Remedy Entertainment Oyj: Siirtyminen IFRS-raportointiin ja tilintarkastamattomat IFRS-vertailutiedot

Report this content

Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 25.4.2022 klo 19.30

Siirtyminen IFRS-raportointiin ja tilintarkastamattomat IFRS-vertailutiedot

Remedy Entertainment Oyj (“Remedy” tai “Yhtiö”) tiedotti 10.2.2022, että se tavoittelee siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2022 aikana. Osana listasiirtoprosessia Remedy on siirtynyt suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards- FAS) kansainväliseen IFRS (International Financial Reporting Standards)- raportointiin.

Remedy Entertainment Oyj julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun tilinpäätöksensä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Vertailutiedot esitetään 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ja IFRS-raportoinnin siirtymäpäivä on 1.1.2020. Remedy Entertainment Oyj on aiemmin laatinut sekä tilinpäätöksensä että liiketoimintakatsauksensa ja puolivuotiskatsauksensa suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti.

Remedy Entertainment Oyj on laatinut seuraavat tilintarkastamattomat IFRS -taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajilleen vertailutietoa yhtiön laajasta tuloslaskelmasta, taseesta ja keskeisistä tunnusluvuista 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta sekä osavuosikausilta.

Remedyn siirtymisellä IFRS-raportointiin ei ole vaikutusta Yhtiön ohjeistukseen vuodelle 2022. Remedy odottaa liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoittonsa olevan alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2021.

Merkittävimmät IFRS-raportointiin siirtymisen aiheuttamat yhtiökohtaiset vaikutukset (tulosvaikutus tilikaudelle 1.1.-31.12.2021):

  • Peruskorjausmenojen uudelleenluokittelu IAS 16 standardin mukaan (ei tulosvaikutusta)
  • Vuokrasopimusten käsittely IFRS 16 standardin mukaan (parantaa tulosta 5 tuhatta euroa)
  • Kehittämismenojen aktivointi ja poistot aiemmilta kausilta IAS 38 standardin mukaan (heikentää tulosta 778 tuhatta euroa)
  • Osakeoptioiden kirjaaminen kuluvaikutteisesti IFRS 2 standardin mukaan (heikentää tulosta 2 457 tuhatta euroa)
  • Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostaminen IFRS 9 standardin mukaan (parantaa tulosta 1 247 tuhatta euroa)
  • Yhteensä konversio heikentää tilikauden 2021 tulosta 1 983 tuhatta euroa

IFRS:n siirtymisestä aiheutuvat keskeiset erot suomalaisten tilinpäätösstandardien mukaan esitettyihin tietoihin verrattuna on kuvattu tarkemmin tämän yhtiötiedotteen liitetiedoissa. Lisätietoja suomalaisten tilinpäätösstandardien mukaisesti laadituista Yhtiön taloudellisista tiedoista on saatavilla tilintarkastetuista tilinpäätöksistä sekä tilintarkastamattomista liiketoimintakatsauksista ja puolivuotiskatsauksista, jotka löytyvät Yhtiön verkkosivuilta.

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia paitsi suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti laadittuihin tilinpäätöksiin pohjautuvat tuloslaskelman (1.1.-31.12.2021 ja 1.1.-31.12.2020) ja taseen (31.12.2021 ja 31.12.2020) tiedot.

Laaja tuloslaskelma – Q4/2021 ja 2021

1 000 euroa

Viittaus

 

1.10.-31.12.2021 FAS

IFRS-oikaisujen vaikutus yhteensä

1.10.-31.12.2021 IFRS

 

1.1.-31.12.2021 FAS

IFRS-oikaisujen vaikutus yhteensä

1.1.-31.12.2021 IFRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

 

 

19 796

0

19 796

 

44 726

0

44 726

Liiketoiminnan muut tuotot

 

 

0

0

0

 

1

0

1

Kehittämismenojen aktivointi

3

 

1 796

-1 796

0

 

8 489

-8 489

0

Materiaalit ja palvelut

3, 5

 

 -2 870

953

 -1 917

 

 -8 505

3 137

-5 368

Henkilöstökulut

3, 4

 

 -5 696

-194

 -5 890

 

 -23 383

2 231

 -21 152

Poistot ja arvonalentumiset

2, 3

 

-327

-216

-543

 

-1 206

-1 837

-3 043

Liiketoiminnan muut kulut

2, 3, 5

 

 -1 437

335

 -1 102

 

 -5 415

1 659

-3 757

Liikevoitto (-tappio)

 

 

11 262

-919

10 343

 

14 708

-3 301

11 407

Rahoitustuotot

5

 

7

143

150

 

109

143

253

Rahoituskulut

1, 2

 

-26

-6

-32

 

-1 338

1 020

-318

Voitto (Tappio) ennen tuloveroja

 

 

11 243

-782

10 461

 

13 479

-2 137

11 342

Tilikauden verokulu

 

 

-2 254

-29

-2 283

 

-2 702

154

-2 548

Tilikauden voitto (tappio)

 

 

8 989

-811

8 178

 

10 777

-1 983

8 794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut laajan tuloksen erät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

 

 

0

0

0

 

0

0

0

Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä

 

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

8 989

-811

8 178

 

10 777

-1 983

8 794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden voiton (tappion) jakautuminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhtiön omistajille

 

 

8 989

-811

8 178

 

10 777

-1 983

8 794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhtiön omistajille

 

 

8 989

-811

8 178

 

10 777

-1 983

8 794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimentamaton, euroa

 

 

0.68

-0.06

0.61

 

0.81

-0.14

0.67

Laimennettu, euroa

 

 

0.63

-0.04

0.59

 

0.76

-0.11

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laaja tuloslaskelma – Q4/2020 ja 2020

 

 

 

1 000 euroa

Viittaus

 

1.10.-31.12.2020 FAS

IFRS-oikaisujen vaikutus yhteensä

1.10.-31.12.2020 IFRS

 

1.1.-31.12.2020 FAS

IFRS-oikaisujen vaikutus yhteensä

1.1.-31.12.2020 IFRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

 

 

14 201

0

14 201

 

41 086

0

41 086

Liiketoiminnan muut tuotot

 

 

0

0

0

 

1

0

1

Kehittämismenojen aktivointi

3

 

1 777

-1 777

0

 

5 111

-5 111

0

Materiaalit ja palvelut

3, 5

 

 -1 813

577

 -1 236

 

 -6 596

1 777

-4 818

Henkilöstökulut

3, 4

 

 -6 104

552

-5 552

 

 -20 758

1 742

-19 016

Poistot ja arvonalentumiset

2, 3

 

-318

-874

-1 192

 

-1 068

-5 637

-6 705

Liiketoiminnan muut kulut

2, 3, 5

 

-1 103

397

-706

 

 -4 530

1 231

 -3 299

Liikevoitto (-tappio)

 

 

6 640

-1 125

5 515

 

13 245

-5 997

7 248

Rahoitustuotot

5

 

11

0

11

 

154

0

154

Rahoituskulut

1, 2

 

-139

-9

-148

 

-478

105

-373

Voitto (Tappio) ennen tuloveroja

 

 

6 512

-1 134

5 378

 

12 921

-5 892

7 029

Tilikauden verokulu

 

 

-1 302

143

-1 159

 

-2 585

968

-1 617

Tilikauden voitto (tappio)

 

 

5 210

-992

4 218

 

10 337

-4 925

5 412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut laajan tuloksen erät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

 

 

0

0

0

 

0

0

0

Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä

 

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

 

5 210

-992

4 218

 

10 337

-4 925

5 412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden voiton (tappion) jakautuminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhtiön omistajille

 

 

5 210

-992

4 218

 

10 337

-4 925

5 412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhtiön omistajille

 

