Remedy Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Report this content

Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 13.4.2022 klo 13.15

Remedy Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Varsinainen yhtiökokous

Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa 13.4.2022. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Osinko

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 261 459,00 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2022 ja maksupäivä on 26.4.2022.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Markus Mäki, Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen ja Henri Österlund. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä. Sonja Ängeslevän toimikausi alkaa muista hallituksen jäsenistä poiketen 2.5.2022.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4 500 euroa kuukaudessa ja kunkin hallituksen jäsenen palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Valtuutus omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 13.10.2023 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset omien osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

Valtuutus osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisien oikeuksien antamisesta päättämiseksi

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista tai optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden määrä voi olla enintään 1 300 000. Annettavat osakkeet voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja ne voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä ja se korvaa aiemmat osakeanteja tai optio-oikeuksien antamista varten myönnetyt valtuutukset.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Markus Mäen.

Espoossa 13.4.2022

Remedy Entertainment Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Tero Virtala, toimitusjohtaja
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Veli-Pekka Puolakanaho, Corporate Development Director
Puhelin: 050 430 0936

Sähköposti: veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on kansainvälisesti menestynyt videopeliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Vuonna 1995 perustettu ja Suomessa sijaitseva yhtiö työllistää yli 320 pelialan ammattilaista 32:sta eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.remedygames.com


Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.remedygames.com

Tilaa