Kesämökin omistusoikeus lapsenlapsille ja muita niksejä – asiantuntija aukaisee perintöveron solmukohdat

 

Hyvä testamentti -kampanja on mukana Veromessuilla jo kolmatta kertaa. Kampanjan lakiasiantuntijan, VT Piia Jeremejeffin luennot ovat vetäneet täysiä saleja, ja kampanjan sivuilla on havaittavissa selkeä kävijäpiikki messujen aikana. Vuonna 2015 käynnistyneen Hyvä testamentti -kampanjan tarkoitus on haastaa suomalaiset miettimään, mitä he haluavat omaisuudelleen tehdä, kun eivät ole enää täällä itse siitä päättämässä. Testamentti on tässä prosessissa tärkeä askel, sillä valtiolle päätyy edelleenkin merkittävä osa perinnöistä. Myös henkilöllä, jolla on perintökaaren mukaisia perillisiä, on oikeus tukea itselleen tärkeää asiaa.

 

Huolellisella suunnittelulla perintöveroissa pystyy säästämään ja voi myös välttyä verojen maksulta useampaan kertaan.

”Yleisimpiä perintöverosuunnittelun keinoja ovat muun muassa elinaikana annettavat alle 5 000 euron lahjoitukset, sukupolven ylittäminen perinnössä, perinnön jakaminen useammalle henkilölle testamentilla sekä hallintaoikeuden pidätys”, neuvoo Hyvä testamentti -kampanjan lakiasiantuntija, VT Piia Jeremejeff.

Jeremejeffin mukaan perintöveron määrää voi pienentää esimerkiksi pidättämällä hallinta- ja käyttöoikeuden testamentattavaan omaisuuteen. Esimerkiksi isovanhemmat voivat testamentata kesämökin omistusoikeuden lapsenlapsille ja elinikäisen hallintaoikeuden lapsille. Näin säästetään perintöverot yhdessä polvessa, ja lisäksi hallintaoikeuden pidätys vähentää perinnön käypää arvoa, jolloin lapsenlapsille mahdollisesti tulevien perintöverojen määrä pienenee. Hallintaoikeuden pidättämisen tulee kuitenkin olla todellinen.

Yleishyödyllisillä yhteisöillä on vapautus perintöverosta

Jeremejeff muistuttaa, että on mahdollista testamentata omaisuutta muillekin kuin perintökaaren mukaisille perillisille. Esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen ei tarvitse maksaa testamentilla saamastaan omaisuudesta perintöveroa.

”Testamenttaaminen yleishyödyllisille yhteisöille on Suomessa aika vähäistä, vaikka verotukselliset edut ovat merkittävät. Testamenttaaminen hyväntekeväisyyteen on kuitenkin huomattavasti lisääntynyt kampanjan aikana. Sellainenkin henkilö, jolla on lapsia, voi muistaa testamentissaan myös järjestöjä ja antaa siten pienen osan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. Esimerkiksi Ruotsissa testamenttaamisessa yleishyödyllisille yhteisöille ollaan jo huomattavasti pidemmällä”, Jeremejeff vertaa.

 

Veronmaksajain Keskusliitto järjestää Vero2018-tapahtuman 13.-14.3.2018 Marina Congress Centerissä Helsingin Katajanokalla. Hyvä testamentti -kampanjan lakiasiantuntija, VT Piia Jeremejeff puhuu tilaisuudessa omaisuuden arvostamisesta perintöverotuksessa ja testamentin tekemisen merkityksestä. Tietoiskut ovat E-salissa: ti 13.3. klo 13:15-13:45 ja ke 14.3. klo 17-17:30.

 

TIETOA PERINTÖVEROSTA

Perintövero määräytyy jokaiselle perinnön tai testamentin saajalle tämän perintöosan suuruuden ja sukulaisuussuhteen perusteella. Perintöveroa määrättäessä otetaan huomioon muun muassa puolisovähennys, alaikäisyysvähennys sekä hallintaoikeuden pidätys.

Perintöveroa on maksettava 20 000 eurosta tai sitä suuremmasta perintöosuudesta.

Veroluokkia on kaksi: ensimmäiseen kuuluvat lähisukulaiset, eli muun muassa aviopuoliso ja perilliset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, toiseen lukeutuvat muut sukulaiset sekä perheen ja suvun ulkopuoliset henkilöt.

Perintövero on jokaisen verovelvollisen henkilökohtainen vero.

Yleishyödylliset yhteisöt eivät ole velvollisia maksamaan perintöveroa testamentilla saamastaan omaisuudesta.

 

Lisätietoja:
 

Piia Jeremejeff, Hyvä testamentti -kampanjan lakiasiantuntija, puh. 040 350 4100

lakimies@hyvatestamentti.fi

 

Pia Tornikoski, Hyvä testamentti -kampanjan koordinaattori, puh. 040 596 3763

paasihteeri@vala.fi

 

Ville Heinonen, Republic of Communications, puh. 050 413 7118

ville.heinonen@republic.fi

 

Hyvä testamentti -kampanjassa on mukana 26 yleishyödyllistä yhteisöä, jotka edustavat laajasti erilaisia hyväntekeväisyyskohteita: Aivoliitto, Amnesty International, Animalia, Fida International, Greenpeace, Helsingin Diakonissalaitos, Herättäjä-Yhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Kuurojen Liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Patmos Lähetyssäätiö, Pelastakaa Lapset, Pidä Saaristo Siistinä ry, Plan International Suomi, Päijänteen Luonnonperintösäätiö, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, SOS-Lapsikylä, Suomen Lähetysseura, Suomen Merimieskirkko, Suomen Meripelastusseura, Suomen Pipliaseura, Suomen Reumaliitto, Suomen Setlementtiliitto, Suomen Sydänliitto, World Vision ja WWF (Maailman luonnonsäätiö). Järjestöt ovat Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n jäseniä.

Kampanjajärjestöjen testamenttipalveluista löytyy lisätietoa osoitteesta www.hyvatestamentti.fi.

Avainsanat: