Relais Group Oyj tekee strategisesti merkittävän yritysoston ostamalla verkkokauppatoimija Lumise Oy:n

Report this content

Relais Group Oyj tekee strategisesti merkittävän yritysoston ostamalla verkkokauppatoimija Lumise Oy:n

Relais Group Oyj, Sisäpiiritieto 31.3.2021 kello 14.55

Relais Group Oyj (”Yhtiö”, ”Relais”), johtava konsolidoija pohjoismaisilla ajoneuvojen jälkimarkkinoilla, on ostanut ajoneuvojen valaisinratkaisuja tarjoavan verkkokauppatoimija Lumise Oy:n sekä hankintayhtiö Optisell Oy:n, yhdessä ”Lumise”, koko osakekannat Kari Kauhaselta ja yhtiön muilta henkilöomistajilta. Suomalainen Lumise on yksi Euroopan johtavista ajoneuvojen ja työkoneiden valaisinratkaisuihin erikoistunut verkkokauppatoimija. Lumise raportoidaan osana Relais-konsernina 1.4.2021 alkaen. Kari Kauhanen ja muut henkilöomistajat jatkavat Lumisen palveluksessa ja ovat mukana yhtiön ja Relais-konsernin edelleen kehittämisessä.

Lumise Oy on ajoneuvovalaisimien verkkokauppaan erikoistunut, alansa johtava toimija Pohjoismaissa ja nopeasti kasvava toimija Euroopassa. Lumisella on Ruotsissa tytäryhtiö Design by Scandinavian Metal AB, joka kehittää verkkokaupan ohella ajoneuvojen mallikohtaisia lisävalosarjoja. Lumisen verkkokaupoista toimitetaan tilauksia kymmeniin muihin maihin – Euroopan maiden lisäksi muun muassa Australiaan ja Yhdysvaltoihin.  

Yritysoston myötä Relais kykenee vauhdittamaan kasvuaan hyödyntämällä digitalisaatio-, verkkokaupparatkaisu- ja data-analytiikkakyvykkyyttä. Lumisen verkkokauppa-alusta on Relaisille uusi skaalautuva kasvualue, joka voi myös toimia vahvana kasvun kiihdyttäjänä Relaisin valaisinliiketoiminnalle ja luoda uusia edellytyksiä kansainväliselle kasvulle, myös Pohjoismaiden ulkopuolella.

Yritysoston keskeiset edut:

  • Yritysosto on strateginen kehitysaskel Relaisin koko liiketoiminnalle luomalla merkittävästi vahvemman digitaalisen kanavan konsernille
  • Lumise toimii Relaisin valaisinliiketoimintaan liittyvien omien tuotemerkkien kasvun kiihdyttäjänä ja luo uusia edellytyksiä sen globaalille kasvulle
  • Yritysoston myötä Relaisille syntyy merkittävää digitalisaatio-, verkkokauppa- ja data-analytiikkakyvykkyyttä sekä henkilöstön että ohjelmistojen osalta

Relais Group Oyj:n toimitusjohtaja Arni Ekholm:

Digitaalinen murros etenee voimakkaasti myös ajoneuvojen jälkimarkkinoilla ja samalla toimintakentästä on tullut globaali. Toimialamme edelläkävijänä Relais haluaa olla aktiivinen toimija myös asiakaskokemusta tehostavissa tekoälypohjaisissa sähköisen kaupankäynnin ratkaisuissa. Lumise on toimialansa edelläkävijä digitaalisissa verkkokaupparatkaisuissa ja se luo meille uuden, äärimmäisen mielenkiintoisen kasvualueen samalla kun kiihdytämme digitaalista transformaatiotamme. Uskomme monikanavaisuuteen ja pystymme kasvavan data-analytiikkaosaamisen avulla tuottamaan asiakkaillemme entistä monipuolisempia palveluita, entistä täsmällisemmin ja tehokkaammin. Kasvustrategiamme näkökulmasta yritysosto toimii vahvana kasvumme kiihdyttäjänä, lisää edelleen valaisinten ja omien tuotemerkkiemme painoarvoa liiketoiminnassamme ja luo meille merkittäviä uusia kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia. Samalla tulemme olemaan askeleen lähempänä loppuasiakkaita, mikä avaa meille yhä paremman ymmärryksen muuttuvista asiakastarpeista. Toivotamme ilolla Lumisen innovatiivisen digitiimin tervetulleiksi Relaisin voimakkaasti kasvavaan tiimiin.”

