Muutoksia ja laajennuksia Relais Group Oyj:n rahoitussopimukseen

Report this content

Relais Group Oyj, Yhtiötiedote 15.12.2020 kello 10.05

Muutoksia ja laajennuksia Relais Group Oyj:n rahoitussopimukseen

Relais Group Oyj on sopinut  muutoksista ja laajennuksesta alun perin vuonna 2019 solmittuun rahoitussopimukseensa pääpankkinsa kanssa. Uusittuun rahoitussopimukseen sisältyvät olemassa olevan yrityskaupparahoituksen uudelleenrahoitus ja uusi 40 miljoonan euron suuruinen velkakirjarahoitusjärjestely mahdollisille tuleville yritysostoille. Uusittu rahoitussopimus on voimassa toukokuun 2023 loppuun saakka.

Uusitun rahoitussopimuksen mukaisten  rahoitusvastuiden enimmäismäärä on 111 miljoonaa euroa koostuen enimmillään 104 miljoonan euron suuruisesta yritysostorahoituksesta ja 7 miljoonan euron suuruisesta RCF-limiitistä. Tiedotteen julkaisuhetkellä rahoituksen nostamatta oleva osuus yritysostorahoitusjärjestelystä on 40 miljoonaa euroa ja RCF-limiitistä 4,8 miljoonaa euroa.

Uusitun rahoitussopimuksen ehdot ovat Relaisin kannalta selvästi aiempaa edullisemmat. Sopimukseen sisältyvät sekä aiempaa edullisempi korkomarginaali että merkittäviä lievennyksiä vakuusjärjestelyihin ja kovenantteihin sekä investointien ja konsernin sisäisen varojensiirron rajoituksiin. Uusittu rahoitussopimus ei sisällä osingonjakoa koskevaa erillistä kovenanttia. Sopimus mahdollistaa konsernin rahoituskapasiteetin aiempaa tehokkaamman käytön yrityskauppoihin ja se tehostaa konsernin likvidien varojen hallintaa vuonna 2021 käyttöönotettavan global cash pool -järjestelyn myötä.

”Aiempaa edullisempi rahoituskokonaisuus  tukee meitä erinomaisesti kasvustrategiamme toteuttamisessa. Yritysostot ovat orgaanisen kasvun ohella keskeinen osa strategiaamme ja haluamme varmistaa mahdollisuutemme olla tulevaisuudessakin aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoimisessa  toiminta-alueellamme”, toteaa Relais-konsernin toimitusjohtaja Arni Ekholm.

Relais Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Arni Ekholm
Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi
Puhelinnumero: +358 40 760 3323

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj
Puhelinnumero: +358 40 579 6210

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.relais.fi

Relais Group lyhyesti

Relais Group on ajoneuvojen varaosien ja varusteiden maahantuoja ja tekninen tukkuliike Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 98,9 (2018: 72,5) miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli 258 ammattilaista, viidessä eri maassa. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland –markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi

Tilaa