 

5 210

-992

4 218

 

10 337

-4 925

5 412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimentamaton, euroa

 

 

0.43

-0.09

0.34

 

0.86

-0.41

0.45

Laimennettu, euroa

 

 

0.40

-0.07

0.33

 

0.80

-0.37

0.43

 

TASE 31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 euroa

 

 

 

Liitetieto

31.12.2021 FAS

IFRS-siirtymän vaikutus yhteensä

31.12.2021 IFRS

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 

 

 

 

 

Kehittämismenot

 

 

 

 15 110

 - 

 15 110

Muut aineettomat hyödykkeet

1

 599

-599

 - 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

 

 15 709

-599

 15 110

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1

 2 579

 599

 3 178

Käyttöoikeusomaisuuserät

 

2

 - 

 1 075

 1 075

Sijoitukset

 

 

 

 3 000

 - 

 3 000

Pitkäaikaiset saamiset

 

 

 705 

 -

 705

Laskennalliset verosaamiset

 

 

 - 

 6

 6

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

 

 21 992

 1 082

 23 074

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

 

 

 

Vaihto-omaisuus

 

 

 

 17

 - 

 17

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

 20 163

 - 

 20 163

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät

 

 2 348

 - 

 2 348

Muut lyhytaikaiset sijoitukset

 

5

 3 995

 144

 4 139

Rahavarat

 

 

 

 51 384

 - 

 51 384

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

 

 77 909

144

 78 052

 

 

 

 

 

 

 - 

 

Varat yhteensä

 

 

 

 99 901

 1 225

 101 126

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

Osakepääoma

 

 

 

 80

 - 

 80

Ylikurssirahasto

 

 

 

 38

 - 

 38

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

1

 56 866

-1 087

 55 779

Kertyneet voittovarat

 

2, 3, 4, 5

 30 342

 1 180

 31 522

Oma pääoma yhteensä

 

 

 87 326

 93

 87 419

 

 

 

 

 

 

 

 

VELAT

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

 

 

 

Julkiselta vallalta saatu laina

 

 

 1 837

 - 

 1 837

Vuokrasopimusvelat

 

2

 - 

 218

 218

Laskennalliset verovelat

 

 

 - 

 - 

 - 

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

 

 1 837

 218

 2 055

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

 

 

 

Julkiselta vallalta saatu laina

 

 

 919

 - 

 919

Vuokrasopimusvelat

 

2

 - 

 884

 884

Johdannaisinstrumentit

 

 

 - 

 - 

 - 

Ostovelat ja muut velat

 

 

 9 820

 28

 9 848

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

 

 10 739

 912

 11 651

 

 

 

 

 

 

 

 

Velat yhteensä

 

 

 

 12 575

 1 131

 13 706

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

 

 99 901

 1 225

 101 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASE 31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 euroa

 

 

 

Liitetieto

31.12.2020 FAS

IFRS-siirtymän vaikutus yhteensä

31.12.2020 IFRS

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 

 

 

 

 

Kehittämismenot

 

 

3

 6 621

 972

 7 593

Muut aineettomat hyödykkeet

1

 1 052

-1 052

 - 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

 

 7 673

-80

 7 593

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1

 2 218

 1 052

 3 271

Käyttöoikeusomaisuuserät

 

2

 - 

 1 936

 1 936

Sijoitukset

 

 

 

 - 

 - 

 - 

Pitkäaikaiset saamiset

 

 

 553 

 -

 553

Laskennalliset verosaamiset

 

 

 - 

 18

 18

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

 

 10 444

 2 926

 13 370

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

 

 

 

Vaihto-omaisuus

 

 

 

 - 

 - 

 - 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

 5 619

 - 

 5 619

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät

 

 8 602

 - 

 8 602

Muut lyhytaikaiset sijoitukset

 

 

 - 

 - 

 - 

Rahavarat

 

 

 

 23 690

 - 

 23 690

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

 

 37 911

-

 37 911

 

 

 

 

 

 

 - 

 

Varat yhteensä

 

 

 

 48 355

 2 926

 51 281

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

Osakepääoma

 

 

 

 80

 - 

 80

Ylikurssirahasto

 

 

 

 38

 0

 38

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

 13 748

 - 

 13 748

Kertyneet voittovarat

 

2, 3, 4, 5

 21 526

 706

 22 232

Oma pääoma yhteensä

 

 

 35 391

 707

 36 098

 

 

 

 

 

 

 

 

VELAT

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

 

 

 

Julkiselta vallalta saatu laina

 

 

 2 755

 0

 2 755

Vuokrasopimusvelat

 

2

 - 

 1 100

 1 100

Laskennalliset verovelat

 

 

 - 

 194

 194

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

 

 2 755

 1 295

 4 050

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

 

 

 

Julkiselta vallalta saatu laina

 

 

 919

 - 

 919

Vuokrasopimusvelat

 

2

 - 

 869

 869

Johdannaisinstrumentit

 

5

 - 

 56

 56

Ostovelat ja muut velat

 

 

 9 289

 - 

 9 289

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

 

 10 208

 925

 11 133

 

 

 

 

 

 

 

 

Velat yhteensä

 

 

 

 12 963

 2 220

 15 183

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

 

 48 355

 2 926

 51 281

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAAVA TASE 1.1.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 euroa

 

 

 

Liitetieto

1.1.2020 FAS

IFRS-siirtymän vaikutus yhteensä

1.1.2020 IFRS

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 

 

 

 

 

Kehittämismenot

 

 

3

 1 510

 5 745

 7 255

Muut aineettomat hyödykkeet

1

 1 333

-1 333

 - 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

 

 2 843

 4 412

 7 255

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1

 1 771

 1 333

 3 104

Käyttöoikeusomaisuuserät

 

2

 - 

 2 725

 2 725

Sijoitukset

 

 

 

 - 

 - 

 - 

Pitkäaikaiset saamiset

 

 

 521 

 -

 521

Laskennalliset verosaamiset

 

 

 - 

 5

 5

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

 

 5 135

 8 475

 13 610

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset saamiset

 

 

 -

-

 - 

Vaihto-omaisuus

 

 

 

 - 

 - 

 - 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

 1 989

 - 

 1 989

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät

 

 9 223

 - 

 9 223

Muut lyhytaikaiset sijoitukset

 

 

 - 

 - 

 - 

Rahavarat

 

 

 

 19 550

 - 

 19 550

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

 

 30 762

-

 30 762

 

 

 

 

 

 

 - 

 

Varat yhteensä

 

 

 

 35 896

 8 476

 44 372

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

Osakepääoma

 

 

 

 80

 - 

 80

Ylikurssirahasto

 

 

 

 38

 - 

 38

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

 13 748

 - 

 13 748

Kertyneet voittovarat

 

2, 3, 4, 5

 12 517

 4 578

 17 095

Oma pääoma yhteensä

 

 

 26 383

 4 577

 30 960

 

 

 

 

 

 

 

 

VELAT

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

 

 

 

Julkiselta vallalta saatu laina

 

 

 3 674

 - 

 3 674

Vuokrasopimusvelat

 

2

 - 

 1 919

 1 919

Laskennalliset verovelat

 

 

 - 

 1 149

 1 149

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

 

 3 674

 3 068

 6 742

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

 

 

 

Julkiselta vallalta saatu laina

 

 

 - 

 - 

 - 

Vuokrasopimusvelat

 

2

 - 

 830

830

Johdannaisinstrumentit

 

5

 - 

 - 

 - 

Ostovelat ja muut velat

 

 

 5 840

 - 

5 840

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

 

 5 840

 830

 6 670

 

 

 

 

 

 

 

 

Velat yhteensä

 

 

 

 9 514

 3 898

 13 412

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

 

 35 896

 8 476

 44 372

 

IFRS-SIIRTYMÄN LIITETIEDOT

Seuraavassa esitetään yhteenveto IFRS-standardien käyttöönoton vaikutuksista Remedy Entertainment Oyj:n laajaan tuloslaskelmaan ja taseeseen tilikauden 2021, vertailukauden 2020 ja avaavan taseen 1.1.2020 osalta. Yhtiö on kirjannut laskennalliset verot pääsääntöisesti kaikista oikaisuista paitsi osakeperusteisista maksuista ja maksullisen oman pääoman lisäyksen kuluista käyttäen Suomen yhtiöverokantaa (20 %).

1)      Uudelleenluokittelu (IAS 16 Aineelliset hyödykkeet): Yhtiön vuokratiloihin liittyvät peruskorjausmenot esitettiin FAS-tilinpäätöksessä erässä Muut aineettomat hyödykkeet. IFRS-siirtymässä ne luokiteltiin uudelleen aineellisiin hyödykkeisiin luonteensa mukaisesti (erä Muut aineelliset hyödykkeet) ja kyseiset poistot siirrettiin aineellisten hyödykkeiden poistoiksi. Maksullisen oman pääoman lisäyksen kulut esitettiin FAS-tilinpäätöksessä erissä liiketoiminnan muut kulut ja rahoituskulut. IFRS-tilinpäätöksessä kulut esitetään erässä sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto.

 

2)      Vuokratut omaisuuserät (IFRS 16 Vuokrasopimukset): Remedy on vuokrannut käyttöönsä toimistotilaa sekä koneita ja laitteita. FAS-tilinpäätöksissään Remedy kirjasi kaikki vuokrasopimusmenot sille tilikaudelle, johon ne liittyivät. Vuokravelvoitteet esitettiin taseen ulkopuolisina erinä osana vastuusitoumuksia. IFRS 16:n käyttöönotosta johtuva vaikutus on kirjattu 1.1.2020 samansuuruisena eränä sekä käyttöoikeusomaisuuseräksi että vuokrasopimusvelaksi. Aiemmin liiketoiminnan muissa kuluissa esitetyt vuokramaksut jaetaan nyt vuokrasopimusvelan lyhennykseksi ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvaksi korkokuluksi. Lisäksi käyttöoikeusomaisuuseristä kirjataan poistot tulosvaikutteisesti. Remedy käytti molempia kirjaamista koskevia helpotuksia, joiden mukaan arvoltaan vähäiset ja lyhytaikaiset (alle 12 kuukautta) vuokrasopimukset voidaan jättää kirjaamatta. Siltä osin, kuin vuokrasopimuksen maksuja on jaksotettu siirtovelkoihin, ne on siirretty osaksi vuokrasopimusvelkaa. Rahavirtalaskelmassa vuokrattujen omaisuuserien maksut esitetään investointien rahavirrassa IFRS-tilinpäätöksessä. FAS-tilinpäätöksessä erä sisältyy liiketoiminnan rahavirtaan.

 

3)      Kehittämismenot (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet): Yhtiö aloitti uusien, Yhtiön omiin pelibrändeihin liittyvien projektien tuotekehitysmenojen aktivoimisen 1.1.2019 alkaen FAS-tilinpäätöksessään. IFRS-säännökset edellyttävät tuotekehitysmenojen aktivoimista, jos kirjaamisedellytykset täyttyvät. Yhtiö on näin ollen aktivoinut IFRS-siirtymän yhteydessä kehittämismenoja myös projektista, joka on alkanut ennen 1.1.2019. Koska kehittämismenojen aktivointien ja omaisuuserän verotusarvon välillä on väliaikainen ero, tästä erosta on kirjattu laskennallinen verovelka. Kehittämismenojen aktivoinnit esitetään IFRS-tilinpäätöksessä osana materiaaleja ja palveluja, henkilöstökuluja sekä liiketoiminnan muita kuluja. FAS-tilinpäätöksessä kehittämismenojen aktivoinnit esitetään erässä Kehittämismenojen aktivoinnit. Tehdyt aktivoinnit ovat myös lisänneet poistojen määrää. Poistoihin vaikuttavat myös avaavaan IFRS-taseeseen 1.1.2020 aktivoidut kehittämismenot.

 

4)      Osakeoptiot (IFRS 2 Osakeperusteiset maksut): Remedyllä on neljä yhtiön avainhenkilöille suunnattua osakeoptio-ohjelmaa, joiden etuudet suoritetaan oman pääoman ehtoisina instrumentteina. FAS-tilinpäätöksessä optiojärjestelyjä ei käsitellä kuluvaikutteisesti. IFRS-tilinpäätöksessä optiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämisajankohtana ja kirjataan henkilöstökuluiksi oikeuden syntymisajanjakson kuluessa. Vastaava lisäys merkitään kertyneisiin voittovaroihin, joten oman pääoman määrä ei muutu.

 

5)      Rahoitusinstrumentit (IFRS 9 Rahoitusinstrumentit): Remedyllä oli vuoden 2020 ja 2021 aikana, joskaan ei enää raportointikauden 2021 päättyessä, avoimia valuuttatermiinejä, joita ei FAS-tilinpäätöksessä arvostettu käypään arvoon tulosvaikutteisesti. IFRS-tilinpäätöksessä valuuttatermiinit arvostetaan käytään arvoon raportointikauden päätöspäivämäärällä. Remedyllä oli vuonna 2021 rahastosijoituksia, jotka FAS-tilinpäätöksessä arvostetaan hankintamenoon kirjaten arvonalentuminen tulosvaikutteisesti. IFRS-tilinpäätöksessä sijoitukset on arvostettu käypään arvoon.

Yhteenveto IFRS-käyttöönoton vaikutuksista omaan pääomaan ja tulokseen

Oma pääoma

1000  euroa

Viittaus

31.12.2021

31.12.2020

1.1.2020

Oma pääoma FAS

 

87 326

35 391

26 383

 

 

 

 

 

IFRS-oikaisut:

 

 

 

 

Vuokrasopimukset

2

-22

-26

-19

Kehittämismenot

3

0

778

4596

Osakeoptiot

4

0

0

0

Rahoitusinstrumentit

5

115

-45

0

Oikaisut yhteensä

 

93

706

4578

 

 

 

 

 

Oma pääoma IFRS

 

87 419

36 097

30 961

 

Tulos

 

 

 

 

Tuhatta  euroa

Viittaus

1.10.-31.12.2021

1.10.-31.12.2020

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

Kauden tulos FAS

 

8989

5210

10 777

10 337

 

 

 

 

 

 

IFRS-oikaisut:

 

 

 

 

 

Vuokrasopimukset

2

3

4

5

-8

Kehittämismenot

3

0

-531

-778

-3819

Osakeoptiot

4

-928

-419

-2457

-1054

Rahoitusinstrumentit

5

115

-45

1247

-45

Oikaisut yhteensä

 

-810

-992

-1983

-4925

 

 

 

 

 

 

Kauden tulos IFRS

 

8 178

4 218

8 794

5 412

 

 

 

 

 

 

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT, IFRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu

1.1.-31.12.2021

1.10.-31.12.2021

1.7.-30.9.2021

1.4.-30.6.2021

1.1.-31.3.2021

1.1.-31.12.2020

Taloudelliset tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

44 726

19 796

7 398

9 417

8 116

41 086

Liikevaihdon kasvu, %

8,9 %

45,7 %

-29,7 %

-3,4 %

12,3 %

29,8 %

Käyttökate (EBITDA)

14 450

10 886

369

2 325

871

13 953

Liikevoitto (EBIT)

11 407

10 343

-212

1 477

-201

7 248

Liikevoitto liikevaihdosta, %

25,5 %

52,2 %

-2,9 %

15,7 %

-2,5 %

17,6 %

Katsauskauden tulos

8 794

8 178

-356

1 003

-31

5 412

Katsauskauden tulos liikevaihdosta, %

19,7 %

41,3 %

-4,8 %

10,6 %

-0,4 %

13,2 %

Taseen loppusumma

101 126

101 126

93 079

90 710

91 541

51 281

Liiketoiminnan kassavirta

6 052

- 2176

4 769

-755

4 215

12 586

Nettokassa

47 526

47 526

51 998

55 362

60 658

18 047

Rahavarat

51 384

51 384

56 994

60 575

66 089

23 690

Nettovelkaantumisaste, %

-54,4 %

-54,4 %

-66,4 %

-72,3 %

-78,7 %

-50,0 %

Omavaraisuusaste, %

86,4 %

86,4 %

84,1 %

84,4 %

84,2 %

70,4 %

Investoinnit aineettomiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

9 602

2 296

2 722

2 531

2 053

6 346

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana

280

282

286

280

274

265

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

294

294

294

293

281

275

Osakekohtainen tulos, euroa

0,67

0,61

-0,03

0,08

0,00

0,45

Osakekohtainen tulos, laimentuminen huomioiden, €

0,65

0,61

-0,03

0,07

0,00

0,43

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

13 298 450

13 072 150

13 072 150

13 072 150

13 072 150

12 072 150

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tämä tiedote sisältää eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja Remedyn historiallisesta taloudellisesta tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja kassavirroista, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ”ESMA”) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja ja niitä on siten pidettävä vaihtoehtoisina tunnuslukuina.

Remedy esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa tuloslaskelmissa, taseissa, kassavirtalaskelmissa sekä liitetiedoissa esitetyille tunnusluvuille. Remedyn näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyödyllistä Remedyä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, analyytikoille ja muille tahoille Remedyn toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja kassavirroista.

 

Tiettyjen tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitukset

Tunnusluku

Määritelmä

Käyttötarkoitus

Käyttökate (EBITDA)

Liikevoitto (EBIT) lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla.

Käyttökate (EBITDA) kuvaa liiketoiminnan kannattavuutta ilman poistojen ja arvonalentumisten vaikutusta.

Liikevoitto (EBIT)

Voitto (tappio) ennen veroja ja rahoituseriä.

Liikevoitto (EBIT) kuvaa liiketoiminnan kannattavuutta.

Liikevoitto liikevaihdosta, %

 

 

 

Liikevoitto (EBIT) jaettuna liikevaihdolla.

Liikevoitto liikevaihdosta, %, kuvaa liiketoiminnan kannattavuutta.

Nettokassa

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset vähennettynä korollisella vieraalla pääomalla.

Nettokassa kuvaa yhtiön rahavaroja korollinen vieras pääoma huomioiden.

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

 

Korollinen vieras pääoma, josta on vähennetty rahat ja pankkisaamiset, jaettuna omalla pääomalla.

Nettovelkaantumisaste kuvaa yhtiön vakavaraisuutta.

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot.

Omavaraisuusaste kuvaa yhtiön vakavaraisuutta.

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

 

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos lisättynä kyseisten erien  poistoilla.

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin kuvaa yhtiön pitkäaikaisten tuotannontekijöiden hankintoja.

 

 

LISÄTIETOA

Remedy Entertainment Oyj
Terhi Kauppi, CFO
Puhelin: +358 40 577 5117
Sähköposti: terhi.kauppi@remedygames.com

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, hyväksytty neuvonantaja
Puhelin: +358 50 520 4098

 

REMEDY LYHYESTI

 

Remedy Entertainment Oyj on kansainvälisesti menestynyt videopeliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Vuonna 1995 perustettu ja Suomessa sijaitseva yhtiö työllistää yli 320 pelialan ammattilaista 32:sta eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.remedygames.com

 

Tilaa