Liiketoimintakehittäjä Jukka Selin Lahden seudulla sivuvirtoja etsimässä

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n liiketoimintakehittäjänä toukokuussa aloittaneen Jukka Selinin tehtävänä on etsiä eri toimialojen sivuvirtoja, joita voidaan hyödyntää tuotteiksi ja sen myötä taloudellisesti kannattavaksi liiketoiminnaksi. Sivuvirtojen jalostaminen tarkoittaa aivan uusille yrittäjille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja jo olemassa oleville yrittäjille mahdollisuutta laajentaa toimintaansa.

Kiertotalouden kehittämisessä riittää suomalaisilla vielä työsarkaa. Selinin mukaan valmista alkaa olla, kun teollisuudessa ei ole enää jätevedenpuhdistamoita tai jätteet eivät päädy hyödyttämättöminä kaatopaikoille, vaan kaikki jakeet käytetään tehokkaammin hyödyksi prosessissa tai niistä tehdään uusia tuotteita.

‒ Näen paljon kehityspotentiaalia ja jalostamisideoita materiaalivirtojen hyödyntämiseksi. Jalostettavat sivuvirrat voivat kuulua kiinteisiin jakeisiin tai vesiin. Jo vesi sinänsä voi sisältää useita elementtejä, joita voisi hyödyntää, kuten erilaisia kiintoainejakeita ja energiaa eri muodoissa, Jukka Selin summaa.

Jukka Selinillä on monipuolinen työkokemus teollisuudesta ja vesien käsittelystä, mutta myös julkiselta puolelta. Uran varrella hänellä on kertynyt kokemusta koulutuksesta, konsultoinnista, laitteiden ja lopputuotteiden valmistuksesta.

Erityisesti hänellä on osaamista eri sivuvirtojen sisältämien komponenttien hyödyntämisestä prosesseissa ja tuotteiden valmistuksesta kierrätettäviksi ja helposti toisistaan erottaviksi sekä jatkojalostamisesta tuotteiksi. Vahvimmaksi ominaisuuksistaan tohtoritason koulutuksen omaava Selin pitää teorian ja käytännön soveltamista.

Lahden seudun mahdollisuudet kiertotalouden kehittämisessä

‒ Lahdessa on jo nyt vahva kulttuuri kiertotalouden kehittämisessä, mutta paljon on myös tehtävää. Tavoitehan on se, ettei mitään jätevirtoja synny, vaan kaikki prosesseissa syntyvät jakeet hyödynnetään ja tuotteistetaan tai käytetään uudelleen.

Selin näkee Lahden talousalueen riittävän suurena eri sivuvirtojen keräämisessä ja hyödyntämisessä. Se sijaitsee myös liikenteen solmukohdassa, mikä on kiertotaloutta ajatellen suuri etu.

‒ Käsittelyä pitäisi jatkossa keskittää yhä useampien jakeiden suhteen. Raaka-ainepohja olisi varmasti riittävä uusien liiketoimintojen syntymiseen, Selin arvio.

‒ Paljon on tehtävää myös aina yksityistalouksista lähtien. Asenne vapaaehtoiseen lajitteluun ei ole täysin kypsä, vaan kyllä tässäkin tapauksessa rahalla on suuri ohjaava vaikutus, Selin toteaa.


Lisätietoja: Liiketoimintakehittäjä Jukka Selin, Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy, puh. 040 521 6071, jukka.selin@ladec.fi

www.ladec.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit