Kansainvälinen testamenttilahjoittamisen päivä 13.9. kannustaa keskustelemaan omaisuuteensa kohdistuvista toiveista

Report this content

 

Valtio on edelleen merkittävä perintöjen vastaanottaja. Hyvä testamentti -kampanja muistuttaa, että testamentti antaa tekijälleen päätösvallan, kenelle hänen omaisuutensa jaetaan poismenon jälkeen. Kansainvälinen tutkimuskatsaus osoittaa, että ikä on merkittävin testamenttaamiseen aktivoiva tekijä. Seuraavaksi eniten testamenttaamiseen aktivoivat varallisuus ja terveydentila.

 

”Kansainvälinen testamenttilahjoittamisen päivä, Legacy Day, on muodostunut perinteeksi, ja tuolloin maailmalla järjestetään erilaisia tempauksia. Meillä on syksyllä tarjolla monenlaisia testamenttaamisesta kertovia tilaisuuksia”, kertoo Hyvä testamentti -kampanjan koordinaattori Pia Tornikoski. ”Syitä testamenttaamiseen on monia ja kiinnostus on tasaista. Kampanjasivuillamme vieraillaan tasaiseen tahtiin, ja lakiasiantuntijamme saa jopa parikymmentä yhteydenottoa kuukaudessa."

Testamenttien tarkkaa määrää on vaikea arvioida, koska testamenttia ei tarvitse rekisteröidä. Isossa-Britanniassa kolmasosa väestöstä on ilmaissut tehneensä testamentin, Ruotsissa yli 20 prosentilla ja Suomessa noin kymmenellä prosentilla on testamentti. Tutkimuskatsauksen mukaan ikä on merkittävin testamenttaamiseen vaikuttava tekijä. Usein testamentti tehdään keski-iässä. Muutoksia kerran laadittuun testamenttiin tehdään harvoin, vaikka se olisi käytännössä mahdollista.

Yleisimmät syyt tehdä testamentti ovat muutos perhesuhteissa. Seuraavaksi yleisimmät syyt ovat muutos varallisuudessa ja terveydessä. Suurin syy (58 %) testamentin puuttumiseen on, että ihminen ei ole ajatellut asiaa. 20 prosenttia kokee, että he ovat liian nuoria tekemään testamentin. 17 prosenttia puolestaan kokee, että heillä ei ole mitä testamentata. Katsaus mainitsee British Social Attitudes Survey -tutkimuksen vuodelta 2012, jonka mukaan 70 % brittiläisistä kokee voivansa helposti puhua kuolemasta, mutta kuitenkin vain 45 % on keskustellut heidän kuoleman jälkeisistä toiveistaan.

Järjestöille osoitettujen testamenttien syynä on usein itselle tärkeän asian tukeminen. Talouden suunnittelu ja verohyöty seuraavat henkilökohtaisia motiiveja. Kuitenkin niiden vaikutus testamenttaamiseen on suurempi kuin esimerkiksi ystävien tai sukulaisten suositus.

 

Testamenttaaminen järjestöille Suomessa

Vuonna 2015 käynnistetyssä Hyvä testamentti -kampanjassa on mukana 21 järjestöä. Kampanjan tehtävänä on herättää keskustelua ja jakaa tietoa testamenttaamisesta. Kampanjan koordinaattorin Pia Tornikosken mukaan järjestöjen saamien testamenttien määrä on ollut kasvussa viime vuosina, joskin vaihtelua on järjestöittäin ja vuosittain. Kappalemäärällisesti perintöjä voi tulla useampikin ja yhteisarvoltaan ne voivat olla yli kaksikin miljoonaa euroa. Keskimäärin perinnöt muodostavat noin 12 prosenttia järjestöjen toiminnan rahoituksesta. Isossa-Britanniassa perinnöt ovat yksi suurimmista järjestöjen rahoituslähteistä: testamenttilahjoitukset ovat arvoltaan vuosittain yli kolme miljardia puntaa.

Tornikoski tunnistaa kansainvälisessä tutkimuskatsauksessa esiin nostetun huomion siitä, että vaikka testamenttaaminen on yleistymässä, siitä ei välttämättä puhuta.

”Järjestöiltä keräämämme palautteen mukaan testamenttilahjoituksia tulee paljon yllätyksenä, jopa niin että henkilö ei ole ollut järjestöön missään yhteydessä”, sanoo Tornikoski. ”Pienelläkin muistamisella voi tukea huomattavissa määrin itselle tärkeää asiaa. Kun on tehnyt tärkeän päätöksen, kannattaa siitä mainita jollekin taholle. Järjestöissä kunnioitetaan kunkin henkilökohtaisia toiveita esimerkiksi yhteydenpidon osalta”, toteaa Pia Tornikoski.

 

Hyvä testamentti -kampanjan tapahtumia 'Hyvän tahdon ilta - asiakirjat elämää varten’ järjestetään:

- Vantaalla 24.10.

- Espoossa 14.11.

- Järvenpäässä 28.11.

 

Lisätietoja: 

Tutkimuskatsaus; Everything Research Can tell Us About Legacy Giving in 2018, University of Plymouth: http://legacyvoice.co.uk/wp-content/uploads/2018/05/Legacy-Voice-lit-review_full-report_03.pdf
 

Piia Jeremejeff, Hyvä testamentti -kampanjan lakiasiantuntija, puh. 040 350 4100, lakimies@hyvatestamentti.fi

 

Pia Tornikoski, Hyvä testamentti -kampanjan koordinaattori, puh. 040 596 3763, info@hyvatestamentti.fi

 

Ville Heinonen, Republic of Communications, puh. 050 413 7118, ville.heinonen@republic.fi

 

Hyvä testamentti -kampanjassa on mukana 21 yleishyödyllistä yhteisöä, jotka edustavat laajasti erilaisia hyväntekeväisyyskohteita: Aivoliitto, Amnesty International, Animalia, Fida International, Greenpeace, Herättäjä-Yhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Kuurojen Liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Patmos Lähetyssäätiö, Pidä Saaristo Siistinä ry, Plan International Suomi, Päijänteen Luonnonperintösäätiö, SOS-Lapsikylä, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Lähetysseura, Suomen Meripelastusseura, Suomen Pipliaseura, Suomen Setlementtiliitto, Suomen Sydänliitto ja WWF (Maailman luonnonsäätiö). Järjestöt ovat Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n jäseniä.

Kampanjajärjestöjen testamenttipalveluista löytyy lisätietoa osoitteesta www.hyvatestamentti.fi.

Avainsanat: