Relais Group Oyj:n taloudellisia vertailutietoja 1.1.2020–30.6.2021

Report this content

Relais Group Oyj
Yhtiötiedote 2.11.2021 klo 8.50

Relais Group Oyj siirtyy aiemmin ilmoitetusti raportoimaan tuloksestaan vuosineljänneksittäin ja julkistaa osana siirtymää seuraavia taloudellisia vertailutietoja ajalta 1.1.2020–30.6.2021 tähän tiedotteeseen liitetyssä pdf-tiedostossa:

  • Konsernituloslaskelma vuosineljänneksittäin ja kumulatiivisesti
  • Konsernitase vuosineljänneksittäin
  • Konsernin rahavirtalaskelma kumulatiivisesti vuosineljänneksittäin
  • Tunnusluvut kumulatiivisesti vuosineljänneksittäin.

Mainituista tiedoista aiemmin julkaisemattomia ovat ajankohtina 31.3.2020, 30.9.2020 ja 31.3.2021 päättyneitä vuosineljänneksiä koskevat tiedot. Taloudelliset vertailutiedot ovat tilintarkastamattomia.

Yritysostojen vaikutus vertailukelpoisuuteen

Konserni on loppuunsaattanut esitettyjen taloudellisten vertailutietojen ajanjaksona viisi taloudellisesti merkittävää yritysostoa, jotka vaikuttavat esitettyjen lukujen vertailukelpoisuuteen. Ostetut yritykset ja niiden yhdistelyajankohdat ovat seuraavat:

Yritys Omistusosuus% Hankinta-
ajankohta
Yhdistelty
konserni-taseeseen alkaen
Yhdistelty
konsernin tuloslaskelmaan alkaen
SEC Scandinavia A/S 70 16.1.2020 1.1.2020 1.1.2020
TD Tunga Delar Sverige AB 95,25 6.2.2020 31.1.2020 1.2.2020
Strands Group AB 100 14.12.2020 1.1.2021 1.1.2021
Raskone Oy 100 29.1.2021 31.1.2021 1.2.2021
Lumise Oy/Optisell Oy 100 31.3.2021 31.3.2021 1.4.2021

Relais Groupin johdon osavuotinen selvitys ajanjaksolta 1.1.–30.9.2021 julkaistaan 4.11.2021 klo 9.00.

Relais Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arni Ekholm
Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi
Puhelinnumero: +358 40 760 3323 

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj
Puhelinnumero: +358 40 579 6210 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finassivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.relais.fi

Relais Group lyhyesti:

Relais on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 128,9 (2019: 98,9) miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli lähes 300 ammattilaista, kuudessa eri maassa. Olemme loppuunsaattaneet vuoden 2021 aikana jo kolme yritysostoa. Ostamiemme yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 92 miljoonaa euroa. Yritysostojen jälkeen palveluksessamme työskentelee noin 850 ammattilaista. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi