Remedy Entertainment Oyj: Vahva vuosi uusien kumppanuuksien ja pelijulkaisujen johdosta

Report this content

Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 11.2.2022 kello 09.00          
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021 (tilintarkastettu)

Vahva vuosi uusien kumppanuuksien ja pelijulkaisujen johdosta

Näkyvyys pelinkehityshankkeisiin erittäin hyvä

LOKA-JOULUKUUN 2021 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto oli 19 796 (14 201) tuhatta euroa ja kasvoi+39,4 % vertailukaudesta.
 • Liikevoitto oli (EBIT) 11 262 (6 640) tuhatta euroa, 56,9 % (46,8 %) liikevaihdosta.
 • Alan Wake Remastered julkaistiin.
 • CrossfireHD, joka sisältää Remedyn kehittämän yksinpelattavan tarinamoodin, julkaistiin Kiinassa.
 • Remedy julkisti kehittävänsä Alan Wake 2 -peliä. Epic Games Publishing julkaisee pelin vuonna 2023.
 • Remedy allekirjoitti maailmanlaajuisen kehitys-, lisenssi- ja jakelusopimuksen Tencentin kanssa Vanguard-koodinimeä kantavasta yhteistyömoninpelistä.

TAMMI–JOULUKUUN 2021 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto oli 44 726 (41 086) tuhatta euroa ja kasvoi+8,9 % vuositasolla.
 • Liikevoitto oli (EBIT) 14 708 (13 245) tuhatta euroa, 32,9 % (32,2 %) liikevaihdosta.
 • Helmikuussa Remedy keräsi 41 500 tuhatta euroa nopeutetulla tarjousmenettelyllä toteutetulla suunnatulla uusien osakkeiden annilla rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia.
 • Helmikuussa Control Ultimate Edition julkaistiin PlayStation 5 ja Xbox Series X|S -konsoleille.
 • Kesäkuussa Remedy allekirjoitti yhteisjulkaisu- ja kehityssopimuksen 505 Gamesin kanssa palkitun Controlin moninpeli-spinoffista. Samalla sovittiin yhteistyön ehdoista tulevaa isompaa Control -peliä (koodinimi Heron)  koskien.
 • Lokakuussa Alan Wake Remastered julkaistiin.
 • Marraskuussa CrossfireHD, joka sisältää Remedyn kehittämän yksinpelattavan tarinamoodin, julkaistiin Kiinassa.
 • Joulukuussa Remedy julkisti kehittävänsä Alan Wake 2 -peliä. Epic Games Publishing julkaisee pelin vuonna 2023.
 • Joulukuussa Remedy allekirjoitti maailmanlaajuisen kehitys-, lisenssi- ja jakelusopimuksen Tencentin kanssa Vanguard-koodinimeä kantavasta yhteistyömoninpelistä
 • Remedy vahvisti läsnäoloaan Tukholmassa ja kertoi suunnitelmastaan avata studio kaupunkiin vuonna 2022.
 • Hallitus ehdottaa vuodelta 2021 osingonjakoa 0,17 (0,15) euroa kutakin osaketta kohti.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 € FAS, tilintarkastettu 10–12/21 10–12/20 712/21 7-12/20 1-12/21 1–12/20
Liikevaihto 19 796 14 201 27 193 24 115 44 726 41 086
Liikevaihdon kasvu, % 39,4 % 4,1 % 12,8 % 35,1 % 8,9 % 29,8 %
Käyttökate (EBITDA) 11 589 6 958 12 186 10 653 15 913 14 313
Liikevoitto (EBIT) 11 262 6 640 11 552 10 084 14 708 13 245
Liikevoitto liikevaihdosta, % 56,9 % 46,8 % 42,5 % 41,8 % 32,9 % 32,2 %
Katsauskauden tulos 8 989 5 210 9 130 7 837 10 777 10 337
Katsauskauden tulos liikevaihdosta, % 45,4 % 36,7 % 33,6 % 32,5 % 24,1 % 25,2 %
Taseen loppusumma 99 901 48 355 99 901 48 355 99 901 48 355
Liiketoiminnan kassavirta -2 394 3 004 2 157 10 643 5 182 11 806
Nettokassa 48 629 20 016 48 629 20 016 48 629 20 016
Kassa 51 384 23 690 51 384 23 690 51 384 23 690
Nettovelkaantumisaste, % -55,7 % -56,6 % -55,7 % -56.6 % -55,7 % -56,6 %
Omavaraisuusaste, % 87,4 % 73,2 % 87,4 % 73,2 % 87,4 % 73,2 %
Investoinnit 2 296 2 346 5 018 3 712 9 602 6 346
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana 282 271 284 268 280 265
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 294 275 294 275 294 275
Osakekohtainen tulos, € 0,676 0,432 0,687 0,649 0,810 0,856
Osakekohtainen tulos, € (huomioiden laimentuminen) 0,630 0,402 0,640 0,604 0,756 0,797
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 13 298 450 12 072 150 13 298 450 12 072 150 13 298 450 12 072 150

                                                                                                
* Kausien 10-12/21, 10-12/20, 7-12/21 ja 7-12/20 luvut ovat tilintarkastamattomat.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto (EBIT) + poistot ja arvonalentumiset

Nettokassa = Rahat ja pankkisaamiset + likvidit sijoitukset - korollinen vieras pääoma
Nettovelkaantumisaste = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - likvidit sijoitukset) / oma pääoma
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

TOIMITUSJOHTAJA TERO VIRTALAN KOMMENTIT

Vuosi 2021 oli vahva vuosi Remedylle. Taloudellisessa mielessä vuosi oli erinomainen ja onnistuimme menestyksekkäästi viemään eteenpäin useita kehityshankkeita, jotka tukevat kunnianhimoisia pitkän aikavälin kasvusuunnitelmiamme. Osa näistä hankkeista toteutui neljännen vuosineljänneksen aikana, joka oli operationaalisesti erittäin toiminnantäyteinen.  

Taloudellisesti neljäs vuosineljännes oli vuoden 2021 huipentuma. Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani merkittävästi vertailukauteen verrattuna, minkä keskeisenä ajurina toimi partnereilta saamiemme kehitysmaksujen kasvu.  Pelirojaltit laskivat vertailukauteen nähden. Vertailukaudella Control –pelillä oli poikkeuksellisen paljon B2B sopimuksia ja 2021 neljännen vuosineljänneksen pelijulkaisumme eivät ehtineet vielä vaikuttaa pelirojalteihin tarkastelujaksolla. 

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme viime vuosien aikana on ollut kehittää organisaatiotamme ja osaamistamme siten, että pystymme yhä ennustettavammin kehittämään samanaikaisesti useaa korkealaatuista peliä sekä julkaisemaan pelejä menestyksekkäästi partnereidemme kanssa tasaisemmin väliajoin. Vuoden 2021 viimeinen neljännes oli vahva osoitus tästä kyvykkyydestä.

Marraskuussa Smilegaten Crossfire HD, jossa on mukana Remedyn kehittämä yksinpelattava tarinamoodi, julkaistiin Kiinassa. Yksinpelimoodi on osa laajempaa palvelumallista Crossfire pelikokemusta, joten vielä on liian aikaista arvioida pelin menestystä. Pelin alustava vastaanotto on ollut positiivinen pelaajien keskuudessa. Smilegate vahvisti The Game Awards (TGA) -gaalassa CrossfireX:n julkaisuajankohdaksi 10. helmikuuta 2022. Remedyn näihin peleihin omistautunut tiimi keskittyy pelien julkaisujen tukemiseen. 

Alan Wake Remastered julkaistiin neljännen vuosineljänneksen alussa ja peli saikin hyvän vastaanoton faneilta ja kriitikoilta. Joulukuussa 2021 pidetyssä The Game Awards -gaalassa julkistimme yhdessä Epic Games Publishingin kanssa Alan Wake 2 -pelin julkaisun tapahtuvan vuoden 2023 aikana. TGAsta on tullut pelialan suurin tapahtuma katsojaluvuilla mitattuna ja Alan Wake 2 oli yksi tämän vuoden tapahtuman eniten seuratuimmista peleistä erittäin positiivisella sentimentillä. Alan Wake 2 on täydessä tuotantovaiheessa.

Kahden Control -peliperhettä laajentavan pelin kehitys sujuu hyvin. Koodinimi Condor, joka on yhteistyössä pelattava moninpeli, on proof-of-concept –vaiheessa. Isomman budjetin Control –peli (koodinimi Heron) eteni neljännen vuosineljänneksen aikana concept –vaiheeseen

Päätimme vuoden 2021 allekirjoittamalla maailmanlaajuisen kehitys-, lisenssi- ja jakelusopimuksen Tencentin kanssa yhteistyömoninpelistä koodinimeltään Vanguard. Tämän kumppanuuden muodostaminen on tärkeä seuraava askel Remedylle kohti pelijulkaisijan roolia valikoitujen tulevien pelien kohdalla. Se vie meitä myös askeleen lähemmäs tavoitettamme luoda pidempikestoisia pelejä faneillemme ympäri maailmaa. Vanguard -pelin kehitys proof-of-concept –vaiheessa jatkuu ja tiimin kokoa kasvatetaan asteittain.

Kaiken kaikkiaan otimme vuoden 2021 aikana merkittäviä askeleita eteenpäin pidemmän aikavälin kasvutavoitteitamme kohti. Meillä on nyt kolme omistamaamme pelibrändiä, jotka laajentuvat uusiin peleihin maailman luokan partnereiden kanssa. Tavoitteemme luoda pidempikestoisia pelejä, tarinavetoisten yksinpelien lisäksi, on toteutumassa kahdella palvelumallisella moninpelillä: koodinimiltään Condor ja Vanguard.  Uudet sopimukset, jotka 2021 julkistimme näistä kahdesta pelistä yhdessä 505 Gamesin ja Tencentin kanssa, ovat konkreettisia askeleita kohti roolia pelijulkaisijana ja luovat meille vahvempaa asemaa arvoketjussa.  

Vuoden 2021 aikana panostimme oman Northlight –pelimoottorimme kehitykseen ja näemme, että tämä tulee jatkossa hyödyttämään tulevia pelejämme ja pelitiimejämme. Olemme parantaneet peliprojektien työskentelytapoja sekä pelitiimien ja Northlight -teknologiatiimin välistä yhteistyötä sekä muodostaneet uusia ulkoisia kumppanuuksia ja kehittäneet työskentelytapoja heidän kanssaan.

Olemme astumassa seuraavaan vaiheeseen kasvusuunnitelmissamme. Olemme julkaisseet useita pelejä, jotka tuovat meille liikevaihtoa.  Meillä on monia lupaavia pelejä kehitteillä globaalien partnereiden kanssa. Näkyvyys tuleviin peleihin on erittäin hyvä ja kyvykkyytemme viedä peliprojektit julkaisuvaiheeseen ovat vahvemmat kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2022 panostamme edelleen henkilöstöömme ja teknologian kehittämiseen, jotta ne pystyvät tukemaan seuraaviin kehitysvaiheisiin siirtyviä peliprojektejamme. Vaikka investoinnit saattavat laskea lyhyellä aikavälillä kannattavuuttamme, ne mahdollistavat tulevat suuret pelijulkaisut vuosina 2023–2025. Nämä investoinnit ovat olennaisia tulevan tuloksen ja liikevaihdon kasvun ajureita. Osana tätä seuraavaa kasvunvaihetta, tavoittelemme siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2022 aikana. Näemme tämän kasvattavan bränditietoisuutta Remedystä, lisäävän osakkeemme vaihtoa ja auttavan meitä laajentamaan omistajapohjaamme. Olemme innoissamme kaikista niistä mahdollisuuksista, joita näemme edessämme.

COVID-19 -PANDEMIAN VAIKUTUS

Remedyn pelinkehitys ja toiminnot ovat jatkuneet suunnitelmallisesti eikä COVID-19 pandemia ole merkittävästi vaikuttanut kehitteillä olevien peliprojektien aikatauluihin katsauskaudella.

Yhtiö on arvioinut omaisuuseriensä arvostusta ja todennut, ettei pandemialla ole toistaiseksi ollut vaikutusta niiden arvostukseen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Remedy odottaa liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoittonsa olevan alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2021.

PITKÄN AIKAVÄLIN LIIKETOIMINTANÄKYMÄT

Kehitämme parhaillaan maailman luokan partnerien kanssa useampia pelejä, joihin liittyy ennalta sovittuja kehitysmaksuja, Kehitysmaksut luovat vahvan, kasvavan ja ennustettavamman pohjan liikevaihdollemme vuosiksi eteenpäin. Kehitysmaksujen lisäksi liikevaihtomme koostuu pelirojalteista, joita on vaikeampi ennustaa, mutta jotka voivat skaalautua nopeastikin.

Yksittäisen pelin rojaltit riippuvat monista tekijöistä, jotka eivät ole kaikki meidän hallinnassamme ja täten rojaltien ennustaminen on vaikeaa. Tämän johdosta pelirojalteihin liittyvät  olettamamme tehdään lähtökohtaisesti maltillisesti. Saman aikaisesti jokaisella laadukkaalla markkinoilla erottuvalla pelillä on potentiaali menestyä oletettua paremmin ja liikevaihto sekä liikevoitto voivat kasvaa merkittävästi oletetusta. Pelimme etenevät askel askeleelta kohti pidempikestoisia pelikokemuksia, jotka tyypillisesti myyvät useamman vuoden.  Edellä mainittu pätee kolmeen peliimme, jotka julkistimme partneriemme kanssa vuoden 2021 lopulla ja vuoden 2022 alussa.

Pitkän aikavälin suunnitelmiemme mukaisesti, kehitämme parhaillaan neljää eri peliä ja meillä tulee olemaan merkittäviä pelijulkaisuja vuosien 2023 ja 2025 välillä. Pelijulkaisujen ja uusien pelinkehityssopimuksien ajoitukset voivat aiheuttaa vaihtelua lukuihimme kvartaalien ja vuosien välillä. Useat markkinoilla jo olevat ja rojalteja kerryttävät pelimme, sekä kehitteillä olevat uudet pelit tulevat kuitenkin vähentämään edellä mainittua vaihtelua tulevina vuosina.

VERKKOLÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Remedy järjestää vuoden 2021 tilinpäätöstä koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden verkkolähetyksenä ja puhelinkonferenssina kysymys- ja vastausosiolla sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle 11.2.2022 klo 11.00. Remedyn tulosta esittelevät toimitusjohtaja Tero Virtala ja talousjohtaja Terhi Kauppi.

Tilinpäätöstiedote on julkaisemisen jälkeen nähtävillä Remedyn sijoittajasivuilla: https://investors.remedygames.com/tiedotteet/

Verkkolähetyksen ohjeet:

Ilmoittaudu verkkolähetykseen ennakkoon:

https://remedy.zoom.us/webinar/register/WN_tFh0UScWTL-nXH9531Id1A

Ilmoittautumisen jälkeen saat verkkolähetyksen osallistumisohjeet sähköpostitse.

Puhelinkonferenssin ohjeet:

Liity konferenssiin soittamalla paikallisnumeroon muutama minuutti ennen tiedotustilaisuuden alkua. Kansainväliset numerot saatavilla: https://remedy.zoom.us/u/kwjs0Qg4P

Suomi: +358 9 7252 2471

Ruotsi: +46 850 539 728

Yhdistyneet kuningaskunnat: +44 330 088 5830

Yhdysvallat: +1 646 558 8656

Kokoustunnus: 883 3233 0623

Salasana: 724826

Tallenne verkkolähetyksestä  on nähtävillä tiedotustilaisuuden jälkeen yhtiön sijoittajasivuilla  https://investors.remedygames.com/presentations/

LISÄTIETOJA

Veli-Pekka Puolakanaho, Corporate Development Director

Puh: +358 50 430 0936

Sähköposti: veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com

Alexander Corporate Finance Oy, hyväksytty neuvonantaja
Puhelin: 050 520 4098

REMEDY LYHYESTI

Remedy Entertainment Oyj on kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä konsoli- ja PC-peleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Vuonna 1995 perustettu ja Suomessa sijaitseva yhtiö työllistää yli 290 pelialan ammattilaista 30:stä eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.remedygames.com