• news.cision.com/
  • Relais Group Oyj/
  • Relais Group Oyj ostaa Raskone Oy:n ja ottaa merkittävän kasvuaskeleen hyötyajoneuvojen jälkimarkkinoilla Suomessa

Relais Group Oyj ostaa Raskone Oy:n ja ottaa merkittävän kasvuaskeleen hyötyajoneuvojen jälkimarkkinoilla Suomessa

Report this content

Relais Group Oyj, Sisäpiiritieto 29.1.2021 kello 12.50

Relais Group Oyj (”Yhtiö”, ”Relais”), yksi johtavista pohjoismaisista toimijoista ajoneuvojen jälkimarkkinoilla, on ostanut hyötyajoneuvojen huolto- ja korjausliiketoimintaan erikoistuneen Raskone Oy:n (”Raskone”). Raskone on Suomen suurin valtakunnallinen hyötyajoneuvojen monimerkkihuolto- ja korjaamoketju, jolla on yhteensä 19 korjaamoa ympäri Suomea. Yritysosto on osa Relaisin kasvustrategiaa ja se luo Relais-konsernin kasvulle uuden merkittävän tukijalan hyötyajoneuvojen segmentissä. Raskone raportoidaan osana Relais-konsernia 1.2.2021 alkaen.

Raskoneen laskennallisen tilikauden 1.1.–31.12.2020 liikevaihto oli noin 63 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 4,7 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yhteensä noin 460 työntekijää. Raskoneen osakekannan alustava kauppahinta oli 30.723.400 euroa. Myyjinä toimivat Lease Deal Group Oyj ja Raskone Oy:n toimitusjohtaja Jan Popov. Kauppahinnasta maksettiin täytäntöönpanon yhteydessä 27.651.060 euroa, josta 926.311 euroa maksettiin Jan Popoville suunnatuilla Relaisin uusilla osakkeilla ja muu osuus kauppahinnasta maksetaan myyjille käteisellä. Kauppahinnan käteisosuutta tarkistetaan ja lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan täytäntöönpanon jälkeen kauppakirjassa sovittujen tarkastuseriä koskevien laskelmien valmistuttua.

Raskone Oy:n keskeiset tunnusluvut (tilikausi 1.6.–31.5.)

MEUR 1.6.2019 – 31.5.2020 1.6.2018 – 31.5.2019
Liikevaihto 66,5 66,8
Käyttökate (EBITDA) 3,4 2,7
Liiketulos (EBITA) 2,3 1,8
31.5.2020 31.5.2019
Omavaraisuusaste, % 22,1 21,6
Oma pääoma 4,5 4,1
Taseen loppusumma 20,5 19,2

Yritysoston keskeiset edut:

  • Yritysosto on osa Relaisin kasvustrategiaa
  • Hyötyajoneuvojen huolto- ja korjausliiketoiminta luo Relaisin kasvulle uuden tukijalan ja samalla Yhtiö siirtyy askeleen lähemmäksi hyötyajoneuvotoimijoita / asiakkaita
  • Mahdollisuudet merkittäviin synergia- ja mittakaavaetuihin varaosahankintojen optimoinnin myötä
  • Mahdollisuudet ristiinmyyntiin, erityisesti valaisin- ja varusteluliiketoiminnassa
  • Yritysosto tukee Relaisin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita.
     

Relais Group Oyj:n toimitusjohtaja Arni Ekholm:

”Hyötyajoneuvojen huolto- ja korjausliiketoiminta on luonteeltaan vakaata ja se edustaa meille merkittävää potentiaalia. Kasvustrategiamme näkökulmasta yritysosto lisää hyötyajoneuvojen painoarvoa liiketoiminnassamme ja luo kasvullemme uuden tukijalan. Ruotsalaiset konserniyhtiömme TD Tunga Delar ja Huzells muodostavat meille erinomaisen kasvualustan hyötyajoneuvojen varaosissa ja varusteissa Pohjoismaissa, ja Raskone vahvistaa asemaamme entisestään tässä keskeisessä markkinasegmentissä. Raskone on huomattava varaosien ostaja, mikä mahdollistaa meille myös synergia- ja mittakaavaetuja. Yhtiön korjaamoliiketoiminta vie meidät myös askeleen lähemmäksi hyötyajoneuvotoimijoita, minkä uskomme tuovan uutta näkemystä konserniin ja alustan palveluidemme sekä varaosa- ja varustetuotevalikoimamme kehittämiselle. Olen erittäin vaikuttunut yhtiön toimivan johdon ja henkilökunnan toiminnasta ja osaamisesta; Raskoneesta on kasvanut johtava toimija toimialallaan, ja yhtiö on kyennyt kehittämään liiketoimintaansa selkeästi viime vuosina. Yhdessä voimme palvella asiakkaitamme yhä laajemmin ja vahvempana kokonaisuutena.”

Raskone Oy:n toimitusjohtaja Jan Popov:

Olen äärimmäisen tyytyväinen, että pääsemme kehittämään liiketoimintaamme eteenpäin osana Relais-konsernia. Olemme yhdessä tiimini kanssa toteuttaneet lyhyessä ajassa huomattavan kasvu- ja tuloskäänteen. Teollisena toimijana Relais tarjoaa meille sekä tärkeän kasvualustan että pohjoismaisen ulottuvuuden, ja me puolestamme tuomme Relaisille merkittävää hyötyajoneuvojen huolto- ja korjausosaamista.”

Kauppaan liittyvä osakeanti

Relais maksaa kauppahinnasta 926.311 euroa laskemalla liikkeeseen kaupan täytäntöönpanon yhteydessä järjestettävässä suunnatussa osakeannissa yhteensä enintään 67.423 kappaletta Relais Groupin uusia osakkeita ("Vastikeosakkeet") Jan Popovin merkittäväksi. Muu osuus kauppahinnasta maksetaan käteisellä.

Suunnattu osakeanti toteutetaan Relaisin hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 8.6.2020 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla. Suunnattu osakeanti järjestetään Relaisin liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan rahoittamiseksi, joten osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Vastikeosakkeiden merkintähinta on EUR 13,7390 osakkeelta, joka vastaa osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 30 kaupankäyntipäivän ajalta ennen kaupan täytäntöönpanopäivää.

Vastikeosakkeet edustavat noin 0,39 prosenttia Relaisin osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Vastikeosakkeet oikeuttavat Relaisin mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon sekä muuhun varojenjakoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Vastikeosakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Vastikeosakkeisiin sovelletaan kahdentoista (12) kuukauden ─ kahden (2) vuoden luovutusrajoituksia niiden antamisesta lukien erikseen sovitun mukaisesti. Yhtiö tulee hakemaan Vastikeosakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle samanlajisina Yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa Vastikeosakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Relais Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Arni Ekholm

Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi

Puhelinnumero: +358 40 760 3323

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj

Puhelinnumero: +358 40 579 6210

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.relais.fi

Relais Group lyhyesti

Relais Group on yksi johtavista toimijoista ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 98,9 (2018: 72,5) miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli 258 ammattilaista, viidessä eri maassa. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi

Tilaa