• news.cision.com/
  • Relais Group Oyj/
  • Relais Group Oyj on saanut päätökseen ruotsalaisen Strands Group AB:n yrityskaupan ja päättänyt siihen liittyvästä osakeannista

Relais Group Oyj on saanut päätökseen ruotsalaisen Strands Group AB:n yrityskaupan ja päättänyt siihen liittyvästä osakeannista

Report this content

Relais Group Oyj on saanut päätökseen ruotsalaisen Strands Group AB:n yrityskaupan ja päättänyt siihen liittyvästä osakeannista

Relais Group Oyj, Yhtiötiedote 11.1.2021 kello 14.15

Relais Group Oyj (”Yhtiö”, ”Relais”), yksi johtavista pohjoismaisista toimijoista ajoneuvojen jälkimarkkinoilla, on saanut päätökseen yrityskaupan liittyen ruotsalaisen Strands Group AB:n (”Strands”) koko osakekannan ostamiseen (”Yrityskauppa”) 14.12.2020 tiedotetun mukaisesti. Strands raportoidaan osana Relais-konsernia 1.1.2021 alkaen.

Strandsin osakekannan alustava kauppahinta oli  SEK 182.200.000. Kauppahinnasta SEK 40.700.000 maksettiin täytäntöönpanon yhteydessä Relaisin osakkeilla ja SEK 123.277.319 käteisellä. Kauppahinnan käteisosuutta tarkistetaan ja lopullinen kauppahinta määräytyy Yrityskaupan täytäntöönpanon jälkeen kauppakirjassa sovittuja tarkastuseriä koskevien laskelmien valmistuttua. Yrityskauppa sisältää myös myyjille oikeuden enintään SEK 25.000.000 käteisellä maksettavaan lisäkauppahintaan, mikäli osapuolten sopimat taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Relais maksoi kauppahinnan osakeosuuden laskemalla liikkeeseen suunnatussa osakeannissa yhteensä 388.851 kappaletta Relais Groupin uusia osakkeita (”Vastikeosakkeet”) Strandsin osakkeiden myyjien merkittäväksi.  Vastikeosakkeiden merkintähinta oli EUR 10,2243 osakkeelta, joka vastaa osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ajanjaksolla 2.11.-11.12.2020.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui yhtiökokouksen 8.6.2020 Yhtiön hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Suunnattu osakeanti järjestettiin Relaisin liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan rahoittamiseksi, joten osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle oli osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Vastikeosakkeet edustavat 2,26 prosenttia Relaisin osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen. Vastikeosakkeet oikeuttavat Relaisin mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon sekä muuhun varojenjakoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Vastikeosakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Relais Group Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on Vastikeosakkeiden rekisteröinnin jälkeen 17.208.901 osaketta.

Vastikeosakkeita koskee 360 vrk luovutusrajoitus niiden liikkeellelaskusta alkaen erikseen sovitun mukaisesti. Vastikeosakkeet merkittiin ja maksettiin kaupan toteutuksen yhteydessä, ja niiden merkintähinta kirjataan Relais Group Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Täytäntöönpanon yhteydessä on lisäksi sovittu, että Jon Strand aloittaa konsernin neuvonantajana tuotemerkkien ja markkinoinnin kehittämisessä.

Relais Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Arni Ekholm

Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi

Puhelinnumero: +358 40 760 3323

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj

Puhelinnumero: +358 40 579 6210

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.relais.fi

Relais Group lyhyesti

Relais Group on yksi johtavista toimijoista ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 98,9 (2018: 72,5) miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli 258 ammattilaista, viidessä eri maassa. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi

Tilaa