana (36 %).
  • Hieman yli kolmannes (36 %) kyselyyn vastanneista suomalaisyrityksistä ilmoitti olevansa tyytyväinen hallituksen yrityksille tarjoamiin tukitoimiin.
  • Pienet ja uudet yritykset ilmoittivat suurimmiksi haasteikseen seuraavat:

-       myynti (56 %)

-       kassavirta (44 %)

-       verkostoituminen (39 %).

  • Yrityksiltä kysyttiin myös, millä keinoin hallitus voisi auttaa pieniä ja uusia yrityksiä. Tärkeimmiksi apukeinoiksi listattiin:

-       verohelpotukset (74 %)

-       matalan koron lainat (47 %)

-       maksuttomat neuvontapalvelut (36 %).

”Luottamus talouteen on enimmäkseen ollut jonkinlaisessa pysähdystilassa, mutta joillakin nopeasti kehittyvillä markkinoilla se on huonontunut merkittävästi edellisen Business Confidence -indeksin julkaisun jälkeen”, sanoo Reguksen edustaja Olivier de Lavalette. ”Tästä voimme päätellä, että Euroopan ja länsimaiden hidastuneet markkinat ja maiden sisäiset tekijät ovat vieneet veronsa. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten määrä on pysynyt tasaisena maailmanlaajuisesti ja tuottojen kasvu on jopa hienoisessa nousussa.”

Olivier de Lavalette kommentoi tuloksia seuraavasti: ”Yllätyimme erityisesti siitä, että yrittäjien ja pienyritysten joukossa ei ollut tapahtunut kehitystä. Yritysten mukaan edulliset ja joustavat liiketoimintapalvelut – kuten vuokrattavat työtilat sekä hallinta-, myynti- ja markkinointipalvelut – ovat tärkeä tekijä kassavirran kehittämisessä. 45 % yrityksistä ilmoitti, että joustamattomat vuokrasopimukset ovat olleet heidän suurimpia ongelmiaan laskusuhdanteen aikana. Joustavien palvelujen avulla yritykset sopeutuvat helpommin muuttuviin tilanteisiin ja pystyvät tekemään investointeja ilman luottoa, mikä on tärkeää epävarmoina aikoina.”

Reguksen Business Confidence -indeksi

Regus Business Tracker -raportti esittelee joka numerossa päivitetyn Business Confidence -indeksin. Indeksi muodostuu positiivisten ja tulevaisuuteen katsovien lausuntojen kokonaismäärästä yhdistettynä vuoden alusta kertyneeseen liikevaihto- ja tuottosuuntauksiin sekä tulevien kuukausien ennustettuihin taloudellisiin olosuhteisiin. Indeksin tarkoitus on tarjota yrityksille yhteenveto kyselyn keskeisistä tuloksista. Syyskuussa 2009 julkaistussa ensimmäisessä Regus Business Tracker -raportissa indeksin keskiarvoksi asetettiin 100.

Tietoja Reguksesta

Regus on maailman suurin joustavien toimitilojen tarjoaja, jonka tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluvat täysin varustetut toimistot, korkealaatuiset kokoushuoneet, business lounge -tilat ja maailman laajin videoneuvottelustudioiden verkosto. Reguksen palvelujen ansiosta yrityksen työntekijät voivat työskennellä yhtä tehokkaasti toimistossa, kotona ja liikkeellä ollessaan. Kansainväliset suuryritykset, kuten Google, GlaxoSmithKline ja Nokia, käyttävät tuhansien pienten ja keskisuurten yritysten tavoin Reguksen toimitilaratkaisuja, joiden ansiosta ne voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Reguksen toimitiloja käyttää päivittäin eri puolilla maailmaa yli 1 000 000 asiakasta. Toimipisteverkkomme kattaa 550 kaupunkia 96 eri maassa – 1 200 toimipisteessämme yritykset ja yksityishenkilöt voivat työskennellä ilman ajan, paikan ja toimintatapojen asettamia rajoituksia. Regus on perustettu Brysselissä vuonna 1989. Yrityksen päämaja on Luxemburgissa. Regus on listattu Lontoon pörssissä. Lisätietoja on osoitteessa www.regus.fi

Yrityksestä

Regus on maailman johtava toimistoratkaisujen tarjoaja. Reguksen tuote- ja palveluvalikoima käsittää täysin varustellut toimisto- ja kokoustilat, business lounget ja maailman laajimman videoneuvottelustudioiden verkoston. Regus tarjoaa uuden tavan työskennellä kotoa, matkalta ja toimistolta käsin. Reguksen asiakkaita ovat mm. Google, GlaxoSmithKline, Nokia sekä tuhannet pienet ja keskisuuret kasvuyritykset, jotka hyötyvät toimitilojen ulkoistamisesta ja voivat näin keskittyä ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Reguksen toimistoja hyödyntää yli 1 000 000 asiakasta päivittäin 1200 kohteessa 550 kaupungissa ja 89 maassa. Laaja kohdeverkosto sallii yritysten ja työntekijöiden toimia ja työskennellä vapaasti aikaan, paikkaan ja tapaan katsomatta. Lisätietoja on osoitteessa www.regus.fi.

Liitteet & linkit