Relais Group Oyj ostaa ruotsalaisen Strands Group AB:n ja vahvistaa merkittävästi valaisinliiketoimintaansa

Report this content

Relais Group Oyj ostaa ruotsalaisen Strands Group AB:n ja vahvistaa merkittävästi valaisinliiketoimintaansa

Relais Group Oyj, Sisäpiiritieto 14.12.2020 kello 9.30

Relais Group Oyj (”Yhtiö”, ”Relais”), yksi johtavista pohjoismaisista toimijoista ajoneuvojen jälkimarkkinoilla, on allekirjoittanut sopimuksen (”Kauppakirja”) ruotsalaisen Strands Group AB:n (”Strands”) koko osakekannan ostamisesta (”Yrityskauppa”). Yrityskaupan täytäntöönpanon arvioidaan toteutuvan 5.1.2021 edellyttäen, että tietyt tavanomaiset Yrityskaupan täytäntöönpanoehdot täyttyvät.  

Strands on yksi nopeimmin kasvavista ajoneuvojen jälkimarkkinoiden valaisin- ja lisävarustelutuotemerkeistä Euroopassa. Yrityskauppa on kaikilta osin Relaisin kasvustrategian mukainen ja se laajentaa merkittävästi Relaisin omien valaisintuotteiden ja -tuotemerkkien valikoimaa. Lisäksi Yrityskauppa avaa Yhtiölle uusia markkinoita Euroopassa ja muualla sekä vahvistaa entisestään ajoneuvojen valaisinratkaisuiden jälkimarkkinoiden merkitystä Relaisin strategisena kasvualueena.

Vuonna 2002 perustetun Strandsin liiketoiminnan perustan muodostavat omat vahvat valaisintuotteet ja -tuotemerkit. Strands Group AB:n vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan noin SEK 150 miljoonaa ja käyttökatteen (EBITDA) noin SEK 25 miljoonaa. Viennin osuus liikevaihdosta on noin 55 %. Yhtiön palveluksessa on noin 30 työntekijää. 

Strands Group AB:n keskeiset tunnusluvut

SEK 1 000 000 2019 2018
Liikevaihto 144,7 120,7
Käyttökate 19,3 12,8
Liiketulos 19,1 12,5
31.12.2019 31.12.2018
Omavaraisuusaste, % 20,3 16,4
Oma pääoma 9,4 8,4
Taseen loppusumma 57,4 41,4

Strandsin osakekannan kauppahinta on arviolta SEK 182.200.000, jota tarkistetaan Kauppakirjassa mainittujen ehtojen mukaisesti. Arviolta SEK 40.700.000 kauppahinnasta maksetaan Relaisin osakkeilla. Muu osa kauppahinnasta maksetaan käteisellä. Yrityskauppa sisältää myös myyjille oikeuden enintään SEK 25.000.000 lisäkauppahintaan, mikäli osapuolten sopimat taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Yrityskaupan keskeiset edut:

  • Yrityskauppa tukee Relaisin kasvustrategian toteuttamista edelleen
  • Omien tuotemerkkien osuus Relaisin liiketoiminnassa kasvaa merkittävästi, ja Yhtiön johtava asema ajoneuvojen valaisinmarkkinoilla Pohjoismaissa vahvistuu
  • Selkeät synergia- ja mittakaavaedut tuotannossa, hankinnoissa, tuotekehityksessä, tuotevalikoiman hallinnassa, minkä lisäksi mahdollisuudet ristiinmyyntiin kasvavat

Relais Group Oyj:n toimitusjohtaja Arni Ekholm kommentoi:

”Strands on erinomaisesti hoidettu kasvuyhtiö ja yksi merkittävimmistä toimijoista ajoneuvojen valaisimien ja lisävarusteiden jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa. Yhtiön valaisintuotemerkit ja -tuotteet antavat meille merkittävän kasvupotentiaalin omaavan alustan, ja vahvistavat rooliamme vaativien pohjoisten olosuhteiden valaisinratkaisuiden edelläkävijänä.

Kasvustrategiamme näkökulmasta yrityskauppa vahvistaa asemaamme entisestään Pohjoismaissa ja avaa meille uusia vientimahdollisuuksia.

Strandsin arvopohja on erittäin hyvin linjassa muiden konserniyhtiöidemme kanssa ja sen strateginen yhteensopivuus on erinomainen. Yhtiön perustaja Jon Strand on luonut ainutlaatuisen konseptin toimialalle. Olen erittäin vaikuttunut hänen intohimoisesta asenteestaan, mikä näkyy Strandsin kaikissa toiminnoissa: asiakasymmärryksessä, markkinoinnissa ja brändityössä, laadussa sekä tuotteiden muotoilussa. Jaamme hänen kanssaan myös näkemyksen markkinan konsolidoimisen tärkeydestä sekä digitalisaation luomista kasvumahdollisuuksista.”

Strands AB:n perustaja Jon Strand:

 ”Strandsin toimintaa kuvaa intohimo ja selkeä keskittyminen kannattavaan kasvuun. Brändimme vahvuus on näkynyt erityisesti tänä vuonna, jolloin olemme kyenneet kasvamaan entistäkin kannattavammin huolimatta COVID-19-pandemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista. Strandsille avautuu nyt erinomainen mahdollisuus synergiaetujen saavuttamiseen Relais Groupin kanssa niin ostotoiminnoissa kuin markkinoinnissa ja muissa toiminnoissa. Olen vakuuttunut siitä, että Relais tarjoaa Strandsille vakaan alustan jatkaa kasvuamme Pohjoismaissa, samalla kun Strands kykenee tukemaan Relaisia sen kasvussa Euroopan markkinoilla.”

Kauppaan liittyvä osakeanti

Relais maksaa kauppahinnasta SEK 40.700.000 laskemalla liikkeeseen Yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä järjestettävässä suunnatussa osakeannissa yhteensä enintään 388.851 kappaletta Relais Groupin uusia osakkeita (”Vastikeosakkeet”) Strandsin osakkeiden myyjien merkittäväksi. Muu osuus kauppahinnasta maksetaan käteisellä.

Suunnattu osakeanti toteutetaan Relaisin hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 8.6.2020 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla. Suunnattu osakeanti järjestetään Relaisin liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan rahoittamiseksi, joten osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Vastikeosakkeiden merkintähinta on EUR 10,2243 osakkeelta, joka vastaa osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 30 kaupankäyntipäivän ajalta ennen Kauppakirjan allekirjoituspäivää.

Vastikeosakkeet edustavat noin 2,26 prosenttia Relaisin osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen. Vastikeosakkeet oikeuttavat Relaisin mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon sekä muuhun varojenjakoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Vastikeosakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Vastikeosakkeita tulee koskemaan 360 vrk luovutusrajoitus niiden liikkeellelaskusta alkaen erikseen sovitun mukaisesti. Yhtiö tulee hakemaan Vastikeosakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle samanlajisina Yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa Vastikeosakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Relais Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Arni Ekholm
Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi
Puhelinnumero: +358 40 760 3323

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj
Puhelinnumero: +358 40 579 6210

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.relais.fi

Relais Group lyhyesti

Relais Group on ajoneuvojen varaosien ja varusteiden maahantuoja ja tekninen tukkuliike Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 98,9 (2018: 72,5) miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli 258 ammattilaista, viidessä eri maassa. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.
www.relais.fi

Tilaa