Älypuhelin tarjoaa arkeen hyötyä, viihdettä ja omaa aikaa

Tele Finlandin Mobiilikäyttötutkimuksen mukaan perheissä kiitetään älypuhelimia arjen apureina, ja niiden koetaan antavan enemmän mahdollisuuksia kuin huolen aiheita. Osalla perheistä on käyttöön liittyviä rajoituksia, joilla halutaan löytää arkeen puhelinvapaata tekemistä sekä taata perheen lapsille ja nuorille riittävät yöunet. 

Tele Finlandin Mobiilikäyttötutkimukseen sisältyi laadullinen tutkimusosuus, joka valotti näkemyksiä aikuisten sekä lasten ja nuorten älypuhelimen käytöstä. Laadulliseen tutkimukseen osallistuneet pitivät älypuhelinta selkeästi enemmän mahdollisuutena kuin uhkana tai huolen aiheena.

‒ Aikuiset korostivat älypuhelimen helpottavan arjen pyörittämistä. Sen eduksi nähtiin mm. perheenjäsenten tavoitettavuus, mikä koettiin koko perheen turvallisuuden tunteen kannalta erittäin tärkeäksi asiaksi. Helppoa yhteydenpitoa kiiteltiin erityisesti silloin, jos joku perheestä oli matkoilla, kiteyttää psykologi ja Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Sari Roth tuloksia.

‒ Myös käytännöllisyyttä kiiteltiin, sillä älypuhelin sisältää monta tärkeää toimintoa samassa kompaktissa paketissa ja sitä on helppo kuljettaa mukana.  Älypuhelinta hyödynnetään kellona, herätyskellona, navigaattorina, kuvien tallentamiseen, laskujen maksussa, muistikirjana, reseptilähteenä, uutisten lukemiseen ja yleisesti tiedon etsintään, jatkaa Sari Roth.

Tutkimuksen mukaan älypuhelimella voidaan helpottaa myös arjen kuormittumista. Asioita voidaan hoitaa pitkin päivää ja pienissä hetkissä. Toisaalta taas puhelin tarjoaa mahdollisuuden myös ottaa omaa aikaa rentoutumiseen kiireen keskellä.

Aikuiset näkevät somen myös hyötykäyttönä, lapset luokittelevat sen pikemminkin viihteeksi

‒ Aikuiset näkevät esimerkiksi sosiaalisen median käytön pitkälle hyötykäyttönä. Kiireisessä arjessa sosiaalisia suhteita on helppo ja kätevä hoitaa netin kautta, kuvaa Sari Roth Mobiilikäyttötutkimuksen laadullisen osuuden havaintoja.

Matkapuhelimet toivat meille velvollisuuden olla aina tavoitettavissa. Onko älypuhelinten laita samoin?

‒ Älypuhelimet ja niihin liittyvä sosiaalisen median käyttö on yllättäen vapauttanut meidät välittömän reagoinnin paineesta. Monet vanhemmat näkevät, että arjen keskellä on helpompi hoitaa sosiaalisia suhteita ystäviin netin avulla silloin kuin itselle parhaiten sopii. Myös omat paineet saa purkaa juuri silloin, kun itsestä siltä tuntuu, eikä vasta sitten kun se kavereille sopii, luonnehtii Sari Roth.

Laadullisessa tutkimuksessa mukana olleet lapset ja nuoret taas kokivat sosiaalisen median käytön enemmän ajanvietteenä kuin hyötykäyttönä. Sari Rothin mielestä myös he ymmärsivät sosiaalisen medioiden käytännöllisen arvon eli asioista voidaan sopia kavereiden ja perheen kanssa nopeasti ja helposti niiden välityksellä.

Miehet seuraavat uutisia ja urheilua, naiset aktiivisia somessa

Mobiilikäyttötutkimuksen laadulliseen tutkimukseen osallistuneet aikuiset kertoivat käytön olevan melko rutinoitunutta ja toistuvan samalla kaavalla päivästä toiseen.

‒ Päiväsaikaan naisten ja miesten puhelimen käyttö oli hyvin samankaltaista, ja keskiöissä olivat työasioiden hoito ja perheen arjen pyörittäminen. Miesten aamuissa korostuivat uutisten ja urheilutulosten seuraaminen, säätietojen tarkastelu ja harrastustiedot sekä työviestit, naisten taas sosiaalinen media. Myös iltaisin naiset olivat miehiä aktiivisempia sosiaalisessa mediassa siinä missä miehet seurasivat uutisvirtoja ja työsähköposteja, Sari Roth toteaa. 

Toive valjastaa lasten ja nuorten älypuhelimet opiskeluun

Mobiilitutkimuksen laadulliseen osuuteen osallistuneet aikuiset sekä kouluikäiset lapset ja nuoret haluaisivat laajemmin hyödyntää älypuhelimia koulutyön tukena.

‒ Koulun käynnin ja erityisesti opiskelun tukena älypuhelimia käytetään vielä kohtuullisen rajallisesti. Tutkimus osoitti, että netistä toki haetaan tietoa, katsotaan Wilma-merkintöjä jne., mutta varsinaiset opiskeluun tarkoitetut sovellukset kuten Quizlett ja Kahoot ovat jääneet vielä monelle tuntemattomiksi. Uskon, että nuorilla juuri hyötykäyttö tulee lisääntymään, sillä puhelin ja digilaitteet ovat mukana entistä vahvemmin opetuksessa ja niiden avulla opetellaan uusia asioita, toteaa Sari Roth.

Puhelimen käyttö aiheuttaa myös keskustelua perheissä ja varsin moni aikuinen kokee perheenjäsenten viettävän liikaa aikaa puhelimiensa kanssa. Huolta aiheuttaa mm. puhelimen passivoiva vaikutus. Laadullisessa Mobiilikäyttötutkimuksessa ilmeni, että monet lapsista ja nuorista ovat tietoisesti rajoittaneet omaa puhelinaikaansa, sillä aikaa halutaan myös muulle kiinnostavalle tekemiselle ja riittävälle unelle.

Lisätietoja:
Sari Roth, psykologi, Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö, puh. 010 7585 242, sari.roth@taloustutkimus.fi 

Laadullinen Mobiilikäyttötutkimus toteutettiin Tele Finlandin Taloustutkimuksella marras-joulukuussa 2016. Tutkimuksessa paneuduttiin aikuisten sekä lasten ja nuorten älypuhelimen käyttöön, näkemyksiin parhaista puolista ja huolenaiheista sekä älypuhelinten käyttöön tulevaisuudessa. Tutkimuksen tulokset saatiin yhteensä 24 älypuhelinta käyttävältä 10-16-vuotiaalta lapselta & nuorelta sekä 22 aikuiselta, joilla on 6-16-vuotiaita älypuhelinta käyttäviä lapsia. Tutkimuksen aikuiset käyttävät älypuhelimia myös itse aktiivisesti.

Tele Finland haluaa tehdä asiakkaiden elämästä helppoa tarjoamalla edullisia, helppokäyttöisiä ja luotettavia palveluita, jotka auttavat pysymään läheisten lähellä ja huolehtimaan arjen asioista. Välitämme asiakkaistamme aidosti, ja autamme heitä valitsemaan oikean ratkaisun jokaiseen tarpeeseen. Haluamme varmistaa asiakkaidemme tyytyväisyyden viimeistä yksityiskohtaa myöten, niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Työllistämme suoraan tai yhteistyökumppaneiden kautta yli 500 suomalaista osaajaa. Tele Finland on osa TeliaSonera Oyj:tä.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit