Taloudelliset vaikeudet eivät lannista ahkeria yrittäjiä

Suomalaisista yrittäjistä 88 % ryhtyisi uudelleen yrittäjiksi taloudellisista vaikeuksista ja valtion vähäisestä tuesta huolimatta

Suomalaisilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on suuri merkitys talouskasvun kannalta, ja suurissa taloudellisissa vaikeuksissakin ne osoittavat järkkymätöntä yrittäjähenkeä, todetaan Reguksen uudessa tutkimuksessa.  Jopa 88 prosenttia suomalaisista liikkeenharjoittajista on tyytyväinen valintaansa ryhtyä yrittäjäksi, vaikka osa on päätynyt ratkaisuun pakon edessä jouduttuaan työttömäksi. Luku on hieman korkeampi kuin maailmalla keskimäärin (85 %).

Toimitilaratkaisuja tarjoavan Reguksen tilaamaan uusimpaan tutkimukseen osallistui yli 26 000 yritysjohtajaa ja yrittäjää 90 maasta, ja tulosten mukaan kekseliäiden ja joustavien suomalaisyrittäjien mielestä suurin este yrityksen perustamiselle ovat valtion puutteellinen tuki (66 %). Seuraavaksi eniten yritystoimintaa vaikeuttivat byrokratia (60 %) ja lainan saamisen vaikeus (54 %). Lähes puolet suomalaisista yrittäjistä kertoi myös vallitsevan taloustilanteen ja suurten yritysten hallitsevan markkina-aseman heikentävän heidän asemaansa merkittävästi.

Reguksen Juha Hakala, Country Manager kommentoi tuloksia: ”Onneksi he eivät anna periksi! Mitähän talouselämälle tapahtuisi, jos nämä yrittäjät päättäisivät pelata varman päälle ja supistaa liiketoimintaansa, kuten monet niitä suuremmat ja paremmin resursoidut kilpailijansa.  Esiin nousseita haasteita on toki ollut aina, mutta selvästi vastaajat pitävät valtion tukialoitteita riittämättöminä hallituksen hyvistä aikeista huolimatta.”  

Pienet ja keskisuuret yrityksetovat talouskasvun edellytys, sillä niitä on jopa 99 % kaikista yrityksistä ja ne muodostavat 40–50 % BKT:stä.[1] Maailmanlaajuisesti 50 prosenttia kaikista työpaikoista syntyy juuri pienissä ja keskisuurissa yrityksissä,[2] ja silti niihin kohdistuu vain pieni osa G20-maissa tehdyistä investoinneista.[3]

Reguksen Juha Hakala, Country Manager lisää: ”Liikkeenharjoittajilta vaaditaan kekseliäisyyttä, jotta ne pystyvät luovimaan markkinoilla ja menestymään. Kun yrittäjät eivät saa virallisilta tahoilta tukea toiminnalleen, he turvautuvat yhä enemmän joustaviin toimitilaratkaisuihin välttääkseen pitkäaikaiset vuokrasopimukset ja vapauttaakseen käyttöpääomaa liiketoimintansa kasvattamiseen.”

”Maailmalla jo yli puolet yrittäjistä käyttää joustavia työtiloja suurimman osan viikosta. Toisten palveluksessa toimivien osalta osuus on vain 39 prosenttia.”

Yrittäjyyden suurimmat haasteet Maailmanlaajuinen Suomi
Luoton saamisen vaikeus 76 % 54 %
Byrokratia 74 % 60 %
Valtion tuen puute 61 % 66 %
Vallitseva taloustilanne 55 % 49 %
Markkinat suuryritysten hallinnassa 48 % 41 %

Tietoja Reguksesta

Regus on maailman suurin joustavien toimitilaratkaisujen tarjoaja, jonka tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluvat täysin varustetut toimistot, korkealaatuiset kokoushuoneet, business lounge -tilat ja maailman laajin videoneuvottelustudioiden verkosto. Reguksen palvelujen ansiosta yrityksen työntekijät voivat työskennellä yhtä tehokkaasti toimistossa, kotona ja liikkeellä ollessaan. Kansainväliset suuryritykset, kuten Google, GlaxoSmithKline ja Nokia, käyttävät tuhansien pienten ja keskisuurten yritysten tavoin Reguksen toimitilaratkaisuja, joiden ansiosta ne voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Reguksen toimitiloja käyttää päivittäin eri puolilla maailmaa yli 1,3 miljoonaa asiakasta. Toimipisteverkkomme kattaa 550 kaupunkia 96 eri maassa – yli 1 500 toimipisteessämme yritykset ja yksityishenkilöt voivat työskennellä ilman ajan, paikan ja toimintatapojen asettamia rajoituksia. Regus on perustettu Brysselissä vuonna 1989. Yrityksen päämaja on Luxemburgissa. Regus on listattu Lontoon pörssissä.


[1] Brown S, Harris K, Toward an Understanding of Consumer Perspectives on Experiences, Journal of Services Marketing, 24, 2012

[2] Lähde: Ernst & Young

[3] Lähde: Ernst & Young

Multimedia

Multimedia