Osakkeiden lukumäärän korotus rekisteröity kaupparekisteriin

Report this content

Relais Group Oyj

Yhtiötiedote 20.3.2020 klo 9.00

Relais Group Oyj:n hallituksen 6.2.2020 hyväksymät suunnattuun antiin perustuvat osakemerkinnät, yhteensä 606 250 kappaletta yhtiön uutta osaketta, on tänään rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeiden merkintähinta suunnatussa annissa oli 8,6091 euroa osakkeelta. Osakeanti liittyi 6.2.2020 tiedotettuun TD Tunga Delar Sverige AB:n yritysostoon, jossa Relais Group Oyj maksoi yrityskaupan kauppahinnasta 55,0 MSEK laskemalla liikkeeseen yhteensä 606 250 Relais Group Oyj:n uutta osaketta TD Tunga Delar Sverige AB:n osakkeenomistajien merkittäväksi.

Relais Group Oyj:n osake- ja äänimäärä nousee näiden merkintöjen jälkeen 16 820 050 kappaleeseen. Osakkaista saatu merkintähintä kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Relais Group Oyj on hakenut uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland- markkinapaikalla samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa. Osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi arviolta 23.3.2020.

Relais Group Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Relais Group, toimitusjohtaja Arni Ekholm
Puh. +358 40 543 1446
Sähköposti:
 arni.ekholm@relais.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja:

 

Evli Pankki Oyj

Puh. +358 40 579 6210

 

Jakelu:

 

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.relais.fi

 

Relais Group Oyj lyhyesti

 

Relais Group on ajoneuvojen varaosa- ja sähkövarusteliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti kehittävä maahantuoja ja tekninen tukkuliike. Relais luo lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja asiantuntijapalvelut luotettavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin. Voimakkaasti kasvuhakuisena yhtiönä Relaisin tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä ajoneuvojen elinkaaren kehittämisessä. Relais Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 98,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskenteli 31.12.2019 258 henkilöä viidessä eri maassa.

www.relais.fi

Tilaa