Lumise Oy:n toimitusjohtaja Kari Kauhanen:

Odotan innolla liittymistämme osaksi nopeasti kasvavaa Relais Groupia. Koen että Relais-perhe on paras mahdollinen kasvualusta Lumiselle, tarjoten vahvan tuotevalikoiman, vahvat tuotemerkit, sekä asiakaspalveluosaamista, joihin voimme yhdistää ja kehittää digitaalisia palveluita ja uusia toimintamalleja. Asiakaskokemuksen kehittäminen on toimintamme keskiössä, ja tiedän että meillä on paljon annettavaa ajoneuvojen jälkimarkkina-alalle. Olemme panostaneet viime vuosina verkkokaupan kansainvälisen skaalautumisen mahdollistaviin taustajärjestelmiin ja osana Relais-konsernia pääsemme ottamaan näistä investoinneista nyt täyden hyödyn irti Euroopan laajimmalla tuotevalikoimalla.”

Lumisen viimeisen kahdentoista kuukauden liikevaihto helmikuussa 2021 päättyneellä kahdentoista kuukauden jaksolla oli noin 11,0 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 1,1 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yhteensä noin 29 työntekijää. Lumisen osakekannan kauppahinta oli noin 10,31 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta 7,24 miljoonaa euroa maksettiin Kari Kauhaselle ja muille myyjille täytäntöönpanon yhteydessä suunnatuilla Relaisin uusilla osakkeilla ja jäljelle jäävä osuus kauppahinnasta, 3,07 miljoonaa euroa, maksettiin myyjille käteisellä. Uusiin osakkeisiin sovelletaan alla olevien ehtojen mukaista lock-up-rajoitusta. Kari Kauhasella ja muilla myyjillä on lisäksi oikeus enintään 1,31 miljoonan euron suuruiseen lisäkauppahintaan vuonna 2022 osapuolten välillä sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuduttua.

Lumisen keskeiset tunnusluvut

MEUR 3/2020–2/2021
Liikevaihto 11,0
Käyttökate (EBITDA) 1,1
Liiketulos (EBITA) 1,0
28.2.2021
Omavaraisuusaste, % 39,4
Oma pääoma 3,1
Taseen loppusumma 7,8

Yritysostoon liittyvä osakeanti

Relais maksaa kauppahinnasta 7,24 miljoonaa euroa laskemalla liikkeeseen kaupan täytäntöönpanon yhteydessä järjestettävässä suunnatussa osakeannissa yhteensä enintään 430.559 kappaletta Relais Groupin uusia osakkeita ("Vastikeosakkeet") Kari Kauhasen ja muiden myyjien merkittäväksi. Muu osuus kauppahinnasta maksetaan käteisellä.

Suunnattu osakeanti toteutetaan Relaisin hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 8.6.2020 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla. Suunnattu osakeanti järjestetään Relaisin liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan rahoittamiseksi, joten osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Vastikeosakkeiden merkintähinta on EUR 16,8131 osakkeelta, joka vastaa osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 30 kaupankäyntipäivän ajalta ennen kaupan täytäntöönpanopäivää.

Vastikeosakkeet edustavat noin 2,49 prosenttia Relaisin osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Vastikeosakkeet oikeuttavat Relaisin mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon sekä muuhun varojenjakoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Vastikeosakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Vastikeosakkeisiin sovelletaan kahdentoista (12) ─ kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden luovutusrajoituksia niiden antamisesta lukien erikseen sovitun mukaisesti. Yhtiö tulee hakemaan Vastikeosakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle samanlajisina Yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa Vastikeosakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Relais Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Arni Ekholm

Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi

Puhelinnumero: +358 40 760 3323

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj

Puhelinnumero: +358 40 579 6210

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.relais.fi

Relais Group lyhyesti

Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 128,9 (2019: 98,9) miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli lähes 300 ammattilaista, kuudessa eri maassa. Olemme tehneet vuoden 2021 aikana jo kolme yritysostoa, Lumise mukaan lukien. Ostamiemme yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 92 miljoonaa euroa. Yritysostojen jälkeen palveluksessamme työskentelee yli 800 ammattilaista. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi

Tilaa